Archives

Poselství Dejvá LI 11.3.2020

Poselství světelného průvodce Dejvá Li

11.3.2020

Milovaní,

končí období zimy a temna, pomalu se probouzí jaro, aby přineslo novou, čistou, mladou energii, která každým rokem dává novou šanci znovu začít.

Aby člověk dokázal tuto novou energii využít, potřebuje se zbavit starého, nepotřebného, omezujícího a svazujícího.

Co je to omezující, svazující?  To jsou  staré prožité křivdy, viny, zklamání, neúspěchy, prohry a strachy i pochybnosti. 

Mnoho takových pocitů v každém žije, aniž by si to dokázal uvědomit. 

Jsou to takové zbytečné nánosy energií, které jenom omezují, nic prospěšného nepřinášejí.

Jak se jich zbavit, když jsou zasuté někde hluboko v nevědomých vrstvách mysli?

Nemá cenu po nich pátrat a tím je vytahovat na světlo a znovu se tak trápit, zlobit…

Můžete se jich zbavit tím, že si najdete chvilku sami pro sebe, někde na klidném příjemném místě se zklidníte, zastavíte toky zbytečných myšlenek, zavřete oči 

a zaměříte se na tlukot svého srdce, na svůj dech.

Tělo uvolníte a zkoncentrujete se na oblast na čele mezi obočím, můžete si tam přiložit ukazováček levé ruky a chvilku tak setrváte.

Po chvilce obě ruce uvolněné položíte na nohy, oči otevřete a v řeknete si: 

kéž vše staré a omezující z mé mysli, z mého těla, z mého srdce odplyne

 a rozplyne se ve světle. Kéž se posílí moje důvěra v sebe sama a  v život. Děkuji.

V předjaří plánujte, sněte, připravujte se na nové zážitky a zkušenosti, 

uvědomujte si, že nic nezkusit znamená nic nezkazit, ale také nic neprožít!

S Láskou Dejvá Li! Aloha!

Poselství Dejvá Li 9.10.2019


Poselství světelného průvodce Dejvá Li 9.10.2019

Milovaní,

meditujte!

Ano, učte se meditovat, věnujte čas meditacím, tak jako věnujete čas například čištění zubů, abyste předcházeli zubním kazům a tím i bolestem s tím spojených, věnuje čas meditacím, abyste přecházeli trápením, zklemáním i strachům.

Meditace je cesta k ovládání vlastní  mysli a vlastních emocí. 

Meditace je prostředek ke zklidnění, k vyrovnání a na základě toho k celkové spokojenosti s vlastním životem.

Meditací posilujete také své fyzické zdraví, energetickou rovnováhu a sílu.

Meditací neutíkejte z běžného života. Meditací si běžný život zpříjemňujte a usnadňujte.

Meditovat můžete třeba jen tím, že se posadíte někde na klidném příjemném místě a pokusíte se pustit myšlenky, které se vám objevují v mysli. 

Meditovat můžete tak, že se zahledíte na světlo svíčky, rozostříte zrak a budete jen sedět a hledět.

Meditovat můžete tak, že se zahledíte v přírodě  do zeleně, do vodní hladiny, do oblak nad vaší hlavou, do záhonu květin nebo do voňavé louky. 

Meditovat můžete sami, meditovat můžete s lidmi, kteří vám jsou příjemní, meditovat můžete s někým, kdo vás jemně  a nenásilně meditací provede slovem, hudbou, nebo tóny nějakého hudebního nástroje, bubínku, misky, činelek.

Meditujte v činnosti! I tím, že nějakou každodenní obyčejnou činnost budete vykonávat uvolnění, radostní, s plným vědomí toho, že toto je to pravé, co můžete konat.

Od meditace nic neočekávejte, prostě meditujte. Oddejte se meditaci a budete odměněni!

Aloha! Dejvá Li

Velikonoční poselství Dejvá Li

Poselství Dejvá Li Velikonoce 2019

Milovaní,

nastává opět čas Velikonoc, čas, kdy by se každý  z vás měl zastavit, věnovat se více přemýšlení o skutečné HOJNOSTI, kterou Život nabízí.

Zastavit se a dát si prostor, že si zodpovědně uvědomíte, co skutečně potřebujete materiálně spotřebovávat a co už je rouhání, ohrožování základních zdrojů Života, které nikde jinde než od Matky Země nedostanete, a rozhodně si je nikde nekoupíte.

Přemýšlejte o vzácnosti, nezaměnitelnosti a nenahraditelnosti vody, půdy, vzduchu. Nelze nekonečně jen brát a nevracet. Vše má své hranice a po překročení těchto hranic není nic jiného, než pád do nicoty.

Děkujte každé kapce vody, ať naprší, ať přiteče potůčkem, řekou, neplýtvejte vodou jen kvůli vlastnímu pohodlí a uspokojení.

Nezdobte jen své příbytky, ale ozdobte semi sebe zodpovědností, pokorou, láskyplným chováním k druhým, vděčností za ty nejmenší radosti, které prožíváte.

Buďte zdrženliví k informacím, které kolem vás létají a z nichž většina vůbec není pro vás podstatná, jen to co vy sami prožijete je skutečnou realitou a také jediným, co můžete ovlivnit. 

Važte svá slova, hlídejte své myšlenky, střezte své pocity.

Zkuste letos na Velký Pátek držet půst, ale nejen bez jídla, ale především půst bez zlých, závistivých, kritických, záludných myšlenek, půst od slov, která jsou plytká, soudící, samolibá, půst od plýtvání vodou, potravinami, všemi zdroji.

Naopak dejte prostor pohybu v přírodě, láskyplným setkáním s blízkými, vděčnosti, kterou můžete pociťovat a vyjadřovat. 

Dejte prostor chvilkám spočinutí, klidu a rozjímání.

Přeji Vám Požehnané velikonoční dny, Dejvá Li Aloha!

Poselství světelného průvodce Dejvá Li 19.12.2018

Milovaní,

další kalendářní rok se chýlí ke konci a nastane čas Vánoc. Toto období je pro Vás velice důležité, zkuste smyslupně využít energii tohoto období .

Zvažte, jak budete trávit čas, čemu se budete věnovat, kde budete, kam zaměříte své myšlenky, jak budete vyjadřovat své city…..

Doba Vánoc je dobou zklidnění,  zpomalení, ztišení, dobou Naděje, dobou Odpuštění, dobou Radosti, dobou spojení a sounáležitosti….

Věnujte prosím čas a svoji energii tomu, abyste se odpoutali od nepodstatných činností, věcí i informací. Dbejte na to, abyste zbytečně neřešili to, co Vám nenáleží řešit, abyste nepřebírali zodpovědnost za věci, za které je zodpovědný někdo jiný.

Naopak řeště s rozvahou a otevřeným Srdcem i Myslí to, co je třeba řešit a nevyhýbejte se vlastní zodpovědnosti. Pokud toto budete činit, posílíte tak prostor vlastní svobody a budete se cítit silní a svěží.

Vyjadřujte svoji Lásku svým blízkým nikoliv věcmi, ale darujte jim Čas, který společně strávíte, darujte jim pozornost, darujte jim péči…..

Projevujte vděčnost za každodenní maličké radosti a za hojnost, kterou v životě máte.

Nezapomínejte na matku Zemi, ona Vám dává místo k životu, vodu, vzduch, světlo , teplo, bez nichž se neobejdete. Chovejte se k matce  Zemi láskyplně a využívejte její Dary s velkou pokorou. 

Kéž vstoupíte do dalšího roku zdraví a svěží. Amen.

 

 

Poselství Dejvá Li

Poselství Světelného průvodce Dejvá Li

26.7.2018

Milovaní,

je období příznivé na to, abyste odhalili své “stíny”… stíny smutku a zklamání, stíny zloby a závisti, stíny nevděku a pochybností, stíny sobectví a lakoty, stíny marnivosti a pýchy…..

Nechejte dopadnout světlo na tyto stíny a nechte je pomocí tohoto světla odplout jako zbytečné ve vašich životech…

Pusťte světlo do svých pocitů a nebojte se toho co cítíte, vše co cítíte je vaší součástí tak to nepotlačujte jen přijměte…

Pusťte světlo do své mysli, nechte odplout myšlenky, které vás omezují a obírají o energii, vytvářejte prostor pro myšlenky, které vám prosvětlí život….

Dejte šanci, aby se  váš rozum domlouval s vaší intuicí, dejte šanci vašemu tělu, aby se domouvalo s vaší myslí, dejte šanci těm, kteří jsou otevřeni domluvě, abyste se domlouvali… neplýtvejte časem ani energií bojem s těmi, kteří nejsou přístupni mírnému řešení…..

Buďte aktivní když je to smysluplné a  buďte pasívní,, když je to prospěšné….

Užívejte každého dne, který vám byl dán a nebojte se dnů, které přijdou.

S Láskou Dejvá Li

Novoroční poselství 2018 Dejvá Li

Milovaní,

rok 2017 skončil a to co s sebou přinesl bude pokračovat i v roce 2018: je to úkol učit se nakládat s energiemi.

Energie jsou celý váš život, vše co vnímáte, prožíváte jsou energie. Jen si to často neuvědomujete, nejste schopni to cítit tedy ani ovlivňovat. A potom svoji energii nevědomě předáváte něčemu, nebo někomu, kdo ji využívá a to nikoliv ve prospěch váš či celku, ale pouze pro sebe, pro své egoistické záměry a cíle.

Nikdo vám energii nevezme, to není možné. Vy se jí sami vzdáváte, protože se zaměřujete na nepodstatné věci a záležitosti. Protože necháváte energii unikat skrze zbytečnosti.

Zkuste v roce novém více času věnovat tomu, abyste se učili energii vnímat, rozenávat a nakládat jí smysluplně.

Energie jsou vaše myšlenky, energie jsou vaše emoce,energie jsou vaše slova, energie jsou vaše činy. Energie je váš každý váš nádech a výdech, každý váš pohyb, spánek, bdění. Energie je voda, kterou pijete, kterou se myjete. Energie je potrava, kterou přijímáte a kterou často plýtváte. Energie je čas, kterého si nevážíte.

Opravdovostí, pokorou, tolerancí , vděčností energii získáváte. Strachem, zlobou, závistí, odsuzováním, pýchou a sobectvím energii zrtácíte. Je na vás pro co rozhodnete, jste svobodní jak s energií budete nakládat.

S Láskou Dejvá Li.

 

 

Poselství Dejvá Li 8.2.2017

Poselství duchovního průvodce Dejvá Li 8.2.2017

Milovaní, 

je nedlouho po začátku dalšího  kalendářního roku a za chvíli začne dalšíí rok astrolgický.. tedy je to i počátek další etapy Vašeho Života… počátek je vždy důležitý, protože tak jak něco začnete, jakou energii mentální, emoční i fyzickou vložíto do začátku, tak bude tato energie ovlivňovat celou tu etapu…. jste součástí Přírody, jejich cyklů a jejích zákonitostí, jste součástí Vesmíru a jeho cyklů a zákonitostí… na to nezapomínejte, přestože cykly  a zákony nastavené Vámi lidmi jsou pro Vás zřetelnější, jsou tyto lidské cykly a zákony podřízeny těm Vyšším, Přírodním a Vesmírným….

Příroda je velice silná, Matka Země je velice silná, můžete se pokoušet Přírodu ovládnout, Matku Zemi jen využívat, ale v konečném důsledku Vám takové činění neprospěje, možná jen chvilkově, zdánlivě, ale celkově nikoliv… na to prosím nezapomínejte…

V přírodě, když zdravé semeno padne do úrodné půdy, vyroste silná zdravá bylina, květina, strom… v přírodě. když se narodí zdravé silné mládě, je dobře vedené k samostatnosti a přirozeně vedené smečkou, vyroste silný zdravý jedinec… když Vy zasejete  zdravé semeno dobře připraveni, do úrodné půdy, budete se pečlivě a láskyplně starat o to co jste zaseli, budete raspektovat přírodu a její zákonitosti, máte velikou šanci sklidit zdravou, dobrou úrodu… a to i symbolicky… nezapomeňte . co zasejete, to sklidíte…. 

Nezapomínejte se k Matce Zemi chovat jako dobré děti k láskyplnému rodiči, neberte jen, dávejte Matce Zemi zpět…. chovejte se k ní citlivě, šetrně, pečujte o ni… Matka Země Vám dává možnost vytvářet si zde domov, dává Vám obživu, dává Vám spoustu možností radosti a poznání…. a nic za to nechce, ale zcela jistě  Vaše vděčnost a pokora ji vždy potěší a prospěje Vám i jí….

Je čas zastavit se, zamyslet se, procítit sám sebe a potom si vytvářet plán, vizi toho, co zasejete, co započnete s nástupem Jara, nového přírodního cyklu….nestačí ale jen snít o setbě, nestěčí jen zaset, ale musíte se o to jste zaseli starat, pečovat o to…

Začít znovu, s čerstvou  mladou energií je veliký Dar, který nám dává  každé Jaro…. začít se chovat k sobě, k druhým Láskyplně, být svobodný a zodpovědný, učit se pociťovat a vyjadřovat Vděk, učit se žít v souladu s Vyššími Zákony:

Nedělej druhému to, co ty nechceš aby on dělal tobě

Zachovávej svobodu svoji a cti svobodu druhých

Važ každé slovo, které vyslovíš, slovem můžeš pohladit, uzdravit, ale také ublížit

Tvé slova a činy mají být v souladu

Jen v čisté mysli se mohou rodit čisté myšlenky

Jen to čemu věříš se ti může podařit

Jen to co si dokážeš představit se může naplnit

Pomáhej jen tomu, kdo tě o to požádá a je připraven tvoji pomoc přijmout

Nektritizuj, nesuď, abys nebyl kritizován a souzen

Nesrovnávej se s druhými, buď sám sebou avšak  v pokoře

Buď v přítomnosti, přijmi minulost a neobávej se budoucnosti

Na nikoho se nevyvyšuj a před nikým se neponižuj

S Láskou Dejvá Li

 

Poselství Světelného průvodce Dejvá Li 28. 6. 2016

Milovaní,

doba, kterou nyní prožíváte, je významná, náročná, energeticky silná…. vše se nyní projevuje velice silně, až ostře, Život strhává masky těm, kdo se pomocí masek za ně skrývají, aby schovali vlastní strach,slabost, vlastní touhu po moci, svoje pokrytectví a zlobu…. Kdo si nyní nasazuje masku, brzy pozná, že mu to není nic platné, že maska mu bude stržena a bude odhalena jeho pravá tvář, jeho skutečný záměr a cíl….

Nebojte se být opravdoví, ale buďte také ostražití, bdělí: nepředpokládejte naivně, že druzí jsou stejně čistí a opravdoví jako vy… nebuďte podezřívaví, jen ostražití a uvážliví….

Nečekejte, že vám vaše přání budou plnit druzí, ale plňte si svá přání sami…. nečekejte, že vás ocení druzí, ale oceňujte pokorně sami sebe… nečekejte, že vás někdo učiní šťastnými, ale pracujte na svém štěstí sami…… neberte zodpovědnost za to,za  co ji nemáte, ale buďte zodpovědní tam kde to je přirozené….. nenechte se nikým omezovat a nikoho neomezujte, učte se respektu k sobě a druzí vás budou respektovat…buďte tolerantní a svobodní, nezapomínejte na chvíle, kdy se vzdálíte od druhých, do samoty, nejlépe v přírodě, blízko Zemi… tam setrvávejte ve svém středu, nořte se do vlastního nitra, tam hledejte odpovědi na otázky, které si kladete.

Chovejte se láskyplně ke svému tělu, učte se zklidňovat svoji mysl, nebraňte svým emocím, jděte cestou mírného středu a váš život bude bez zbytečných zvratů a konfliktů.

S Láskou Dejvá Li

Poselství Světelného průvodcce Dejvá Li 20.92015

Poselství Světelného průvodce Dejvá Li      20. září 2015

Milovaní,

letošní nastupující podzim má zesílenou energii “sklizně”….tedy projevení zákona příčiny a následku….. jak se to tedy projeví a bude se nadále projevovat energie sklizně?

Bude se projevovat u každého jednotlivce, u každé rodiny, každé skupiny, každého národa, každého státu a to zcela přirozeně:

Co jednotlivec, rodina, skupina, národ, stát…. v Minulosti  zasel, zcela konkrétního… svými skutky, svými slovy, svými myšlenkami….a jak se o to staral, zda s vědomím zodpovědnosti, s vědomím pokory, poctivě, přičinlivě…..nebo zda ani nezasel a chystá se sklízet na polích sousedových…to vše se v životě nyní projevuje….

Projevuje se a bude se projevovat i zákon příčiny a následku celých Generací…. proto se celý svět dává do pohybu, ale tento pohyb nemá být zmatkem a zmarem…pokud  svobodní a zodpovědní, vzdělaní lidé pochopí, jak se k pohybu zachovat……začne se měnit Řád světa do opravdu přirozených a zdravých poměrů…..

Sklizeň se bude projevovat také tak, že bude prověřována opravdová lidskost, opravdová tolerance, opravdová pokora, opravdová zodpovědnost, opravdová svoboda…. a pokud se pod pojmem lidskosti, tolerance , pokory, svobody bude ve skutečnosti skrývat strach, sobectví, touha získat výhody na úkor někoho jiného,  manipulovat druhými, bude se samotný Život otřásat v základech…. nikoliv z trestu, ale pro prozření a uvědomění si opravdové hodnoty lidského života, opravdové hodnoty lidských vztahů založených na vzájemné úctě, pomoci, respektu, čistotě…

Pokud budete podléhat vášním, manipulaci, strachu, agresivitě, budete sklízet vášeň, manipulaci, strach, agresivitu…

Každý den se probouzet s vědomím vděku za podmínky, ve kterých žijete, každý prožít tak, abyste si mohli večer před usnutím říci: prožil jsem tento den nejlépe jak jsem mohl, ovlivňil jsem to co jsem ovlivnit mohl, mé svědomí je čisté, moje mysl je klidná, v srdci pociťuji Lásku….. a toto přeji také všem ostatním……

Je doba, kdy se máte učit říkat ANO v pravou chvíli…. a říkat NE v pravou chvíli… nečekejte, že vám někdo řekne, co je a co není ta pravá chvíle… to je jen na vás každém, abyste to rozeznali…proto buďte bdělí, rozvážní, smělí a láskyplní.

 

Kéž jsou všechny bytosti šťastny! Amen

 

 

Poselství Dejvá Li březen 2015

Poselství  Světelného průvodce Dejvá Li 19.3.2015

 

Milovaní,

 

opět začíná nový rok podle energie Vesmíru, na Zemi začíná nové jaro.

 

Začátek tohoto jara bude o to silnější, že zároveň Měsíc téměř zastíní Slunce.

Slunce a Měsíc nejsou nepřátelé, nejsou protivníci.

Oba hrají důležitou roli ve Vesmíru, oba svojí energií ovlivňují dění na Zemi, ovlivňují lidský život.

 

Slunce Vám dává světlo, teplo, Měsíc prosvětluje temnotu noci, určuje cyklus žen, cyklus přírody, cyklus rození…

Slunce je jako Váš otec, Měsíc je jako Vaše matka…oba jsou nezastupitelní, role každého je odlišná, když mezi matkou a otcem je soulad, láska, vzájemně se doplňují, dávájí dítěti vše co potřebuje, dítě prospívá , uzavírá se magický trojúhelník: dítě, matka, otec. …všichni si předávají energii vzájemně, energie plyne od jednoho ke druhému, vše je plynule v pohybu, vše se rozvíjí, všichni prospívají, obohacují se….a toto je dokonalost.

 

Období, kdy začíná jaro, nový rok v přírodě, vše znovu začíná, rodí se, dere se na svět a ohlašuje: tady jsem, jsem to já..!!! Haló!! Matko!!  Haló!! Otče!!! Tady jsem, berte mě na vědomí, respektujte mě, milujte mě!!!

 

Matka Měsíc se nyní postaví před otce Slunce a učí ho pokoře: můžeš být vidět, můžeš konat, ale nezapomínej, že i já, i když ve dne, kdy ty jsi pánem, mohu se ohlásit, že jsem… a tím, že tě zakryji, podněcuji naše Dítě, aby si nás obou všimlo, aby si uvědomilo, jak důleitý je vzájemný respekt, vzájemná spoluráce, soulad, souznění… jen to přináší prospěch všem!

 

Proto je čas vhodný k tomu, abyste  si Vy lidé uvědomovali důležitost vzájemného respektu, spolupráce, souladu, souznění. Abyste Vy lidé pochopili roli matky a otce, posvátnost magického rodinného trojúhelníku, trojúhelníku Lásky, Víry, Naděje.

 

Jen Láska je schopná skutečné Víry, která má zdroj v Srdci, jen Víra je nositelkou Naděje, jen Láska má schopnost udržovat Víru a Naději!

 

Zastavte se ve Vašem shonu pohlédněte k obloze na Otce Slunce a Matku Měsíc, buďte milovaným a milujícím Dítětem, učte se respektovat, spolupracovat, souznít!

 

S Láskou Dejvá Li