Archives

Dornova metoda a Breussova masáž

Dornova metoda je jemná manuální terapie, jejíž pomocí jsou klouby a obratle bezpečně a přesně uváděny zpět do svých původních správných poloh.

Tato metoda je pojmenována po svém objeviteli Dieteru Dornovi, majiteli pily v městečku Lautrach v Německu. Dieter Dorn si sám poškodil páteř při nadzvedávání těžkého kmene a nemohl se narovnat. Od této bolesti a potíží mu pomohl starý sedlák, o němž se dozvěděl, že umí pomáhat lidem, kteří mají problémy s páteří. Dorn byl touto rychlou pomocí a účinkem ohromen a chtěl se to naučit sám. Po smrti sedláka se pokoušel podobně pomáhat lidem a díky svým úspěchům dál intuitivně rozvíjel svou metodu. Postupně se tuto metodu naučilo více než tisíc terapeutů přímo od něho nebo od jeho žáků. Pomohli tak mnoha pacientům a tato metoda se dnes rozšířila dokonce až v Africe.
Příčinou nesprávných poloh obratlů mohou být fyzické potíže jako např. výrony způsobené nehodami nebo při sportu, rozdílná délka dolních končetin, zkrácení svalů nebo i citové problémy člověka. Protože při léčení Dornovou metodou se uvolňují fyzické i psychické bloky, můžeme ji považovat za celostní metodu, která léčí nejen příznaky nemoci, ale i samotné příčiny onemocnění.
Dornova metoda je druhem jemné manuální terapie, při které se klouby a obratle pacienta na milimetr přesně uvedou do správné polohy. Současně se tím otevřou brány energie, které mohou v člověku lépe proudit. To vše se děje volným a přirozeným pohybem ošetřovaného za jeho účasti a pomocí jemného tlaku palců terapeuta. Přitom terapeut nikdy nepřekročí práh bolesti a díky tomu, že pohyb není prováděn trhnutím, je tato metoda bezpečná. Například při napravování nesprávných poloh obratlů se pohybem obchází svalová ochrana a jemným tlakem tak může být obratel přiveden do správné polohy bez nežádoucích vedlejších účinků. V praxi se většinou provádí při prvních dvou návštěvách komplexní vyšetření a ošetření kloubů a páteře pacienta. Náprava obratlů se vždy provádí aktivním pohybem pacienta. Terapeut zjistí, na kterou stranu je obratel vychýlen, a pacient volným kyvadlovým pohybem houpe protější rukou nebo nohou dopředu a dozadu. Terapeut vytvoří jemný protitlak na příslušný obratel, který tak sám dosedne na správné místo.

Breussova masáž je jemná energetická masáž akupresurních bodů a páteře, která uvolňuje tlak na ploténky. Někdy se provádí ještě před samotným napravováním páteře, aby došlo k uvolnění napjatého svalstva.
Četnost ošetřování je individuální a již po dvou ošetřeních by se měla dostavit úleva. Při akutních potížích  je vhodné  ošetření 1 – 2 krát týdně, ve vleklých a těžších případech může léčení trvat i několik měsíců. Pro toho, kdo má jen běžné lehčí potíže je vhodné absolvovat Dornovu metodu 1x měsíčně….i Důležitá je spolupráce klienta, který by měl doma provádět samostatná cvičení a vyvarovat se škodlivých návyků, jako je například křížení nohou při sezení (tzv. noha přes nohu) apod. Současně je nutné během léčby a po ošetření dostatečně pít, aby se uvolněné nečistoty a usazeniny z kloubů a vazů mohly dobře vylučovat. Tělo se tak také snáze zbavuje všech svých jedů.
Dornovou metodou mohou být ošetřeni téměř všichni lidé, pokud jsou jen trochu mobilní. Dornova metoda vyrovnává statiku těla, může pomoci u různých potíží a bolestí pohybového aparátu jako jsou bolesti zad, kyčlí, kolen, tenisový loket, skolióza, rozdílná délka dolních končetin (pokud se nejedná o vrozenou vadu), při potížích s čelistmi, polykáním. Dále může pomoci při bolestech hlavy, krátkozrakosti, střevních potížích, křečových žilách, srdeční arytmii, problémech s koncentrací u dětí, šumění v uších, vysokém krevním tlaku, závratích, znecitlivění v rukou a žaludečních potížích. Ošetření se neprovádí při akutních zánětech, těsně po operacích a při osteoporóze v pokročilém stádiu.
Dornova metoda je jednoduchá a efektivní možnost, jak pomoci lidem při nejrůznějších potížích. Důležitá je ovšem spolupráce a pomoc klienta, který si musí být vědom své spoluodpovědnosti za svůj zdravotní stav. K dosažení trvalých výsledků je také nutné, aby každý člověk poznal a změnil své trvalé pohybové návyky a vzorce a měnil i myšlení a chování….

Využívání energií základních živlů k harmonizování

O co jde? Náš život je spojen s pěti základními živly: Země, Oheň – Slunce, Vzduch, Voda, Éter. Tyto živly tvoří náš život, jsou součástí našeho těla, ovlivňují naši mysl, naše pocity, jsou projevením Bytí, projevením Energie. proto, když se pomocí cvičení, fyzických, energetických, dechových, relaxačních a meditačních s těmito živly spojujeme, vyrovnáváme toky energií v našich tělech, utužujeme své zdraví fyzické i psychické, ovlivňujeme své prožívání skrze emoce, spojujeme se svým vnitřním Já, se svojí Duší, a v konečném důsledku se spojujeme se vším, co tu kolem nás je jako projevené Bytí, uvádíme tak celý náš život do souladu, otevíráme se skutečné Lásce.

Cvičení s živly jsou jednoduchá, příjemná a účinná pro všechny, kdo mají chuť trávit čas v přírodě, zpříjemňovat si život, sdílet s ostatními. Součástí cvičení je také  harmonizace základních energetických center – čaker, meditace v chůzi, osvojování si vnímání toků energií ve vlastním těle, vnímání energie stromů, kamenů, určitých míst kolem sebe, také předávání si energií s ostatními.

Meditační techniky

Meditační techniky jsou prostředkem k tomu, abychom mohli provádět mentální hygienu, tak jako provádíme hygienu tělesnou.

Meditační techniky nám pomáhají ovládat a zklidňovat naši mysl a rozpoznávat a ovlivňovat své emoce.

Při meditačních cvičeních se snažíme utlumit emoce postupným odvedením myšlenek tak, že mozek začne pracovat v jiných energetických frekvencích, než-li je obvyklé při běžném stavu vědomí. Výsledkem je relaxace svalů, šlach, nervů a všech tělesných orgánů. Oběh čchi a krve je zharmonizován a kanály jsou pročišťovány, čímž dochází k regeneraci těla.

Metod, které se k uvedení mysli do meditačního stavu používají, je mnoho. V celkové komplexnosti je ale dělíme na :

  • dechové (pozorovací) metody
  • vizualizační metody (představy)
  • energetická meditace (harmonizace čchi)

 

Pro meditaci je nutné zaujmout pohodlný sed s pokrčenýma nohama a vzpřímenou páteří. Nejlepší, ale zároveň nejobtížnější je pozice lotosového květu, kdy oba nárty spočívají na stehnech té druhé nohy. Pokud však lotosový sed neovládáte, stačí usednout do polovičního lotosu, barmského sedu (obě nohy složené před tělem, kolena na zemi) nebo seizy (sed na patách), kdy máme pod zadkem podložený polštářek.

Bachovy esence

Dr.Edward Bach(1886-1936)

byl anglický lékař, homeopat a autor mnoha lékařských a spirituálních textů. Je známý především díky práci s léčivými rostlinami a jeho celoživotním dílem : „Bachovy květové esence“

Edward Bach se narodil 24. září 1886  nedaleko Birminghamu v opatství Warwickshire v rodině továrníka. Už jako mladý chlapec se cítil spjatý s přírodou, kde trávil hodně času procházkami, trampováním a objevováním nových míst ve svém oblíbeném Walesu. Tato láska k přírodě a všemu živému v ní ho provázela pak po celý život a stala se jeho životním posláním.

Bach se rozhodl studovat medicínu, protože v ní viděl největší možnost, jak  uplatnit svou vášeň pro přírodu ve prospěch zdraví lidstva. Vzhledem k tomu, že nechtěl zatěžovat finanční rozpočet rodiny nákladným studiem medicíny, rozhodl se pracovat v továrně svého otce, aby si na studium přivydělal. Tři roky se podílel na prodeji výrobků z otcovy slévárny. Byl to čas, ve kterém poznával jinou stránku života – sblížil se s dělníky a viděl, jaký způsob života i osud tito lidé sdílejí.

1906 nastoupil na univerzitu v Birminghamu a roku 1912 ukončil  studia medicíny v Londýně na University College Hospital s diplomem MB a později v roce 1914 s lékařským diplomem.Již v době studií se u něj objevovaly  zdravotní potíže, ale jeho touha po poznání a objevování nových souvislostí mezi nemocí a zdravím mu nedovolovala příliš se zabývat vlastní fyzickou slabostí. Spíš naopak – svou slabost se snažil překonat prací, která mu přinášela  radost a vnitřní naplnění. V té době pracoval v nemocnici, kde zakončil svá studia, jako bakteriolog.

V roce 1913 se  oženil – jeho manželka  roku 1917 zemřela na záškrt. Sám Bach v létě téhož roku při své práci v laboratoři zkolaboval vinou vnitřního krvácení a musel se podrobit operaci.  Lékaři  mu dávali jen malou naději na přežití,. Bach ale nebyl ochoten se s touto skutečností smířit, protože sám v sobě cítil, že před ním stojí ještě veliká práce a že jeho osud ještě není zcela završen a naplněn. Věděl, že chce pomáhat trpícím lidem a své poznatky o přírodě předat dál do rukou těm, kteří se chtějí oprostit od utrpení a žít ve zdraví a radosti. Věděl, že i když vystudoval medicínu, nebude to klasická lékařská věda, co ho povede v další práci, nýbrž znalosti přírody a jejich zákonů, jež mu stejně jako pozorování způsobu života a lidského jednání otevřou bránu k dalším objevům. Velice brzy zjistil, že u každého pacienta se objevují jiné reakce na stejnou nemoc a stejný způsob léčby určité nemoci vyvolává u každého pacienta rovněž odlišné reakce. Proto se v jeho praxi stalo prioritou léčení člověka, jeho individuality. Neúnavně  pozoroval své pacienty, studoval a porovnával všechny  dostupné informace, aby se mohl co nejvíce přiblížit pravé podstatě lidského utrpení .  Individualita člověka se stala hlavním motivem jeho lékařské práce.

1917 se Bach oženil podruhé a z tohoto manželství se mu narodila dcera. Po uzdravení ze své nemoci pracoval dr. Bach  jako patolog a bakteriolog. V březnu 1919 pak nastoupil do Londýnské homeopatické nemocnice. A právě zde se seznámil s prací Samuela Hahnemanna. V Hahnemannově Organonu našel potvrzení, že střevní bakterie, které on sám již objevil a definoval, jsou identické s Hahnemannovým popisem psoriatického miasmatu (Pozn. aut.: miasma = základní reakční způsob). To vedlo Bacha k přípravě homeopatických očkovacích látek, které používal pro své pacienty. Takzvané homeopatické nosody se podávaly orálně (do té doby se veškeré očkovací látky aplikovaly pouze injekčně) a brzy vynesly Bachovi velkou popularitu a uznání u jeho kolegů. Bach tyto očkovací látky rozdělil do sedmi skupin – každá bakteriologická skupina je definována osobnostními kvalitami člověka a ke každé této skupině je přiřazena jedna nosoda (očkovací látka). Bachovy nosody jsou známé a v medicíně se používají dodnes.

Dr. Bach se však s tímto úspěchem nespokojil. Jeho touha a vášeň ho hnaly dál objevovat a poznávat souvislosti mezi náladou člověka a jeho nemocí, mezi disharmonií v duši a projevem této disharmonie na těle v podobě nemoci.  Ve své ordinaci  v Londýně se ještě intenzivněji zabýval zkoumáním lidské psychiky, nálad a postojů a hledal vhodné přírodní prostředky k léčení svých pacientů. Zjistil, že ne všemi nosodami může léčit chronické nemoci. Proto hledal dál další „čisté přírodní“ prostředky, jimiž by mohl nemocným a trpícím navrátit radost a naději do života.

1922 odešel od své manželky a dcery – ačkoli je nadále finančně podporoval – a věnoval se výhradně své práci. Když kolem roku 1930 jeho lékařská praxe dosahovala vrcholu, rozhodl se svou ordinaci a laboratoř v Londýně prodat, odstěhovat se úplně na venkov, do svého oblíbeného Walesu a v tichu a klidu přírody dále hledat přírodní léčebné prostředky. Pozorování lidí, jejich projevů a chování, ho vedlo k tomu, že hledal rostliny, které by svými energetickými vibracemi odpovídaly lidským náladám a reakcím a působením své energie byly schopné tyto nálady a stavy korigovat. Byl přesvědčen, že když člověk odstraní ze své duše špatné postoje, přiblíží se svému vnitřnímu štěstí a posléze i úplnému uzdravení. V rostlinách viděl sílu, kterou příroda poskytuje lidem, aby žili v harmonii se sebou samými a tím pádem i se svým okolím.

roce 1934 se Bach přestěhoval do Sotwellu v Oxfordshiru, nejdřív do Wellsprings, později do Mount Vernonu, který pak dodnes zůstal sídlem známého Bachova centra. Nadále neúnavně pracoval, objevoval nové rostliny, připravoval z nich esence, psal články do různých časopisů, přednášel, ošetřoval pacienty, kteří k němu docházeli z blízkého okolí. Jeho intuice a senzitivita byly vysoce vyvinuté – stačilo, aby si položil na jazyk nějakou rostlinu, a dostavily se u něj symptomy, které tato rostlina zprostředkovávala skrze svou energetickou hodnotu či své vibrace. Zájem o jeho práci narůstal, pacienti žádali esence i z jiných míst, a tak se dr. Bach rozhodl požádat o spolupráci homeopatickou lékárnu Nelsons v Londýně. S mateřskou tinkturou, kterou sám ručně připravil, přijížděl vždy vlakem z Oxfordshiru do Londýna a v Nelsons byla tato tinktura dál rozlévána do takzvaných zásobních lahviček. Z této spolupráce se nakonec stala tradice, která přetrvává až do dnešních dnů. Mateřská tinktura pro originální Bachovy esence se pořád ještě připravuje ručně v Bachově centru v Mount Vernonu z květů a rostlin tamější zahrady, načež ji homeopatická firma Nelsons v Londýně za dodržování stanovených předpisů a návodů podle dr. Bacha rozdělává dál do zásobních lahviček, které se distribuují do celého světa.

V roce 1935 objevil ještě dalších 19 rostlin, ze kterých připravil nové esence. Začátkem roku 1936 považoval Bach svou práci na hledání správných rostlin pro uzdravení člověka za naplněnou a dokončenou. Uvedl do života jednoduchý a účinný způsob, jímž si lidé mohou  pomoci zbavit se svých neduhů a tíhy a otevřít se radosti a zdraví. Ještě nikdo předtím necharakterizoval tak jasně a srozumitelně lidské emoce a postoje – a zároveň podal jednoduchý návod (a to doslova) k tomu, jak žít ve vnitřní harmonii a spokojenosti.

Užití Bachových esencí

Používám Bachovy esence jako jednu ze součástí nápravy problémů člověka, spolu s dalšími technikami jako je meridiánová masáž, dechové, relaxační a meditační techniky, kinezilogie a EFT a SRT. Bachovy esence  napomáhají tyto všechny techniky člověku co nejvíce využít k tomu, aby docházel ke zdraví fyzickému i psychickému, do stavu vyrovnanosti a spokojenosti.

SRT

SRT je metoda , která vychází z celostního pohledu na člověka, na jeho život.

Jejím základem je napojení se na Vyšší Já.  Prostřednictvím Vyššího Já je možné zjistit, které negativní a škodlivé energie a programy si duše s sebou nese a následně je přetransformovat na pozitivum. Duše při tomto procesu nabude nové zkušenosti a umožní se její rychlejší rozvoj. Odstraní se blokující energie, které komplikují život. Často o nich na vědomé úrovni ani nevíme. Tyto negativní energie mohou pocházet z tohoto, ale i z minulých, paralelních nebo budoucích životů. Z hlediska duše je čas vnímán jinak. Tím, že se při čistění negativních energií a programů uleví duši, uleví se i fyzickému tělu, které potom může rychleji a efektně regenerovat a úspěšně čelit mnohým nemocem.

 

Práce s Vyšším Já spočívá v používaní kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky.

 

Konzultace je pro klienta nenáročná a pohodlná, není zapotřebí absolvovat žádné cviky, postoje ani složité manipulace. Vyžaduje se od něho jen vědomá snaha řešit vlastní problémy. Při čištění negativních energií mnozí klienti vnímají různé pocity, například teplo na hrudi, mrazení na zádech … Tyto projevy však trvají velmi krátce a jsou jen důsledkem zablokovaných energií a emocí, které klient v sobě držel a při čistění dostaly možnost se uvolnit. Během konzultace si klient často uvědomí, proč vznikly mnohé z jeho problémů. Je to motivace k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu na sebe sama. A to je důležitý předpoklad na to, aby se staré problémy už nevracely.

 

Výhodou metody SRT je, že práce skrze Vyšší Já je rychlá a mnozí klienti pociťují značnou úlevu. Jedna konzultace metodou SRT trvá přibližně 1 až 2 hodiny. Počet konzultací potřebných k úplnému vyčištění závisí od závažnosti a množství negativních programů a energií. Ve většině případů postačí jedna až dvě konzultace.

EFT

Techniky emoční svobody –  zkráceně EFT nebo-li poklepávání – je nástroj pro skutečné a efektivní řešení potíží emocionálního, mentálního či fyzického charakteru. Tato technika v sobě kombinuje terapeutický přístup s poklepáváním akupunkturních bodů, čímž dochází k zapojení vědomí i podvědomí.

Metoda přináší účinné a trvalé uvolnění bloků a negativních emocí, které obvykle nelze měnit vůlí ani pozitivním myšlením. Zaměřuji se na zpracování traumat, negativních vzpomínek, situací a událostí se silným emočním nábojem, snížení celkového napětí a stresovanosti organismu, změnu mentálních přesvědčení, změnu navyklých způsobů chování (reakcí), léčení vnitřních citových zranění, harmonizací vztahu s rodiči, práce s trémou, strachem, úzkostí, pocity nejistoty, depresivními pocity aj.

Kineziologie

Kineziologie je metoda, která vychází z toho, že vše, co prožijeme, každý náš prožitek, myšlenka, pocit se otiskne do našich buněk, naše buňky mají svoji buněčnou paměť a tak, pokud chceme nastolit rovnováhu v životě, musíme měnit nejen myšlenky, činy, ale také buněčnou paměť…..

Kineziologie –  je metoda, ve které terapeut prostřednictvím jednoduchého svalového testu může komunikovat s klientem nejen ve vědomé rovině, ale naváže kontakt i s jeho podvědomím. Dostane se tak ke starým nepříjemným a často traumatizujícím zkušenostem klienta v emocionální a mentální rovině (tzv. energetickým blokům), které se mohou později stát příčinou i zdravotních problémů. Díky této technice terapeut může s těmito bloky pracovat. Kineziologický test pomůže terapeutovi najít v psychice klienta staré nefunkční vzorce, které používá nevědomě na základě někdy i dávno prožitých situací, které dosud ovlivňují jeho pocity, mysl a nakonec i fyzické tělo. Tyto vzorce pak při odblokování se uvolní a nahradí novými, zdravými. Kineziologie navozuje rovnováhu na všech úrovních – tělesné, emocionální, mentální a duchovní.

Kineziologie  tak pomáhá dosáhnout zlepšení zdraví a psychické pohody. Někdy je úleva okamžitá, její účinek se projeví velmi rychle, někdy může trvat i několik týdnů, než se účinek odblokování projeví a než klient pozná změnu ve svém životě. Někdy je problém hluboký a je třeba pracovat vícekrát, v kratším nebo delším časovém horizontu

Filozofie kineziologie je jednoduchá, jejím úkolem je:

  • odstranit neúměrný stres projevující se v různých životních situacích
  • obnovit vlastní volbu ve svém jednání a chování motivovanou naplněním svých potřeb, přání a životních cílů
  • stát se svobodným člověkem, který je schopen beze strachu převzít za sebe a svůj život odpovědnost

Dornova metoda a Breussova masáž

Dornovu metodu používám společně s dalšími metoda k upravení  nerovnováhy v těle, v tocích energií a tím i v psychice klienta.

Dornova metoda je jemná manuální terapie, při které dochází k návratu obratlů a dalších kloubů do správné polohy. Děje se tak za aktivní účasti nejen terapeuta a ošetřovaného. Současně se bezpečně uvolňují blokády v tkáních a toku energie. Následkem Dornovy terapie dochází k uvolnění nejen fyzických, ale i psychických blokád, které jsou nejčastější příčinou vzniku disharmonie v proudění energie, která se projeví v nedostatečném zásobení živinami, chybnými informacemi a váznoucí detoxikací v orgánech, tkáních a konečně v samotných buňkách. Dornova metoda je tedy terapií celostní, protože respektuje člověka ve všech úrovních, a proto se také ve všech úrovních projeví její účinek.

Při Dornově terapii se sval zaměstná jeho nejpřirozenější činností – pohybem a nemá tak potřebu se bránit, protože respektujeme jeho přirozenost a důležitost. S nově vzniklou skutečností, totiž uvedením kloubu do původní (správné) polohy, nebojuje, ale přijímá ji. Klient po domluvě s terapeutem potom doma následně cvičí jednoduchá příjemná cvičení, aby stav rovnováhy udržoval.

Dornova terapie tím, jak vyrovnává nerovnováhu v těle, zlepšuje  i prokrvování mozku a vyrovnává obě mozkové hemisféry, napomáhá například i dětem při poruchách pozornosti, hyperaktivitě a podobně.

Breussova masáž se obvykle používá na závěr Dornovy terapie, jako příjemné zakončení a doladění. Můžeme ale využít jejích účinků i na začátku, potřebujeme-li uvolnit příliš napjaté svalstvo. Ošetřuje se při ní lehkými tahy přímo páteř a meridián močového měchýře, čímž působíme uvolnění energetických bloků a snižujeme napětí jak ve fyzické, tak v duševní úrovni.

Použitím  třezalkového oleje, který zahřátím během jemné masáže prostupuje až k meziobratlovým ploténkám a usnadňuje jejich regeneraci.Breussova masáž je zároveň účinnou celkovou relaxací, může být použita samostaně k celkovému uvolnění a regeneraci.