Archives

Podzim a sklony k „nenáladám “ a depresím …co s tím?

Je tu opět podzim. 

S podzimem přichází na jedné straně nádhera barevné přírody, ale také krátký den a méně slunečních paprsků.

To je každoroční realita, s tím nic neuděláme….a toto nás určitým způsobem oslabuje,  u mnoha lidí to vyvolává „nenáladu“ , menší schopnost se radovat i jakési stavy téměř depresivní……

Letos je to poněkud umocněno situací, která je kolem nás…… v našem státě i mezinárodně…..

Často se mě lidé ptají, co s tím dělat, jak si udržovat dobrou náladu, schopnost radovat se a udržovat si Naději…

1/ Nepřeceňovat informace, které k nám tečou skrze média, sociální sítě a podobně

2/ Zaměřovat se na to co já skutečně prožívám

3/ Stát nohama pevně na Zemi / být zodpovědný v oblasti materiálního zabezpečení, ale také se přirozeně uzěmňovat třeba tím, že když půjdu do přírody, budu si uvědomovat půdu pod nohama, stromy a jejich kořeny hluboko v Zemi…../

4/ Uvědomovat si a také přijímat, že vlastní život si vytvářím já, nikoliv ti druzí, stát, lékař a podobně…. učit se spoleháhat především sám na sebe, nečinit zodpovědným za své štěstí i neštěstí ty druhé……

5/ Každý den děkovat za maličkosti jako je třeba snídaně, práce, kterou mám, vzduch, který dýchám, blízké a spřízněné lidi kolem sebe

6/ Praktikovat zklidňování „mysli“ například tím, že si sednu, začnu sledovat svůj dech nebo tlukot srdce…. a chvilku tak setrvám

7/ Zkusit přijmout minulost, nebát se budoucnosti a v přítomnosti dělat vše jak nejlépe umím.

8/ Každý den si sám sobě udělat malou radost… třeba tím, že si všimnu krásy kolem sebe, že si dám dobrý čaj, že se projdu venku….

9/ Každý den udělat někomu malou radost…třeba jen tím, že se na někoho usměji, že mu řeknu pár milých slov

 

Přeji Vám, aby letošní podzim byl příjemným obdobím!

 

 

Energie září 2022

Být připraven je šancí nebýt zaskočen… říkávala babička…

Tak jaké energie nám přinese letošní září?

No, postavení Panny a Blíženců může přinášet poněkud napětí mezi kritikou starého a hledání nových řešení, ale bez napětí není pokroku…. proto je důležité přijímat osobní zodpovědnost a to skutečně  a statečně…nespoléhat na nějakého zachránce….. 

Mezi 10. 9. a 2.10. bude poněkud těžší dohodnout se….v osobním životě i ve společnosti…dává nám to příležitost učit se poučit z  vlastních chyb

Mezi 23.9. a 11.10. obodobí příznivé pro zdraví, vzdělání a racionalitu

23.9. nastane podzimní Rovnodennost a její energie ovlivní období až do 22.12.2022  na jedné straně energie příznivé pro Mír a mírová řešení  nastraně druhé tendence pro šíření strachu skrze ekonomiku a zdraví, to vše jako prostředek  k obohacení na úkor druhých…. zachovávat klid a používat zdravá rozum a být zodpovědný

Přeji Vám, abyste dokázali držet svůj život ve svých rukách a nepodléhali lákání a mámení těch kdo nabízejí jednoduchá řešení….. neodevzdávejte svoji moc manipulátorům…  mentální a emoční hygiena, relaxace, meditace, pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu, to nám dává sílu….Aloha!

 

Rok 2022, rok spolupráce a domluvy…jaký asi bude?

Rok 2022 je v energiích dvojky.

Dvojka je energií „MY“, spolupráce, domluvy, dohody, uvědomění si toho, že pokud chci být svobodný, musím být také zodpovědný, že zájem můj nesmí být proti zájmu celku, jehož jsem součástí  – ať chci nebo nechci.

„MY“ a „JÁ“ a „TY“

Já jsem jedinečná bytost, v podstatě svobodná, dokonalá….

„TY“ jsi jedinečná bytost svobodná a dokonalá

Já i Ty máme osobní potřeby, přání, projevy, myšlenky, pocity

MY sjednocuje Já a ty…… tato energie je prospěšná, tvůrčí, zdravá, 

Energie dvojky nás vede ke spolupráci, domluvě mezi Já a Ty….

Co je to spolupráce?

Spolupráce je společné podílení se na vytváření nějkých hodnot, od těch základních, potřebných k fyzickému přežití, po hodnoty nehmotné, které nám mohou zpříjemňovat život. Spolupráce skutečná přináší prospěch těm, kdo se jí účastní. Učit se spolupracovat znamená být schopen rozlišit své vlastní schopnosti a dannosti a také schopnosti a dannosti toho s kým chci spolupracovat. Nesetkáme se dva zcela totožní jedinci…. každý máme nějaké plusy a mínusy, nikdy to není matematicky 50 na 50 procent…. někdo je silnější fyzicky, druhý je rychlejší, nebo někdo je kreativnější, druhý zase praktičtější… toto vše hraje podstatnou roli v tom, jak bude  vypadat naše spolupráce. A jaká bude naše spolupráce, takový potom její výsledek a prospěch pro ty, kdo se jí účastní.

Měli bychom tedy, pokud chceme spolupracovat , začít tím, že poznáme sebe, toho s kým máme spolupracovat a vyhodnotíme správně cestu naší spolupráce.

Učit se to můžeme sledováním dějů v přírodě… život přírody je založený na spolupráci…. úžasným příkladem toho jsou třeba mravenci…. vyjděme si ven a sledujme chvíli co se  děje v mraveništi…. dokonalá spolupráce…. a učme se to..

Pokud  se budeme tento rok učit spolupracovat, pokud se budeme snažit domluvit, plnit dohody, pokud dokážeme pochopit, že k přežití potřebujeme ty druhé kolem sebe, že život na úkor druhých, ale i přírody vede jen k záhubě, že vše materiální máme tu jen propůjčené, byť to máme zapsané v katastru, na účtech nebo v obchodním rejstříku…., nic si „tam nahoru“ neodneseme, vše tu zůstane, jen naše prožitky, fyzické, mentální i pocitové zůstanou otištěny v naší „pozůstalosti“

Ještě troška numerologie:

2022

nula opisuje energii dvojek kole sebe….. tedy celkem 4x 2…. to je 8…. osmička je energií Požehnání, tedy veliké Šance a Nadějě… je jen nás každém, jak ten rok budeme konat, myslet, pociťovat. Amen.

 

Cvičení mettá, cesta k dobré náladě

V dnešní zmatené době je dobré utužovat si schopnost neztrácet dobrou náladu…

Toto jednoduché cvičení mám roky vyzkoušené a jeho účinnost je stoprocentní….a moc mě baví….

Vyzkoušejte!

Ve stoji s povolenými koleny se lehce pohupuji , mohu zavřít oči, polohlasně si říkám:

Kéž jsem šťastná, kéž se cítím dobře

kéž jsou šťastní ti přede mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti za mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti nade mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti pode mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti vpravo ode mne, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti vlevo ode mne, kéž se cítí dobře

kéž jsou všichni šťastni, kéž se cítí dobře

kéž jsem šťastná, kéž se cítím dobře

mohu cvičit i v sedě a lehce pohupovat tělem, mohu říkat v duchu, ale nahlas je  cvičení účinější

Jaro 2021…….Aloha!!!

V sobotu 20. března nastane jarní rovnodennost! 

Jaro přijde, žádné lidské zásahy, žádné zákazy, žádné příkazy a nařízení  to nemohou změnit. 

Příchod jara je velikou událostí nejen pro přírodu, která po zimě opět ukazuje svoji svěží, novou, čistou energi, ale je to velká šance i pro nás lidi. 

Příroda má velikou sílu, s jarem ji dává najevo tím, že vše raší, zelená se, začíná  pučet a kvést, voda jarních potůčků má úplně novou, svěží energii, pobyt v přírodě je pro nás velikým přínosem.

Proto ani letos nezapomeneme  přivítat jaro, i když jen s těmi nejbližšími, protože nám to oficiální nařízení nedovolí oslavit tak, jak jsme zvyklí, společně, ve větším kruhu…

Neplánujme si na  tuto sobotu nic, kromě potěšení pobýt v přírodě, načerpat tu sílu a svěžest, pocítit opravdu Vděčnost, že v přírodě můžeme pobýt a pocítit sounáležitost s přírodou. 

Oslavme příchod jara tím, že na procházce budeme pořádně dýchat, skutečně vnímat všechny barvy, všechny tvary, všechny vůně kolem.

Oslavme příchod jara tím, že postojíme, nebo posedíme u potůčku, který zurčí a bublá a užijeme si té nádherné uklidňující  symfonie vody…. můžeme se v potůčku opláchnout, třeba jen ruce, můžeme si opláchnout obličej, můžeme si zout boty a do potůčku ponořit nohy třeba po kotníky, můžeme se potůčkem brouzdat.

Můžeme prostřednictvím proudící vody pustit emoce, které nás omezují a oslabují:

zadívat se na tekoucí vodu a poprosit sebe sama, aby vše ,jako strach, vztek, vina, křivda, bolest, odešlo ze mě s vodou, která to vše a odplaví a očistí .

Můžeme se vystavit jarním slunečním paprskům, pokud slunce bude svítit…. vědomě je nechat proudit do středu čela, do prsní kosti, do pupku, do pánve…. můžeme je nechat proudit do ramen, do kolen, do kyčlí, můžeme je nechat proudit do své krve…

Můžeme slunečními paprsky naplnit svoji mysl.

Mám pocit, že toho můžeme prožít, oslavit tolik, záleží jen na nás, co uděláme, jak ten první jarní den prožijeme.

Přeji Vám, aby letošní jaro přineslo opravdu svěží, očistnou a radostnou energii do životů nás všech! Aloha!

 

 

„Ode zdi ke zdi“aneb jak nám škodí napětí….

Současná doba je složitá především proto, že příliš, co se týče množství  a příliš rychle, tečou informace, které nás přivádějí do situace, kdy je potřeba si vše filtrovat, rovnat v hlavě – tedy racionalizovat a také rovnat v emocích. Vytvářet si vlastní postoj.

Když toto nebudeme dělat, dostaneme nás to situace, kdy budeme defakto jako míček létající ode zdi ke zdi. A každý náraz na zeď nás bude bolet a bolest se bude stupňovat, až nás to zcela paralyzuje fyzicky i psychicky.

Náš svět, ve kterém žijeme, je polarizovaný:

den – noc,  světlo – tma, oheň – voda,  země – vzduch,  aktivita – pasivita,  muž – žena,  rozum – cit,  láska – nenávist, strach – bezpečí,  spolupráce – konkurence, bohatsví – chudoba,  pružnost – strnulost,  naděje – beznaděj, sounáležitost – osamnění….

Nám se nepodaří tuto polaritu potlačit, přechytračit, ta je daná. Ale můžeme s vědomím této polarity přistupovat k tomu, co se nám v životě děje, jak k tomu co se děje přistupujeme, jaké postoje a řešení si volíme.

Často nemůžeme ovlivnit to, co se děje. Především, když se to týká něčeho kolem nás. A to jsou například informace, kterých je nyní přehršel. A čím více jich je, tím menší je jejich kvalita a hodnota. Proto je důležité veškeré informace, které k nám přicházejí filtrovat a většinu jich spíše ignorovat a hlavně je zbytečně nevyhledávat. Tady musíme zapojit vlastní sebekázeň, protože ďáblík v nás žijící často tyto informace chce a potom vytváří zmatek a ten nás znejisťuje. 

Proto je lepší se zaměřovat na úplně obyčejné každodenní činnosti, které vykonáváme a které nám dávají smysl a radost. 

Začít den tím, že si uvědomíme, že jsme dostali Dar dalšího dne, na jehož startu stojíme. 

Již při ranní hygieně si uvědomit, že můžeme děkovat svému tělu, že nám slouží. Poděkovat za snídani, za práci, kterou máme, i když se nám třeba dnes do práce moc nechce…

A celý den se více soustředit na to, co je nám příjemné, s čím souzníme, co nás těší…. a to opačné spíše pouštět pryč a zbytečně se tím nezabývat….

Nemusíme stále řešit zda máme pravdu my nebo někdo jiný, protože jedinou prověrkou pravosti jsou naše prožitky a zkušenosti…nezávisle na tom, jak se k nim staví druzí lidé, byť by to byli naši nejbližší…

Uvědomovat si, že i když má někdo zcela jiný názor na něco než já, není to aptiory můj nepřítel….

Prospěšnější je učit se žít s Nadějí. Naděje podle mě není víra v to, že se stane to co chci já, ale že vše co se děje má hlubší smysl.

 

 

Letošní léto – zvláštní období…

Prožíváme zvláštní období…..po divném období paralyzování téměř veškerého dění a šíření veliké paniky i zmatku, přišlo zdánlivě hezké léto…..dovolili nám pohybovat se venku bez roušek, dětem začaly prázdniny – tedy formálně, protože po domácí izolaci a zmatené rádoby výuce nadálku  přišlo něco jakoby normálního…. letní prázdniny…. dospělí začali plánovat dovolené, každodenní honička po informacích kam se vlastně může jet a za jakých podmínek se stala koloritem …do toho pravidelné strašení, že někde někdo onemocněl nebo je pozitivní na virus….. a také že určitě přijde další vlna….. kupování a rušení dovolených v zahraničí,  podivné prognozy ekonomického  i politického vývoje a další zmatky…..defakto ztráta jistot bezpečného a pohodlného života… to vše ovlivňuje náš životať si to uvědomujeme, nebo nikoliv.

Udržovat se v rovnováze, nepodléhat zmatku a stresu, to je v tomto období náš velký úkol.

K tomu všemu není úplně příznivá situace, co se týče komunikace…… komunikovat s druhými nyní není jednoduché, ani komunikace se sebou samým není snadná….. co vlastně cítíime, jak máme reagovat na různé situace a na druhé lidi, jak se vypořádat s informacemi, které k nám přicházejí, jak vyhodnocovat co je podstatné a co není, to jsou současná témata…. 

Nemusíme se děsit a propadat skepsi a podléhat depresím, ale učit se být bdělí a rozvážní, nepropadat emocím dělat si každý den čas na zklidnění mysli, na sebereflexi, to nám pomůže v tomto období zbytečně neztrácet energii.

Přeji Vám hodně sil a neztrácejte naději! Máme svůj život ve vlastních rukách. Aloha! 

 

Strach a jeho sestra panika

Strach je emoce, která je jednou ze základních, pudových emocí.  Na této základní pudové  úrovni nám pomáhá udržovat se naživu….. tedy nepřekračovat určité hranice konáním, které nás přímo ohrožuje, je tedy prospěšný.

Ale my více pociťujeme strach, který je zcela destruktivní, je to strach, který pociťujeme vlastně zbytečně, často vykonstruovaný tím, že přijímáme bez korekce rozumem informace, které k nám přicházejí zvenčí, které však sami ani neprověřujeme, zda jsou opravdu reálné…. Tento strach nás připravuje o energii, vede k nás k chování, které je iracionální a které nám přinese těžkosti a zmatek. Strach je jako magnet, násobí se a posiluje se strachem dalších lidí….. jako houba se nacucává a sílí a roste a roste až přerůstá v paniku.

Panika je znásobený strach, vlastně paralyzující zdravý rozum i instinkty, panika je jako bomba hozená mezi lidi. Její dopad následně vyváří spoušť a destrukci. 

Strach je i veliká zbraň pro ovládání lidí. Lidé, kteří se bojí jsou lehce ovladatelní, jak jsou zbavení zdravého rozumu a instinktů, nechají se ovládnout někým, kdo jim nakuká, že on je ten, kdo je ochrání, zachrání, když ho budou poslouchat, když budou dělat to, co on jim řekne. A lidem se jakoby uleví, hle, vždyť přišel zachránce, spasitel. A jsou potom schopni dělat úplné „blbosti“, jsou schopni dělat i zvěrstva…. stačí se podívat do minulosti, lidstvo má  mnoho zkušeností s tímto a asi je nepoučitelné…..

Co dělat, aby nás strach, natož panika neovládla?

Používat zdravý rozum, filtrovat informace, vždy je ověřovat vlastní zkušeností, zbytečně se nepotkávat s lidmi, kteří strachu podléhají. Dělat v reále věci, které jsou užitečné, posilovat i vnitřní sebekázeň, pracovat s vlastními myšlenkami, ty neužitečné a vedoucí ke strachu prostě propouštět, posilovat důvěru v sebe, ve vlastní rozum, posilovat vlastní schopnost se orientovat v situacích, které nastávají, řešit je s rozvahou a spoléhat především na sebe a ne na nějakého „zachránce“

Přeji Vám hezký začátek března, jaro už se ozývá, s jarem přichází nová energie, příroda po zimě procitá a sílí, čerpejte tuto energii pobytem v přírodě, těšte se z maličkostí! Aloha!

 

Ůnor, ledviny a naše obranyschopnost…..nejen fyzická

Začal nám měsíc únor, období, kdy stále vládne zima, ale někde hluboko pod zemí se již vše připravuje na nástup jara.

Chlad, málo světla, pocit, že jaro je ještě někde v dálce před námi, to vše působí na náš organizmus a právě nyní jsou velice exponovány naše ledviny. ledviny jsou párový orgán a mají velice důležitou funkci pro cělé těla naše tělo a jeho fungování. Skrze ledviny se předává energie všem orgánům. Silné ledviny přinášejí zdaví a sílu. Oslabené ledviny se projeví třeba slabou vitalitou, zhoršením sluchu, častým močením, bolestmi v kříži, špatným spánkem, neplodností. Otoky nohou , bolesti kolen a kloubů, ukazují na špatný stav ledvin. Psychika je oslabena, máme sklony k depresím a celkově se necítíme dobře.

Z hlediska nefyzického ledviny souvisí s naším vztahem k životu, k lidem, k sobě, s našimi vztahy… vždyť je to párový orgán!

Ledviny můžeme podpořit dostatkem spánku, přirozenou stravou: pohanka, jáhly, luštěniny,  cibule, česnek, zázvor, červená řepa, celer, kvalitní polévky, i maso v rozumné míře. Nepřehánět to s rafinovaným cukrem, kávou a alkoholem. Prospějeme i bylinkami: lichořeřišnice, řepík, tužebník jilmový.

Jaké cviky prospívají ledvinám:

Ve stoji se spustíme do volného předklonu, ruce vyvěsíme a prodýcháváme do beder, do ledvin…… potom se od spodních obratlů zvedáme do vzpřímení.

Můžeme si udělat i nepřímou masáž ledvin:

Dlaně si třením o sebe zahřejeme a potom položíme prsty směrem k páteři na záda zhruba tam, kde jsou v těle uloženy ledviny a lehce tuto oblast třeme, dýcháme pěkně až pociťujeme příjemné teplo.

Zcela jistě nám prospěje i některé mentální cvičení:

Pociťování vděku… k tomu máme mnoho příežitostí po celý den…… a večer před usnutím poděkujeme za den, který právě končí a odevzdáme se  blahodárnému spánku.

Zaměřování se na to co nás těší, místo toho abychom všude hledali chyby a ohrožení, to nám také přinese prospěch.

 

Přeji Vám příjemný letošní únor! Aloha! 

 

 

 

ROK 2020, co nám asi přinese…

Rok 2020  energeticky v sobě nese vlastně čtyři číslovky 2….. proč čtyři, když vidíme jen dvě?

Ano, dvě jsou ve viditelné rovině, ty jsou velice silné a působí na fyzické úrovni.

Dvě jsou skryté, to jsou ty „nuly“… ty v sobě nesou energii číslic stojících před nimi.

Dvojka v sobě má energii harmonie, spolupráce, porozumění, schopnosti vnímat věci a události nejen z vlastního hlediska, ale i z hlediska druhého.

Když sečteme dvojky viditelné, máme 4.

Čtyřka je energie pořádku, řádu, opak chaosu. Ovšem nejde jen o řád, který si vytváříme my lidé, naše lidské právo, náš pohled na spravedlnost, ale především Řád Vyšší, řád Vesmíru, Přirody, Boží řád. 

Když sečteme všechny dvojky v letopočtu, máme 8.

Osmička je energií Božího Požehnání. Babička říkávala: Koho má Pán Bůh rád, toho zkouškami obdařuje. A vždy nám nakládá to, co uneseme. Tak máme za zkoušky děkovat a přijímat je jako výzvu k posunu vpřed.

Bude to rok zcela jistě velice zajmavý. Když budeme respektovat v každodenním životě jeho energie, budeme se učit spolupracovat, domlouvat se, dodržovat pravidla, smlouvy a zákony lidské, a nebudeme se protivit vůli Vyšší, potom bude pro nás opravdu Požehnáním tento rok prožívat.

Pokud bude vítězit naše sobectví, touha po osobním prospěchu a zisku, bude nás energie tohoto roku nutit často asi drsně ke změně. Jak jednotlivce, tak rodiny, skupiny, státy i celé lidstvo.

Jsme jen malou  součástí něčeho tak dokonalého, jímž je Život, Stvoření. Když toto s Pokorou a Vděčností přijmeme a budeme podle toho žít, budeme podle toho uspokojovat své potřeby a přání, bude náš život celkem příjemný. 

Malé moto k meditacím v roce 2020:

Prosím o sílu prožívat kadý den jako zázrak, prosím o schopnost  pociťovat vděčnost za každodenní maličkosti. Kéž dostávám ne to, co chci, ale to co potřebuji. Kéž pociťuji sounáležitost s ostatními, se všemi bytostmi, s přírodou a celým Stvořením. Amen