Archives

Cvičení mettá, cesta k dobré náladě

V dnešní zmatené době je dobré utužovat si schopnost neztrácet dobrou náladu…

Toto jednoduché cvičení mám roky vyzkoušené a jeho účinnost je stoprocentní….a moc mě baví….

Vyzkoušejte!

Ve stoji s povolenými koleny se lehce pohupuji , mohu zavřít oči, polohlasně si říkám:

Kéž jsem šťastná, kéž se cítím dobře

kéž jsou šťastní ti přede mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti za mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti nade mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti pode mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti vpravo ode mne, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti vlevo ode mne, kéž se cítí dobře

kéž jsou všichni šťastni, kéž se cítí dobře

kéž jsem šťastná, kéž se cítím dobře

mohu cvičit i v sedě a lehce pohupovat tělem, mohu říkat v duchu, ale nahlas je  cvičení účinější

Jaro 2021…….Aloha!!!

V sobotu 20. března nastane jarní rovnodennost! 

Jaro přijde, žádné lidské zásahy, žádné zákazy, žádné příkazy a nařízení  to nemohou změnit. 

Příchod jara je velikou událostí nejen pro přírodu, která po zimě opět ukazuje svoji svěží, novou, čistou energi, ale je to velká šance i pro nás lidi. 

Příroda má velikou sílu, s jarem ji dává najevo tím, že vše raší, zelená se, začíná  pučet a kvést, voda jarních potůčků má úplně novou, svěží energii, pobyt v přírodě je pro nás velikým přínosem.

Proto ani letos nezapomeneme  přivítat jaro, i když jen s těmi nejbližšími, protože nám to oficiální nařízení nedovolí oslavit tak, jak jsme zvyklí, společně, ve větším kruhu…

Neplánujme si na  tuto sobotu nic, kromě potěšení pobýt v přírodě, načerpat tu sílu a svěžest, pocítit opravdu Vděčnost, že v přírodě můžeme pobýt a pocítit sounáležitost s přírodou. 

Oslavme příchod jara tím, že na procházce budeme pořádně dýchat, skutečně vnímat všechny barvy, všechny tvary, všechny vůně kolem.

Oslavme příchod jara tím, že postojíme, nebo posedíme u potůčku, který zurčí a bublá a užijeme si té nádherné uklidňující  symfonie vody…. můžeme se v potůčku opláchnout, třeba jen ruce, můžeme si opláchnout obličej, můžeme si zout boty a do potůčku ponořit nohy třeba po kotníky, můžeme se potůčkem brouzdat.

Můžeme prostřednictvím proudící vody pustit emoce, které nás omezují a oslabují:

zadívat se na tekoucí vodu a poprosit sebe sama, aby vše ,jako strach, vztek, vina, křivda, bolest, odešlo ze mě s vodou, která to vše a odplaví a očistí .

Můžeme se vystavit jarním slunečním paprskům, pokud slunce bude svítit…. vědomě je nechat proudit do středu čela, do prsní kosti, do pupku, do pánve…. můžeme je nechat proudit do ramen, do kolen, do kyčlí, můžeme je nechat proudit do své krve…

Můžeme slunečními paprsky naplnit svoji mysl.

Mám pocit, že toho můžeme prožít, oslavit tolik, záleží jen na nás, co uděláme, jak ten první jarní den prožijeme.

Přeji Vám, aby letošní jaro přineslo opravdu svěží, očistnou a radostnou energii do životů nás všech! Aloha!

 

 

„Ode zdi ke zdi“aneb jak nám škodí napětí….

Současná doba je složitá především proto, že příliš, co se týče množství  a příliš rychle, tečou informace, které nás přivádějí do situace, kdy je potřeba si vše filtrovat, rovnat v hlavě – tedy racionalizovat a také rovnat v emocích. Vytvářet si vlastní postoj.

Když toto nebudeme dělat, dostaneme nás to situace, kdy budeme defakto jako míček létající ode zdi ke zdi. A každý náraz na zeď nás bude bolet a bolest se bude stupňovat, až nás to zcela paralyzuje fyzicky i psychicky.

Náš svět, ve kterém žijeme, je polarizovaný:

den – noc,  světlo – tma, oheň – voda,  země – vzduch,  aktivita – pasivita,  muž – žena,  rozum – cit,  láska – nenávist, strach – bezpečí,  spolupráce – konkurence, bohatsví – chudoba,  pružnost – strnulost,  naděje – beznaděj, sounáležitost – osamnění….

Nám se nepodaří tuto polaritu potlačit, přechytračit, ta je daná. Ale můžeme s vědomím této polarity přistupovat k tomu, co se nám v životě děje, jak k tomu co se děje přistupujeme, jaké postoje a řešení si volíme.

Často nemůžeme ovlivnit to, co se děje. Především, když se to týká něčeho kolem nás. A to jsou například informace, kterých je nyní přehršel. A čím více jich je, tím menší je jejich kvalita a hodnota. Proto je důležité veškeré informace, které k nám přicházejí filtrovat a většinu jich spíše ignorovat a hlavně je zbytečně nevyhledávat. Tady musíme zapojit vlastní sebekázeň, protože ďáblík v nás žijící často tyto informace chce a potom vytváří zmatek a ten nás znejisťuje. 

Proto je lepší se zaměřovat na úplně obyčejné každodenní činnosti, které vykonáváme a které nám dávají smysl a radost. 

Začít den tím, že si uvědomíme, že jsme dostali Dar dalšího dne, na jehož startu stojíme. 

Již při ranní hygieně si uvědomit, že můžeme děkovat svému tělu, že nám slouží. Poděkovat za snídani, za práci, kterou máme, i když se nám třeba dnes do práce moc nechce…

A celý den se více soustředit na to, co je nám příjemné, s čím souzníme, co nás těší…. a to opačné spíše pouštět pryč a zbytečně se tím nezabývat….

Nemusíme stále řešit zda máme pravdu my nebo někdo jiný, protože jedinou prověrkou pravosti jsou naše prožitky a zkušenosti…nezávisle na tom, jak se k nim staví druzí lidé, byť by to byli naši nejbližší…

Uvědomovat si, že i když má někdo zcela jiný názor na něco než já, není to aptiory můj nepřítel….

Prospěšnější je učit se žít s Nadějí. Naděje podle mě není víra v to, že se stane to co chci já, ale že vše co se děje má hlubší smysl.

 

 

Letošní léto – zvláštní období…

Prožíváme zvláštní období…..po divném období paralyzování téměř veškerého dění a šíření veliké paniky i zmatku, přišlo zdánlivě hezké léto…..dovolili nám pohybovat se venku bez roušek, dětem začaly prázdniny – tedy formálně, protože po domácí izolaci a zmatené rádoby výuce nadálku  přišlo něco jakoby normálního…. letní prázdniny…. dospělí začali plánovat dovolené, každodenní honička po informacích kam se vlastně může jet a za jakých podmínek se stala koloritem …do toho pravidelné strašení, že někde někdo onemocněl nebo je pozitivní na virus….. a také že určitě přijde další vlna….. kupování a rušení dovolených v zahraničí,  podivné prognozy ekonomického  i politického vývoje a další zmatky…..defakto ztráta jistot bezpečného a pohodlného života… to vše ovlivňuje náš životať si to uvědomujeme, nebo nikoliv.

Udržovat se v rovnováze, nepodléhat zmatku a stresu, to je v tomto období náš velký úkol.

K tomu všemu není úplně příznivá situace, co se týče komunikace…… komunikovat s druhými nyní není jednoduché, ani komunikace se sebou samým není snadná….. co vlastně cítíime, jak máme reagovat na různé situace a na druhé lidi, jak se vypořádat s informacemi, které k nám přicházejí, jak vyhodnocovat co je podstatné a co není, to jsou současná témata…. 

Nemusíme se děsit a propadat skepsi a podléhat depresím, ale učit se být bdělí a rozvážní, nepropadat emocím dělat si každý den čas na zklidnění mysli, na sebereflexi, to nám pomůže v tomto období zbytečně neztrácet energii.

Přeji Vám hodně sil a neztrácejte naději! Máme svůj život ve vlastních rukách. Aloha! 

 

Strach a jeho sestra panika

Strach je emoce, která je jednou ze základních, pudových emocí.  Na této základní pudové  úrovni nám pomáhá udržovat se naživu….. tedy nepřekračovat určité hranice konáním, které nás přímo ohrožuje, je tedy prospěšný.

Ale my více pociťujeme strach, který je zcela destruktivní, je to strach, který pociťujeme vlastně zbytečně, často vykonstruovaný tím, že přijímáme bez korekce rozumem informace, které k nám přicházejí zvenčí, které však sami ani neprověřujeme, zda jsou opravdu reálné…. Tento strach nás připravuje o energii, vede k nás k chování, které je iracionální a které nám přinese těžkosti a zmatek. Strach je jako magnet, násobí se a posiluje se strachem dalších lidí….. jako houba se nacucává a sílí a roste a roste až přerůstá v paniku.

Panika je znásobený strach, vlastně paralyzující zdravý rozum i instinkty, panika je jako bomba hozená mezi lidi. Její dopad následně vyváří spoušť a destrukci. 

Strach je i veliká zbraň pro ovládání lidí. Lidé, kteří se bojí jsou lehce ovladatelní, jak jsou zbavení zdravého rozumu a instinktů, nechají se ovládnout někým, kdo jim nakuká, že on je ten, kdo je ochrání, zachrání, když ho budou poslouchat, když budou dělat to, co on jim řekne. A lidem se jakoby uleví, hle, vždyť přišel zachránce, spasitel. A jsou potom schopni dělat úplné „blbosti“, jsou schopni dělat i zvěrstva…. stačí se podívat do minulosti, lidstvo má  mnoho zkušeností s tímto a asi je nepoučitelné…..

Co dělat, aby nás strach, natož panika neovládla?

Používat zdravý rozum, filtrovat informace, vždy je ověřovat vlastní zkušeností, zbytečně se nepotkávat s lidmi, kteří strachu podléhají. Dělat v reále věci, které jsou užitečné, posilovat i vnitřní sebekázeň, pracovat s vlastními myšlenkami, ty neužitečné a vedoucí ke strachu prostě propouštět, posilovat důvěru v sebe, ve vlastní rozum, posilovat vlastní schopnost se orientovat v situacích, které nastávají, řešit je s rozvahou a spoléhat především na sebe a ne na nějakého „zachránce“

Přeji Vám hezký začátek března, jaro už se ozývá, s jarem přichází nová energie, příroda po zimě procitá a sílí, čerpejte tuto energii pobytem v přírodě, těšte se z maličkostí! Aloha!

 

Ůnor, ledviny a naše obranyschopnost…..nejen fyzická

Začal nám měsíc únor, období, kdy stále vládne zima, ale někde hluboko pod zemí se již vše připravuje na nástup jara.

Chlad, málo světla, pocit, že jaro je ještě někde v dálce před námi, to vše působí na náš organizmus a právě nyní jsou velice exponovány naše ledviny. ledviny jsou párový orgán a mají velice důležitou funkci pro cělé těla naše tělo a jeho fungování. Skrze ledviny se předává energie všem orgánům. Silné ledviny přinášejí zdaví a sílu. Oslabené ledviny se projeví třeba slabou vitalitou, zhoršením sluchu, častým močením, bolestmi v kříži, špatným spánkem, neplodností. Otoky nohou , bolesti kolen a kloubů, ukazují na špatný stav ledvin. Psychika je oslabena, máme sklony k depresím a celkově se necítíme dobře.

Z hlediska nefyzického ledviny souvisí s naším vztahem k životu, k lidem, k sobě, s našimi vztahy… vždyť je to párový orgán!

Ledviny můžeme podpořit dostatkem spánku, přirozenou stravou: pohanka, jáhly, luštěniny,  cibule, česnek, zázvor, červená řepa, celer, kvalitní polévky, i maso v rozumné míře. Nepřehánět to s rafinovaným cukrem, kávou a alkoholem. Prospějeme i bylinkami: lichořeřišnice, řepík, tužebník jilmový.

Jaké cviky prospívají ledvinám:

Ve stoji se spustíme do volného předklonu, ruce vyvěsíme a prodýcháváme do beder, do ledvin…… potom se od spodních obratlů zvedáme do vzpřímení.

Můžeme si udělat i nepřímou masáž ledvin:

Dlaně si třením o sebe zahřejeme a potom položíme prsty směrem k páteři na záda zhruba tam, kde jsou v těle uloženy ledviny a lehce tuto oblast třeme, dýcháme pěkně až pociťujeme příjemné teplo.

Zcela jistě nám prospěje i některé mentální cvičení:

Pociťování vděku… k tomu máme mnoho příežitostí po celý den…… a večer před usnutím poděkujeme za den, který právě končí a odevzdáme se  blahodárnému spánku.

Zaměřování se na to co nás těší, místo toho abychom všude hledali chyby a ohrožení, to nám také přinese prospěch.

 

Přeji Vám příjemný letošní únor! Aloha! 

 

 

 

ROK 2020, co nám asi přinese…

Rok 2020  energeticky v sobě nese vlastně čtyři číslovky 2….. proč čtyři, když vidíme jen dvě?

Ano, dvě jsou ve viditelné rovině, ty jsou velice silné a působí na fyzické úrovni.

Dvě jsou skryté, to jsou ty „nuly“… ty v sobě nesou energii číslic stojících před nimi.

Dvojka v sobě má energii harmonie, spolupráce, porozumění, schopnosti vnímat věci a události nejen z vlastního hlediska, ale i z hlediska druhého.

Když sečteme dvojky viditelné, máme 4.

Čtyřka je energie pořádku, řádu, opak chaosu. Ovšem nejde jen o řád, který si vytváříme my lidé, naše lidské právo, náš pohled na spravedlnost, ale především Řád Vyšší, řád Vesmíru, Přirody, Boží řád. 

Když sečteme všechny dvojky v letopočtu, máme 8.

Osmička je energií Božího Požehnání. Babička říkávala: Koho má Pán Bůh rád, toho zkouškami obdařuje. A vždy nám nakládá to, co uneseme. Tak máme za zkoušky děkovat a přijímat je jako výzvu k posunu vpřed.

Bude to rok zcela jistě velice zajmavý. Když budeme respektovat v každodenním životě jeho energie, budeme se učit spolupracovat, domlouvat se, dodržovat pravidla, smlouvy a zákony lidské, a nebudeme se protivit vůli Vyšší, potom bude pro nás opravdu Požehnáním tento rok prožívat.

Pokud bude vítězit naše sobectví, touha po osobním prospěchu a zisku, bude nás energie tohoto roku nutit často asi drsně ke změně. Jak jednotlivce, tak rodiny, skupiny, státy i celé lidstvo.

Jsme jen malou  součástí něčeho tak dokonalého, jímž je Život, Stvoření. Když toto s Pokorou a Vděčností přijmeme a budeme podle toho žít, budeme podle toho uspokojovat své potřeby a přání, bude náš život celkem příjemný. 

Malé moto k meditacím v roce 2020:

Prosím o sílu prožívat kadý den jako zázrak, prosím o schopnost  pociťovat vděčnost za každodenní maličkosti. Kéž dostávám ne to, co chci, ale to co potřebuji. Kéž pociťuji sounáležitost s ostatními, se všemi bytostmi, s přírodou a celým Stvořením. Amen

Když máme těžké období… jak to ustát….

Taky se vám stalo, že jste měli období, kdy se vám skoro nic nedařilo, pořád se objevovaly nějaké komplikace, překážky, měli jste pocit, že jste na všechno sami, že to snad ani nezvládnete, že vás život válcuje?

Asi není nikdo, kdo by alespoň jednou takovým obdobím neprošel.

Tak jak z toho ven:

Mnoho věcí neovlivníme, prostě se dějí, také sklízíme co jsme zaseli, jak v rovině činů, tak v rovině slov i myšlenek. Každý dělá chyby a ty potom vygenerují problémy, které nás nutí, abychom je vyřešili.

Máme zcela svobodnou volbu jak se k takovým situacím postavit.

První, a mám zkušenost, že častější, u většiny lidí je ta, že propadneme skepsi, zmatku, rozčarování, máme sklony obviňovat sebe a také ty druhé. Máme pocit, že se to na nás valí a nikdy to neskončí, že to neustojíme. Tento postoj nám krásně odčerpává energii a my opravdu budeme ve vleku situací a chyb, překážky se budou zvětšovat a bude se to celé táhnout dlouho, my budeme vyčerpaní psychicky i fyzicky a naděláme další chyby, vše si ještě více zkomplikujeme. A tím se náš postoj k sobě samým ještě zhorší, zhroutíme se, nebo propadneme vzteku a budeme obviňovat a obviňovat a obviňovat. ..a nic se nezlepší…..

Nebo se pokusíme vše rozdýchat, jakoby se od té situace, která se nás sice osobně velice dotýká a komplikuje nám život „zkusíme vzdálit“, podívat se na ni s jakýmsi odstupem.

Uvědomíme si, že  nemá cenu obviňovat sebe ani druhé, hroutit se a lámat nad životem hůl.

Prostě zkusíme hledat postupné kroky jak to vyřešit. Samozřejmě budeme mít strach zda to zvládneme, pochybnosti jak to dopadne, ale to jsou jen takoví ďáblíci, co nás odvádí o toho, abychom řešili co skutečně řešit máme a co řešit umíme. Nebojme se požádat někoho blízkého, aby nám pomohl, třeba jen tím, že nás vyslechne, že nám řekne svůj názor na to jak vše řešit.

Ale konečné rozhodnutí co a jak uděláme stejně bude na nás. Proto vezměme zodpovědnost na sebe, vydechněme všechny strachy i vzteky, a pusťme se do malých postupných krůčků, které nás vyvedou z bludiště, do kterého jsme se zamotali.

Je normální chybovat, jen je dobré si chyby připustit a pokoušet se je neopakovat. Obviňování a sebeoviňování nic nevyřeší.

Vše má řešení, jen skrze clonu strachu, vzteku, bezmoci je nevidíme.

Přeji Vám, abyste vlastní chyby brali jako krůčky k úspěchu, abyste zkoušky, které nám život přináší neomítali, ale bŕali jako výzvu. babička říkala:“ Koho má Pánbů rád, toho zkouškama obdařuje, pěkně poděkuj! “ Aloha!

 

Nastalo nám Račí období… podle postavení Slunce

Sluníčko se nám postavilo do znamení Raka! Začalo léto a vládne nám citlivý intuitivní Rak.

Je to období, kdy také vládne rodina a pospolitost. Začnou prázdniny a máme tu možnost opravdu rozvíjet rodinné vztahy, být spolu, snažit se porozumět svým blízkým vyjadřovat jim lásku a vzájemnost.

Také je pro toto období důleží zaměřit se na posilování respektu k druhým, především členům rodiny a to nejen té uzké, ale i širší rodiny. K tomu je příležitost při společných setkáních, výletech, ale i při společné práci třeba na zahradě, protože zahrada je takovým symbolem rodiny.

Je to příležitost společně připravovat dobré jídlo, společně potom u hezky prostřeného stolu vše konzumovat. A u toho se otevřeně a s respektem byvit o tématech, která potřebujeme komunikovat, ať už jsou zcela praktická, nebo se týkají vyjasnění určitých situací. 

Sepětí rodiny, její vzájemné propojení, to je energie Raka a jeho období. Rozvíjet i citlivost, intuici, to je krásná šance právě v rámci rodiny. Ozdravění a upevění vztahů v rodině je možné jen když se odvážíme být otevření, upřímní a budeme se učit odpouštět a prosit o odpuštění, aby v nás nezůstávaly zbytečné nánosy pocitů křivd a vin. Jen si dejme pozor na emoce, protože období Raka je právě emočně vypjaté. Emoce se učme prožívat, nikoliv potlačovat, ale nenechávjme se jimi ovládat. Cestou je i pochopení a poznání sebe sama, svých emocí a pocitů. 

Využijme Račího období k posilování toho, co je zdravým jádrem společnosti. Pochopení, respekt a láska nám pomáhají řešit i mnohdy složité situace. Aloha!

 

Užijte si svatojánských energií v tomto roce!

Letošní svatojánské období bude velice zajímavé, nastane několik dní po úplňku!

Úplněk v pondělí 17. června to započne…. možnost zbavit se zbytečných nánosů emocí i myšlenkového balastu, který nás brzdí na Cestě k Otevřenosti, Opravdovosti a zavírá nám prožívání skutečných Zázraků…. ten balast to je strach,  z něho plynouci pózy, snahy ovládat druhé, tedy i sebe, usilování o dosažení zdánlivých úspěchů a snahy zviditelnit se skrze majetek, společenské postavení., skrze moc..

Toto vše nás zbavuje svobody, obírá nás o energii, o zdraví těla i Ducha.

Zkusme se v úplňkové době pořádně nadechnout, potom vydechnout, postavit se pořádně nohama na Zem, přiznat si co opravdu jsem, co opravdu chci a co jsem ochoten a schopen pro to také učinit!

A pokud jsem opravdový, třeba si přiznám, že bych chtěl něco, ale nejsem připraven pro to udělat maximum, nebo nevěřím, že bych toho mohl dosáhnout… tak prostě přijmu, že toto nemusí být v mém životě a rozhodnu se udělat něco, co bude pro mě reálnější, tedy i příjemnější, tedy dosažitelnější. Princip o čem pochybuji, čemu stoprocentně nevěřím, to se nemůže stát.

Taková sebereflexe krásně rezonuje s energií tohoto úplňku a může nás připravit na prožití svatojánského víkendu jako období, kdy se projevují Zázraky na všech úrovních.

Vybrat si místo, společníky na svatojásnký víkend ještě máme čas.

Nejlépe ho prožít na místě co nejméně zasaženém lidskou destruktivní činností, co nejmémě zasaženém smogem technickým, mechanickým, chemickým i emočním…… nejlépe vlastníma rukama se hrabat v zemi, s pokorou a rozvahou si vzít nějaké dary Matky Země třeba v podobě plodů, bylin a květin právě rostoucích a zrajících.

Vydat se v noci za lesními bytostmi, za vílami a skřítky, kteří chrání ty největší Poklady, jimiž je čistá voda, stromy, rostliny, kameny…..i vzduch……jen když se ztišíme, budeme jen pokornými pozorovateli, máme šanci tyto bytosti potkat, poznat a komunikovat s nimi. Přeji Vám krásné svatojánské období! Aloha!