Archives

Jaro, emoce a novoluní 16.4. 2018

Máme tu jaro, zatím se projevuje  v plné síle a tak rychlý nástup teplého počasí je sice příjemný, ale pro náš organizmus docela zatěžující. 

Ostatně přechod ze zimy – silně jinové, do jara – silně jangového, je opravdu náročný. A to nejen fyzicky, ale také energeticky a emocionálně, tedy i psychicky.

Paradoxně rašící příroda, delší den, sluníčko, teplo, líbí se nám to, ale zároveň to přináší velké výkyvy v proudění energií a i výkyvy nálad a pocitů.

Proto je důležité, aktivně v tomto období praktikovat emocinální a mentální hygienu, cvičit, relaxovat, ale také se otužovat.

Orgánem, který je v tomto období zatížený, jsou naše játra. Proto je dobré je nazatěžovat ani nevhodným jídlem, alkoholem, ale také si uvědomit, že emoce, která s játry souvisí je vztek. Vztek jistě pociťujeme občas každý. Vztek je v podstatě projevem pocitu bezmoci, pocitu, že naši situaci, náš život řídí něco, nebo někdo  mimo nás, nikoli my sami. A pocit bezmoci je velice oslabující, ubírá nám energii. Vztek nemá cenu ani potlačovat, ani si pěstovat. Vztek můžeme zmenšovat psychohygienou, tím že se budeme učit ho uvědomovat a následně eliminovat sebekázní, uvědomováním a přijetím toho, že prostě v životě neovlivníme zcela všechno. Ale také se budeme učit rozlišovat co můžeme opravdu ovlivňovat a co ne, a to prostě nebudeme řešit, ani emocionálně prožívat.

Občas se zdravě uvolnit tak, že se vyvztekáme, je také součástí práce se vztekem. Ale nikdy bycom neměli obracet svůj vztek proti nikomu ani proti ničemu. Prostě se jen vykřičet, přiznat si jak se opravdu cítíme a tím vypustíme přetlak a uvolníme vztek. Můžeme vztek také vyběhat, vyplavat, vytančit, vycvičit, vymalovat…. záleží na nás, co nám přijde účinnější a bližší.

Přeji Vám krásné jaro a novoluní 16.4.2018, které bude v Beranu prožijte ve svěžích energiích a bez obručí vzteku! Třeba se ponořte do studené čisté jarní vody někde v rybníce, v lomu či v přehradě…..Aloha!

Velikonoce jako šance pro očištění skrze odpuštění

Každoročně slavíme Velikonoce, většina lidí u nás asi především vnímá Velikonoční dny jako dny volna, oslav příchodu jara, příprav na pomlázku, pečení, vaření, uklízení….. 

 

To vše je zcela určitě užitečné, ale volné velikonoční dny nám přinášejí především šanci k pozastavení, při tomto pozastavení od běžného shonu se můžeme opravdu věnovat očistě od zbytečných nánosů emocí, myšlenek a stresu, který jsme v období zimy do sebe natáhli, protože nepraktikujeme psychohygienu, emoční kázeň a necháváme na sebe působit stres.

Toto vše nás velice zatěžuje aniž bychom si to uvědomovali a potom se divíme, že jsme unavení, nemocní, podráždění, že nemáme dost radosti v životě….

Velikonoce nám dávají šanci k nápravě tohoto!

Jak?

Zcela jednoduše. Můžeme si najít chvilku jen pro sebe, kdy se zamyslíme nad tím, jak to vlastně žijeme. Zda v našem prožívání převažuje radost, vyrovnanost, vděčnost, nebo zda námi vládnou emoce, zabýváme se myšlenkami na zcela zbytečné věci, které stejně nemůžeme ovlivnit, zda zbytečně nejsme přehnaně kritičtí k sobě i k druhým, zda nejsme příliš sobečtí nebo naopak se zbytečně nesnažíme druhým zavděčovat… jednoduše jak si umíme nastavovat hranice, jak komunikujeme sami se sebou a s druhými.

Každý určitě nalezneme prostor pro zlepšování, pro změnu, ale důležité je to dělat bez obviňování sebe i druhých, bez výčitek a pocitů viny. Prostě se tomu postavit čelem a říci si: tohle ještě neumím, nezvládám, tohle jsem pokazil, tady jsem selhal, tady si nevěřím, tady jsem někoho zranil, kritizoval, obviňoval…. a odpustit si to a také poprosit láskyplně o odpuštění. To je úžasná očisťující a osvěžující, až osvobozující energie. To je energie Velikonoc. 

Malý příklad velikonoční  očistné meditace:

Posadíme se na klidné místo, kde nás nebude nic rušit.

Zavřeme oči, budeme sedět vzpřímeně ale ne strnule, začneme sledovat svůj dech…. potom si můžeme představit, že jsme vnitřek vajíčka, že kolem nás je tvrdá skořápka, ta nás tísní, je tvrdá a nepružná.

Potom se nadechneme a silou vydecneme s pocitem, že tím prorážíme skořápku, ta praská a odpadá z nás.

Až skořápka zmizí, představíme si, že kolem nás září duhové barvy, které prozařuje zlaté sluneční světlo.

Chvilku tak zůstaneme, užijeme si to a jsme očištěni, osvobozeni, osvěženi.

Ukončíme výdechem a poděkováním sobě i Životu.

 

Přeji Vám hezké Velikonoce!

Být pár hodin jen sám se sebou ….skrze ticho…..

Mám takový návrh:

zkusme někdy zažít pár hodin jen sami se sebou…. zeptáte se: “ proč to dělat?“

Odpovídám: “ protože to je příjemné, protože nám to pomáhá zklidnit toky myšlenek, utišit emoce, „pustit se“ dovnitř – do sebe… ukotvit se tak nějak v sobě… a to ukotvení nám pomáhá být silnější a vyrovnanější ve složitých situacích. Neztrácet energii zbytečnými emocemi a myšlenkami…..“

To ticho beze slov nám pomáhá naladit se na vlastní emoce, na komunikaci se sebou, to je cesta k tomu, abychom se více poznávali, více si na základě toho rozuměli, a opět se tím posilovali.

Indiáni odcházejí na čas od komunity a tráví nějaký čas o samotě, beze slov, bez komunkikace.

Nemusíme být Indiánem, abychom to zkusili.

Stačí si najít chvíli, já doporučuji začínat třeba na jedné hodině, kdy oznámíme rodině, blízkým, že jdeme na procházku. Je dobré jim říci, že jdeme sami, protože se chceme na chvíli vzdálit všemu a všem.

Na procházku je dobré zamířit někam, kde nepotkáme moc lidí, natož známé… to  by nás rušilo od toho, abychom opravdu nemluvili… například, když bychom potkali známého a nepozdravili ho, mohl by vzniknout zbytečný zmatek….

Když se nám podaří hodinka o samotě bez mluvení, můžete příště prodloužít na 2 hodiny, a postupně třeba až na půl dne.

Další etapou je zkusit zůstat s rodinou a potom, co jim to dopředu oznámíme, několik hodin nemluvit. A jen tak při běžných činnostech prostě nepoužívat slovní komunikaci….

Je to vše jen další úroveň našich zážitků, které můžeme a nemusíme prožít…záleží jen na nás…. můžeme to zkusit…..

 

Proč medituji….

Každodenně na nás útočí veliké množství vjemů, informací, zážitků a prožitků, s tím souvisí velké množství myšlenek a emocí, které nás ovlivňují a spíše nám odebírají energii než by nám ji přidaly….

Jak si energii udržovat a doplňovat?

Třeba meditací. Meditace podle mě není nijakým útěkem z tvrdé reality do nějakého lepšího „prostoru“, ale je to cesta jak se udržovat v „použitelném stavu“ …..Proč píši  v použitelném stavu?

Protože toto slovní spojení pro mě znamená být silný, zdravý, vyrovnaný, prostě ve stavu, kdy mě Život neválcuje, ale dokážu ho prožívat tak nějak bez velkých výkyvů, ať se kolem mě děje téměř cokoliv.

Meditace mi pomáhá ode všeho co prožívám, co prožívají lidé kolem, udržovat si určitý „zdravý odstup“.

Není to žádná izolace, ale je to jakási pozice „pozorovatele. Meditace mi pomáhá učit se zachytávat a sledovat vlastní myšlenky a pocity a potom je mohu postupně usměrňovat tak, aby myšlenkový a emoční „smog“ neotravoval můj život.

Malý příklad z minulého týdne:

Po cvičení vždy děláme malou vedenou meditaci…. nikdy se na to nepřipravuji, nikdy neplánuji jak a co budu s lidmi dělat…. cvičení mě vyrovná a vyladí a ono to potom přichází samo. Nějak mi plynou  obrazy a pak slova, která vedou lidi k uvolnění, k vyrovnání….

Tak jsem ve čtvrtek začala a objevil se obraz zimní krajiny, zasněžené, tiché, klidné, spočívající, chvíli jsme se tam procházeli, užívali si ticha, klidu, zcela bez cíle, jen tak…. padal na nás sníh, jeho nádherné vločky dopadaly na naše těla a my si to užívali….. pocity klidu, vděku se zesilovaly, prostor pro Naději se zvětšoval….

Ráno jsme se probudili a ejhle! Všude bílý sníh! Prožitek pokračoval, nyní na další úrovni, vše se „zhmotnilo“

A ještě mi přišla zprávička od jedné účastnice  – dovoluji si citovat: “ krásné ráno, Ivčo, jůůů 😯😇. Včerejší meditace se stala skutečností 😯. Ve třičtvrtě na šest jsem si kráčela krásnou zasněženou krajinou, třpitil se sníh a křupal mi pod nohama. jen jsem šla a měla vše, co potřebuji 😊 … po cestě jsem si koupila povidlový koláč 😂😂 . tak pááá a krásný den 💖

Proč to popisuji: zklidněná otevřená Mysl a pocity klidu a vděku prostě generují Zázraky! 

Proto medituji a učím to další. Je to báječné! 

 

  

„M“ jako Mysl…. „M“ jako Meditace….“M“ jako Milovat….úvaha první….

Jako lidské bytosti máme nejen fyzické tělo, ano, i energetické tělo, máme také mysl….co je vlastně mysl?…definicí mysli je mnoho… například je to soubor rozumu, vnímání, paměti, vůle, představivosti, někdy se jako mysl definují jen myšlenkové procesy a rozum, někdy se mysl považuje za součást lidského mozku, někdy je spojována s lidskou Duší, někdy je za součást mysli považován „vnitřní hlas“….

A další rovinou je to, že mysl nejsou jen myšlenky, které si jsme schopní uvědomit, zachytit, ale jsou to i myšlenky, které nezachytíme, neuvědomíme, v hlubších úrovních je to mysl nevědomá, to souvisí s prožitými situacemi, které se otiskly v podobě myšlenek ,ale i pocitů v nás, a my o nich vůbec nevíme…. a to vše nás ovlivňuje…

Moje zkušenost a názor je, že mysl je obrovská energie, která nesouvisí jen jen s rozumovým prožíváním, ale také velice s pocity a emocemi a hodně nás ovlivňuje.. právě tam, kde ji nezachycujeme, kde ji nedokážeme uchopit a usměrnit, tam nás většinou ovlivňuje neprospěšně, dá se říci negativně…

Co je zásadní, zda mysl, nebo fyzické tělo, energetické tělo, co je primární a určující je asi věc názoru, životního postoje, víry… nemá cenu se s nikým o tom dohadovat, nikoho přesvědčovat, protože tím nikomu nepomůžeme, jen přijdeme o vlastní energii…

Každý máme právo na vlastní postoje, názory, víru…. a leckdy se můžeme v tomto s některými lidmi potkat… to je potom příjemné souznění, tam se můžeme domlouvat, předávat zkušenosti, vzájemně si pomáhat.

Nemá smysl někoho přesvědčovat o tom, že mysl a práce s ní je prospěšná, pokud on sám si to nepřeje, nezkouší to, nebo tomu nevěří..

Pokud věřím, že mohu prací s myslí dosáhnout zlepšení svého prožívání, tedy i psychické pohody a fyzického zdraví, má smysl číst dál…

Myšlenky máme všichni… zkuste si někdy třeba na 5 minut zkusit zaznamenávat vlastní myšlenky… je to prima zábava a někdy i těžký úkol, protože myšlenky nám přicházejí, odcházejí a my to většinou vůbec nezaznamenáme… a tady je veliký prostor k práci, pro mě je to zábava, hraní si…..

Zároveň nás naše myšlenky velice ovlivňují – ovlivňují naše pocity, naše fyzické tělo, napětí svalů, stav nervové soustavy, chemické a hormonální procesy… celkově naše myšlenky ovlivňují naše zdraví….náš život….

Dnes mnoho lidí trpí stresem, nejen tím, který si uvědomují, ale také stresem nevědomým, mnoho lidí trpí úzkostí, depresemi, panickými stavy… to vše ovlivňují také naše myšlenky, vědomí, podvědomí…. s tím ale můžeme pracovat… je to cesta na dlouhou trať, vlastně nikdy nekončící… ale na té cestě můžeme hodně ve vlastním životě změnit, tedy k lepšímu..

Zkuste se posadit, na klidném místě a zkuste sledovat své myšlenky…… a zaznamenat si je potom… na kus papíru… budete se divit, co vám běhá myslí….

A zkuste si potom znovu sednout a myšlenky opusťte, tedy zkuste nemít třeba jen 1 minutu žádné myšlenky.nemít… pokud se vám to podaří, jste již na cestě….. pokud ne, můžete na cestu nastoupit….

Především se na sebe nezlobte, když zaznamenáte, že myšlenky se myslí hrnou aniž byste to chtěli…. ani si nelžete, že je nemáte…. tím nic nezískáte… upřímnost k sobě je na této cestě velice důleitá…..

Důležité je, že jste se se svojí myslí začali seznamovat… ano, mysl je naší součástí, ale vůbec ji neznáme… a ona si s námi dělá co chce, vytváří konstrukce strachů, pochybností, představ, zrazuje nás pochybnostmi…. nevěřte své mysli, že vás dobře vede, že je „rozumná“…. mysl je plná balastu, zaznamenává situace, které prožíváme a sama si je nekontrolovatelně vyhodnocuje, vytváří strachy, pochybnosti, tím nám bere energii…

Na závěr dnešního zamyšlení doporučuji začít se seznamovat s vlastní myslí, trošku ji sledovat….. a třeba i někdy ji zkusit „vysypat“… tedy vyprázdnit.. prostě zkusit být jen 1 minutu bez myšlenek… 

Přeji Vám šťastné dny, Ivana

 

 

 

Co s námi dělá pocit křivdy…..

 Již samotné slovo „křivda“… když ho vyslovíme, zní nepříjemně….tak nějak ostře, až roztrhaně..

Všichni určitě známe pocit křivdy, kdy se nám jeví, že nám někdo křivdí, cítíme se ohrožení, cítíme nespravedlnost, říkáme si:… proč zrovna já?……co mi to dělá?…. někdy dokonce míváme pocit, že nám nejen křivdí někdo, ale dokonce sám „Život“….. proč se mi to děje?…. proč musím toto prožívat?……

Když se cítíme ukřivděni, jsme zcela v energii osamocení, oddělení, ohrožení…… jsme my a ti ostatní, ti nás ohrožují, ti nedělají co my chceme, kritizují nás, odmítají…. a ten pocit oddělenosti, ohrožení nám odebírá energii, a potom to třeba přechází i do projevů nemocí, bolestí těla, ale také k psychickým problémům…..

Lékem na křivdu je práce na vlastních pocitech, na vlastních myšlenkách, na sebehodnotě, sebepřijetí a také na toleranci a respektu k druhým….. 

Pokud se nazíráme skrze to, jak nás vnímají a hodnotí druzí, pokud jsme zatvrzelí a nemáme dostatek pokory a vděčnosti, potom je v nás úrodná půda pro křivdu a tedy i problémy s tím související…

Cestou je práce na komunikaci se sebou, na mentální a emoční sebekázni, na pěstování pocitů vděčnosti a na smířlivosti… se sebou samýj, s druhými, se Životem….je to cesta dlohá a náročná, ale stojí za to po ní jít….

Pondělí 22.5….. den kdy si můžeme dělat pořádek ve vztazích….

V pondělí 22.5. 2017  bude energie příznivá k tomu, abychom si dělali pořádek ve vztazích…. no… co to vlastně pořádek ve vztazích je?…. toť otázka….

Vztahy, tedy vztahy harmonické, vyrovnané , by měly být postavené na pevmých základech respektu, tolerance, vzájemné úcty, sebepoznání a poznání toho druhého…. do harmonických vztahů nepatří manipulace, citové vydírání, obviňování, vyhrožování, využívání…. není to prostor pro strach a obavy, je tu naopak prostor svobody a zodpovědnosti…

V harmonickém vztahu se nemusíme vzdávat ničeho , ale měli bychom také přijmout to, že i ten druhý se nemusí ničeho vzdávat… a měli bychom  se potkat tam, kde máme společné plochy…. hodnot, zájmů, názorů, přesvědčení…. přitom ale nemusíme mít všechno stejné… naopak, určité rozdíly jsou podnětem ke vzájemnému obohacování a růstu…

Pár pravidel pro zdravý harmonický vztah:

nedělej druhému to, co nechceš aby on dělal tobě….

než vyslovíš výtku, počítej do deseti….

nekritizuj….

mluv o svých přáních a touhách….

uč se komunikovat tehdy, kdy je to smysluplné a uč se mlčet, když to je potřeba…..

nešetři dobrým slovem….

nešetři laskavým dotekem….

uč se necházet rovnováhu mezi časem stráveným s partnerem a časem pro sebe….

 

..tak toto vše můžeme rozvíjet 22.5.2017……

Svatky „Veliké Noci“……..

Velikonoce slavíme všichni ať jsme věřící křesťané…. katolíci, evangelíci…., nebo nevěřící…. jsou to dny volna, jídla, bohužel i více pití alkoholu než je zdrávo….zdobení obydlí i obchodů a firem…. je to dobrá marketingová příležitost…. tolik věcí se dá prodat s tématem Velikonoc….. ale jsou oblasti života, kde peníze nehrají žádnou roli….. je to oblast našeho nitra, naší mysli, našich emocí….tam je třeba dělat pořádek, ale tam peníze nepomohou…..jen odvaha, pokora, trpělivost pomohou očistit sám sebe od zbytečností, které nám komplikují život….

Velikonce jsou ve své podstatě oslavou návratu Jara, tedy Života, po době vlády Zimy, Temnoty, a Smrti…. původní pohanské tradice vyměnily tradice křesťanské… které ve své podstatě také oslavují Život….

Mám ráda Velikou Noc…. tedy jinak řečeno Bílou Sobotu…. den, kdy podle křesťanské tradice Boží syn byl uložen do hrobu a čeká se na jeho nanebevzetí, jeho vzkříšení k věčnému životu…. Bílá Sobota, den před Velikou Nocí by měl být dnem klidu, rozjímání, čekání na „Vzkříšení“….. nejen vzkřížení Krista, ale především na vzkříšení Naděje, Očištění, Odpuštění….

Veliká Noc je nocí, kdy čekáme, doufáme, že Život bude vzkříšen…. co to vlastně znamená?…. podle mě to je šance zpytovat sám sebe, jak se vyrovnávám sám se sebou, s druhými, jak přijímám svoji minulost, jak prožívám svoji přítomnost a jak hledím do budoucnosti…. mohu to udělat jen já sám, sám se sebou… očistit se od pocitů viny, od pocitů křivd, od strachu, od pokrytectví, od malomylsnosti, od odsuzování, kritiky…toto vše neužitečné mohu nahradit vděčností, posilováním důvěry v sebe a v život, ale také zodpovědností za své činy, myšlenky, pocity…. učením se cestě mírnosti a trpělivosti… nikdo to za mě nemůže udělat, mohu to dělat jen já sám, den co den, mám na to celý celý život….

První úplněk v roce 2017 – 12.1.

První letošní úplněk nastane ve čtvrtek 12.1.2017….. Slunce v Kozorohu a Měsíc bude v Raku….zajímavé energie nás čekají – poněkud depresívní energie Kozoroha a citlivost Raka nás mohou zaskočit v situacích, kdy bychom se měli postavit k něčemu čelem, řešit věci bez emocí, také tam, kde bychom se potřebovali dotknout vlastních emocí, přijmout je a nenechat se jimi ovládat….. rozpor mezi tím, že budeme více cítit druhé než sebe nám může energii odebírat, uvádět nás do zmatku….. předejít tomu můžeme tím, že si najdeme v těchto dnech pár minut na zastavení, na ponoření se do sebe, že zkusíme svoje pocity identifikovat a prostě jen přijmout… ať už to bude strach, pochyby, obavy, pocit vlastní slabosti, pocit, že nejsme dokonalí, že jsme chybující, že máme nějaká omezení… prostě to jen přijmout, nehodnotit, neodmítat…. jsme jací jsme… a jen když to přijmeme, můžeme jít potom cestou postupných krůčků ke změnám…. 

Pomůže nám v tom i zaměření se na pořádné hluboké dýchání, třeba i hlazení oblasti kolem pupku… udržíme si tím energii a budeme se cítit silní, odolní a tak i situace, které nám tento týden přinese budou jen takovou cestou, výzvou… a nebudeme pod tlakem zvenčí „hroutit…….

Pozor na žaludek, na sliznice…. ženy ještě prsa, děloha a vaječníky… tyto orgány jsou nyní velice aktivní…. tak dobré kvalitní jídlo, klid při jídle, a možná trochu zapracovat na tom, že jsem „žena“… neuškodí…

Krásný přeúplňkový čas Vám přeji! Aloha!

008

Začátek nového roku – doba předsevzetí, přání….. pozor abychom příliš neusilovali….

Většina z nás na začátku nového kalendářního roku má sklony dělat předsevzetí, dávat si závazky, snaží se něco si přát…. a velice často to moc přebíráme, přemýšlíme o tom co si vlastně předsevzít, co si přát, a také tlačíme na to, aby se nám to podařilo, splnilo…. dokonce jsou dnes propagovány určité techniky, které „jakoby“ vedou k tomu, aby se naše přání splnila…. základ je podle mne  dobrý, je založen na starých poznatcích, že síla naší mysli je veliká…. to je pravda…. ale většina z nás  ale svoji mysl ve skutečnsoti nezná, neovládá a nepracuje s ní…. a navíc, mysl ovlivňují velice podvědomé programy a naše emoce… a toto vše je veliká mozaika, která se většinou skládá sama, bez toho, abychom to my sami dokázali smysluplně ovládat…. 

Vychází spousty knih „jak si správně přát“…. konají se semináře, kde se lidé učí „správně si přát“…. mnohdy se potom stane, že se něco, co si přáli splní… oni to považují za zázrak, který vytvořila právě jejich četba, nebo absolvování „přacího semináře“….. ale často se mi stává, že lidé přijdou a mají zmatek v životě, a přitom se jejich „přání“ splnilo…. obvykle s nimi potom probírám souvislosti toho, kdy přání formulovali, jaká byla jejich celková situace – emoční, mentální, energetická…… a dojdeme k tomu, že jejich přání se „opravdu splnilo“…. ale po počáteční enuforii toho, že žijí splněné přání přichází rozčarování, protože přání se plní a to má také mnoho následků, a ty už se jim moc nelíbí, s těmi si neumí poradit…. a tak se dostanou do vlastní pasti – pasti splněného přání…. 

Další věcí je to, že jsme v naší kultuře zvyklí moc tlačit, usilovat, dostávat se do velkých výkyvů mezi euforií a depresí, skepsí a rozčarováním…. lítáme potom a přicházíme o energii….

Ne, že bych si nic nepřála…. ale v posledních letech si prakticky „nic“ nepřeji…. nechávám se unášet životem a sleduji, co mi přináší , jaké šance, příležitosti, výzvy…. a ty potom tak nějak prožívám…. převážně v principu “ v cestě je cíl“….. není důležité kam jdeme, ale že jdeme…. 

Nechat občas věci plynout, sledovat je trochu jako nezúčastněný divák vlastního života není vůbec špatné, ba naopak….

Používám často slůvko KÉŽ…… je to pomocník, který mi pomáhá udržovat se v pokoře, neusilovat a uržovat se v energii…

 

Kéž je jsou Vaše dny naplněny štěstím a radostí! Aloha!

IMG_1188