Archives

Proč medituji….

Každodenně na nás útočí veliké množství vjemů, informací, zážitků a prožitků, s tím souvisí velké množství myšlenek a emocí, které nás ovlivňují a spíše nám odebírají energii než by nám ji přidaly….

Jak si energii udržovat a doplňovat?

Třeba meditací. Meditace podle mě není nijakým útěkem z tvrdé reality do nějakého lepšího „prostoru“, ale je to cesta jak se udržovat v „použitelném stavu“ …..Proč píši  v použitelném stavu?

Protože toto slovní spojení pro mě znamená být silný, zdravý, vyrovnaný, prostě ve stavu, kdy mě Život neválcuje, ale dokážu ho prožívat tak nějak bez velkých výkyvů, ať se kolem mě děje téměř cokoliv.

Meditace mi pomáhá ode všeho co prožívám, co prožívají lidé kolem, udržovat si určitý „zdravý odstup“.

Není to žádná izolace, ale je to jakási pozice „pozorovatele. Meditace mi pomáhá učit se zachytávat a sledovat vlastní myšlenky a pocity a potom je mohu postupně usměrňovat tak, aby myšlenkový a emoční „smog“ neotravoval můj život.

Malý příklad z minulého týdne:

Po cvičení vždy děláme malou vedenou meditaci…. nikdy se na to nepřipravuji, nikdy neplánuji jak a co budu s lidmi dělat…. cvičení mě vyrovná a vyladí a ono to potom přichází samo. Nějak mi plynou  obrazy a pak slova, která vedou lidi k uvolnění, k vyrovnání….

Tak jsem ve čtvrtek začala a objevil se obraz zimní krajiny, zasněžené, tiché, klidné, spočívající, chvíli jsme se tam procházeli, užívali si ticha, klidu, zcela bez cíle, jen tak…. padal na nás sníh, jeho nádherné vločky dopadaly na naše těla a my si to užívali….. pocity klidu, vděku se zesilovaly, prostor pro Naději se zvětšoval….

Ráno jsme se probudili a ejhle! Všude bílý sníh! Prožitek pokračoval, nyní na další úrovni, vše se „zhmotnilo“

A ještě mi přišla zprávička od jedné účastnice  – dovoluji si citovat: “ krásné ráno, Ivčo, jůůů 😯😇. Včerejší meditace se stala skutečností 😯. Ve třičtvrtě na šest jsem si kráčela krásnou zasněženou krajinou, třpitil se sníh a křupal mi pod nohama. jen jsem šla a měla vše, co potřebuji 😊 … po cestě jsem si koupila povidlový koláč 😂😂 . tak pááá a krásný den 💖

Proč to popisuji: zklidněná otevřená Mysl a pocity klidu a vděku prostě generují Zázraky! 

Proto medituji a učím to další. Je to báječné! 

 

  

„M“ jako Mysl…. „M“ jako Meditace….“M“ jako Milovat….úvaha první….

Jako lidské bytosti máme nejen fyzické tělo, ano, i energetické tělo, máme také mysl….co je vlastně mysl?…definicí mysli je mnoho… například je to soubor rozumu, vnímání, paměti, vůle, představivosti, někdy se jako mysl definují jen myšlenkové procesy a rozum, někdy se mysl považuje za součást lidského mozku, někdy je spojována s lidskou Duší, někdy je za součást mysli považován „vnitřní hlas“….

A další rovinou je to, že mysl nejsou jen myšlenky, které si jsme schopní uvědomit, zachytit, ale jsou to i myšlenky, které nezachytíme, neuvědomíme, v hlubších úrovních je to mysl nevědomá, to souvisí s prožitými situacemi, které se otiskly v podobě myšlenek ,ale i pocitů v nás, a my o nich vůbec nevíme…. a to vše nás ovlivňuje…

Moje zkušenost a názor je, že mysl je obrovská energie, která nesouvisí jen jen s rozumovým prožíváním, ale také velice s pocity a emocemi a hodně nás ovlivňuje.. právě tam, kde ji nezachycujeme, kde ji nedokážeme uchopit a usměrnit, tam nás většinou ovlivňuje neprospěšně, dá se říci negativně…

Co je zásadní, zda mysl, nebo fyzické tělo, energetické tělo, co je primární a určující je asi věc názoru, životního postoje, víry… nemá cenu se s nikým o tom dohadovat, nikoho přesvědčovat, protože tím nikomu nepomůžeme, jen přijdeme o vlastní energii…

Každý máme právo na vlastní postoje, názory, víru…. a leckdy se můžeme v tomto s některými lidmi potkat… to je potom příjemné souznění, tam se můžeme domlouvat, předávat zkušenosti, vzájemně si pomáhat.

Nemá smysl někoho přesvědčovat o tom, že mysl a práce s ní je prospěšná, pokud on sám si to nepřeje, nezkouší to, nebo tomu nevěří..

Pokud věřím, že mohu prací s myslí dosáhnout zlepšení svého prožívání, tedy i psychické pohody a fyzického zdraví, má smysl číst dál…

Myšlenky máme všichni… zkuste si někdy třeba na 5 minut zkusit zaznamenávat vlastní myšlenky… je to prima zábava a někdy i těžký úkol, protože myšlenky nám přicházejí, odcházejí a my to většinou vůbec nezaznamenáme… a tady je veliký prostor k práci, pro mě je to zábava, hraní si…..

Zároveň nás naše myšlenky velice ovlivňují – ovlivňují naše pocity, naše fyzické tělo, napětí svalů, stav nervové soustavy, chemické a hormonální procesy… celkově naše myšlenky ovlivňují naše zdraví….náš život….

Dnes mnoho lidí trpí stresem, nejen tím, který si uvědomují, ale také stresem nevědomým, mnoho lidí trpí úzkostí, depresemi, panickými stavy… to vše ovlivňují také naše myšlenky, vědomí, podvědomí…. s tím ale můžeme pracovat… je to cesta na dlouhou trať, vlastně nikdy nekončící… ale na té cestě můžeme hodně ve vlastním životě změnit, tedy k lepšímu..

Zkuste se posadit, na klidném místě a zkuste sledovat své myšlenky…… a zaznamenat si je potom… na kus papíru… budete se divit, co vám běhá myslí….

A zkuste si potom znovu sednout a myšlenky opusťte, tedy zkuste nemít třeba jen 1 minutu žádné myšlenky.nemít… pokud se vám to podaří, jste již na cestě….. pokud ne, můžete na cestu nastoupit….

Především se na sebe nezlobte, když zaznamenáte, že myšlenky se myslí hrnou aniž byste to chtěli…. ani si nelžete, že je nemáte…. tím nic nezískáte… upřímnost k sobě je na této cestě velice důleitá…..

Důležité je, že jste se se svojí myslí začali seznamovat… ano, mysl je naší součástí, ale vůbec ji neznáme… a ona si s námi dělá co chce, vytváří konstrukce strachů, pochybností, představ, zrazuje nás pochybnostmi…. nevěřte své mysli, že vás dobře vede, že je „rozumná“…. mysl je plná balastu, zaznamenává situace, které prožíváme a sama si je nekontrolovatelně vyhodnocuje, vytváří strachy, pochybnosti, tím nám bere energii…

Na závěr dnešního zamyšlení doporučuji začít se seznamovat s vlastní myslí, trošku ji sledovat….. a třeba i někdy ji zkusit „vysypat“… tedy vyprázdnit.. prostě zkusit být jen 1 minutu bez myšlenek… 

Přeji Vám šťastné dny, Ivana

 

 

 

Co s námi dělá pocit křivdy…..

 Již samotné slovo „křivda“… když ho vyslovíme, zní nepříjemně….tak nějak ostře, až roztrhaně..

Všichni určitě známe pocit křivdy, kdy se nám jeví, že nám někdo křivdí, cítíme se ohrožení, cítíme nespravedlnost, říkáme si:… proč zrovna já?……co mi to dělá?…. někdy dokonce míváme pocit, že nám nejen křivdí někdo, ale dokonce sám „Život“….. proč se mi to děje?…. proč musím toto prožívat?……

Když se cítíme ukřivděni, jsme zcela v energii osamocení, oddělení, ohrožení…… jsme my a ti ostatní, ti nás ohrožují, ti nedělají co my chceme, kritizují nás, odmítají…. a ten pocit oddělenosti, ohrožení nám odebírá energii, a potom to třeba přechází i do projevů nemocí, bolestí těla, ale také k psychickým problémům…..

Lékem na křivdu je práce na vlastních pocitech, na vlastních myšlenkách, na sebehodnotě, sebepřijetí a také na toleranci a respektu k druhým….. 

Pokud se nazíráme skrze to, jak nás vnímají a hodnotí druzí, pokud jsme zatvrzelí a nemáme dostatek pokory a vděčnosti, potom je v nás úrodná půda pro křivdu a tedy i problémy s tím související…

Cestou je práce na komunikaci se sebou, na mentální a emoční sebekázni, na pěstování pocitů vděčnosti a na smířlivosti… se sebou samýj, s druhými, se Životem….je to cesta dlohá a náročná, ale stojí za to po ní jít….

Pondělí 22.5….. den kdy si můžeme dělat pořádek ve vztazích….

V pondělí 22.5. 2017  bude energie příznivá k tomu, abychom si dělali pořádek ve vztazích…. no… co to vlastně pořádek ve vztazích je?…. toť otázka….

Vztahy, tedy vztahy harmonické, vyrovnané , by měly být postavené na pevmých základech respektu, tolerance, vzájemné úcty, sebepoznání a poznání toho druhého…. do harmonických vztahů nepatří manipulace, citové vydírání, obviňování, vyhrožování, využívání…. není to prostor pro strach a obavy, je tu naopak prostor svobody a zodpovědnosti…

V harmonickém vztahu se nemusíme vzdávat ničeho , ale měli bychom také přijmout to, že i ten druhý se nemusí ničeho vzdávat… a měli bychom  se potkat tam, kde máme společné plochy…. hodnot, zájmů, názorů, přesvědčení…. přitom ale nemusíme mít všechno stejné… naopak, určité rozdíly jsou podnětem ke vzájemnému obohacování a růstu…

Pár pravidel pro zdravý harmonický vztah:

nedělej druhému to, co nechceš aby on dělal tobě….

než vyslovíš výtku, počítej do deseti….

nekritizuj….

mluv o svých přáních a touhách….

uč se komunikovat tehdy, kdy je to smysluplné a uč se mlčet, když to je potřeba…..

nešetři dobrým slovem….

nešetři laskavým dotekem….

uč se necházet rovnováhu mezi časem stráveným s partnerem a časem pro sebe….

 

..tak toto vše můžeme rozvíjet 22.5.2017……

Svatky „Veliké Noci“……..

Velikonoce slavíme všichni ať jsme věřící křesťané…. katolíci, evangelíci…., nebo nevěřící…. jsou to dny volna, jídla, bohužel i více pití alkoholu než je zdrávo….zdobení obydlí i obchodů a firem…. je to dobrá marketingová příležitost…. tolik věcí se dá prodat s tématem Velikonoc….. ale jsou oblasti života, kde peníze nehrají žádnou roli….. je to oblast našeho nitra, naší mysli, našich emocí….tam je třeba dělat pořádek, ale tam peníze nepomohou…..jen odvaha, pokora, trpělivost pomohou očistit sám sebe od zbytečností, které nám komplikují život….

Velikonce jsou ve své podstatě oslavou návratu Jara, tedy Života, po době vlády Zimy, Temnoty, a Smrti…. původní pohanské tradice vyměnily tradice křesťanské… které ve své podstatě také oslavují Život….

Mám ráda Velikou Noc…. tedy jinak řečeno Bílou Sobotu…. den, kdy podle křesťanské tradice Boží syn byl uložen do hrobu a čeká se na jeho nanebevzetí, jeho vzkříšení k věčnému životu…. Bílá Sobota, den před Velikou Nocí by měl být dnem klidu, rozjímání, čekání na „Vzkříšení“….. nejen vzkřížení Krista, ale především na vzkříšení Naděje, Očištění, Odpuštění….

Veliká Noc je nocí, kdy čekáme, doufáme, že Život bude vzkříšen…. co to vlastně znamená?…. podle mě to je šance zpytovat sám sebe, jak se vyrovnávám sám se sebou, s druhými, jak přijímám svoji minulost, jak prožívám svoji přítomnost a jak hledím do budoucnosti…. mohu to udělat jen já sám, sám se sebou… očistit se od pocitů viny, od pocitů křivd, od strachu, od pokrytectví, od malomylsnosti, od odsuzování, kritiky…toto vše neužitečné mohu nahradit vděčností, posilováním důvěry v sebe a v život, ale také zodpovědností za své činy, myšlenky, pocity…. učením se cestě mírnosti a trpělivosti… nikdo to za mě nemůže udělat, mohu to dělat jen já sám, den co den, mám na to celý celý život….

První úplněk v roce 2017 – 12.1.

První letošní úplněk nastane ve čtvrtek 12.1.2017….. Slunce v Kozorohu a Měsíc bude v Raku….zajímavé energie nás čekají – poněkud depresívní energie Kozoroha a citlivost Raka nás mohou zaskočit v situacích, kdy bychom se měli postavit k něčemu čelem, řešit věci bez emocí, také tam, kde bychom se potřebovali dotknout vlastních emocí, přijmout je a nenechat se jimi ovládat….. rozpor mezi tím, že budeme více cítit druhé než sebe nám může energii odebírat, uvádět nás do zmatku….. předejít tomu můžeme tím, že si najdeme v těchto dnech pár minut na zastavení, na ponoření se do sebe, že zkusíme svoje pocity identifikovat a prostě jen přijmout… ať už to bude strach, pochyby, obavy, pocit vlastní slabosti, pocit, že nejsme dokonalí, že jsme chybující, že máme nějaká omezení… prostě to jen přijmout, nehodnotit, neodmítat…. jsme jací jsme… a jen když to přijmeme, můžeme jít potom cestou postupných krůčků ke změnám…. 

Pomůže nám v tom i zaměření se na pořádné hluboké dýchání, třeba i hlazení oblasti kolem pupku… udržíme si tím energii a budeme se cítit silní, odolní a tak i situace, které nám tento týden přinese budou jen takovou cestou, výzvou… a nebudeme pod tlakem zvenčí „hroutit…….

Pozor na žaludek, na sliznice…. ženy ještě prsa, děloha a vaječníky… tyto orgány jsou nyní velice aktivní…. tak dobré kvalitní jídlo, klid při jídle, a možná trochu zapracovat na tom, že jsem „žena“… neuškodí…

Krásný přeúplňkový čas Vám přeji! Aloha!

008

Začátek nového roku – doba předsevzetí, přání….. pozor abychom příliš neusilovali….

Většina z nás na začátku nového kalendářního roku má sklony dělat předsevzetí, dávat si závazky, snaží se něco si přát…. a velice často to moc přebíráme, přemýšlíme o tom co si vlastně předsevzít, co si přát, a také tlačíme na to, aby se nám to podařilo, splnilo…. dokonce jsou dnes propagovány určité techniky, které „jakoby“ vedou k tomu, aby se naše přání splnila…. základ je podle mne  dobrý, je založen na starých poznatcích, že síla naší mysli je veliká…. to je pravda…. ale většina z nás  ale svoji mysl ve skutečnsoti nezná, neovládá a nepracuje s ní…. a navíc, mysl ovlivňují velice podvědomé programy a naše emoce… a toto vše je veliká mozaika, která se většinou skládá sama, bez toho, abychom to my sami dokázali smysluplně ovládat…. 

Vychází spousty knih „jak si správně přát“…. konají se semináře, kde se lidé učí „správně si přát“…. mnohdy se potom stane, že se něco, co si přáli splní… oni to považují za zázrak, který vytvořila právě jejich četba, nebo absolvování „přacího semináře“….. ale často se mi stává, že lidé přijdou a mají zmatek v životě, a přitom se jejich „přání“ splnilo…. obvykle s nimi potom probírám souvislosti toho, kdy přání formulovali, jaká byla jejich celková situace – emoční, mentální, energetická…… a dojdeme k tomu, že jejich přání se „opravdu splnilo“…. ale po počáteční enuforii toho, že žijí splněné přání přichází rozčarování, protože přání se plní a to má také mnoho následků, a ty už se jim moc nelíbí, s těmi si neumí poradit…. a tak se dostanou do vlastní pasti – pasti splněného přání…. 

Další věcí je to, že jsme v naší kultuře zvyklí moc tlačit, usilovat, dostávat se do velkých výkyvů mezi euforií a depresí, skepsí a rozčarováním…. lítáme potom a přicházíme o energii….

Ne, že bych si nic nepřála…. ale v posledních letech si prakticky „nic“ nepřeji…. nechávám se unášet životem a sleduji, co mi přináší , jaké šance, příležitosti, výzvy…. a ty potom tak nějak prožívám…. převážně v principu “ v cestě je cíl“….. není důležité kam jdeme, ale že jdeme…. 

Nechat občas věci plynout, sledovat je trochu jako nezúčastněný divák vlastního života není vůbec špatné, ba naopak….

Používám často slůvko KÉŽ…… je to pomocník, který mi pomáhá udržovat se v pokoře, neusilovat a uržovat se v energii…

 

Kéž je jsou Vaše dny naplněny štěstím a radostí! Aloha!

IMG_1188

 

Jak prožít konec tohoto roku bez „ztráty energie…..“

Pomalu se blíží konec roku, roku, který nebyl a není jednoduchý, byl a ještě je plný výkyvů, lítáme jako na houpačce, kterou jsme rozhoupali a ona setrvačností stále houpe a houpe, i když nám to už není příjemné…. vystoupit nemůžeme, jde o to, abychom nevypadli… prostě přijmout to, že se pomalu houpání zpomaluje a zpomaluje, a věřit, že se zcela jistě jednou zastaví… je to způsobeno objektivně – prostě je takový „čas“… a subjektivně to podporujeme tím, že  se prostě nenecháme vychylovat ze svého středu…. čím? Myšlenkami, přijímáním spousty informací z okolí, které nám způsobují zmatek a nejistotu… zvládnout to lze jen tím, že budeme informace filtrovat a nenecháme je na sebe působit živelně… 

Enegie Chaosu, které byly silné a ještě silnější v roce 2016 a „pomáhaly“ zvětšovat výkyvy v osobním žívotě, v životě společenstev, států, národů….. pomalu odchází, slábnou, trošku se nám uleví v adventní době, pokud tedy ten Chaos trošku v sobě budeme zeslabovat určitou sebekázní, mentální, emoční, fyzickou,… pokud ovšem toto nebudeme usměrňovat, Chaos bude vládnout v našich životech i přes to, že obecně jeho energie slábne…. dělá to 6 na konci letošního roku a dělá to i Opice, která je symbolem roční energie až do počátku roku dalšího…. a když se nezklidníme do roku Kohouta, nebudeme především zametat před vlastním prahem, nebudeme uklízet především v sobě…., ani klidnější energie roku Kohouta a činorodé energické 7 v letopočtu roku 2017 nás nespasí…Ke klidu, jistotě nám pomáhá zvažovat co je a co není „rozumné dělat“…. a když zž se do něčeho dáme, tak to dělat s vědomím, že jen postupné kroky vedou k dosažení cíle… co rychle vzplane, to rychle shoří…. jen mírný oheň nás opravdu zahřeje….Přeji Vám  dostatek mírného a trvalého ohně a světla, které v životě udržujeme vlastními silami… Aloha!

IMG_1306

Předúplňková očista těla i mysli…, života….

Pár dní před úplňkem je velice příznivá doba na zahájení  očisty fyzické i mentální… záleží na nás jak se rozhodneme….můžeme 1den, 3 dny, 7 dní, až 21 dní věnovat posílení vlastního zdraví…

Tělo očistíme a posílíme úpravou stravy – vynecháme nebo alespoň výrazně omezíme maso a mléko a výrobky z nich, nahradíme zeleninou, ovocem, rýží……

Můžeme zařadit i odkyselení organizmu pitím solanky připravené z krystalů himálajské soli a vody – příprava je jednoduchá:

vezmeme 1 až 2 krystaly himálajky, vložíme do čisté skleničky – třeba od přesnídávky, zalijeme vodou, já používám šungitku, a necháme rozpouštět….. když se roztok nasytí, přestane se sůl rozpouštět..za den zhruba máme solanku připravenou a můžeme používat: ráno na lačno si nalijeme 2 čajové lžičky solanky do skleničky a přidáme vodu, vypijeme….. můžeme pít jednou, nebo i dvakrát denně.. třeba ještě večer….

Pití solanky nám pomáhá upravit kyselost, kterou většina populace trpí, a odlehčíme tak organizmu, posílíme své zdraví….

Tělu zcela jistě prospěje i pravidlené cvičení, stačí pár minut denně, nejlépe ráno, můžeme cvičit Tibtany, čikung, jakákoliv jemná cvičení, která pomáhají naše tělo uvolnit, zpružnit, která nás i vedou ke správnému vydatnému dýchání….

Mysl je třeba čistit pravidelně, nejlépe každý den sami, a pokud ještě přidáme občasnou relaxaci či meditaci v kruhu příjemných lidí, určitě se budeme cítit dobře a budeme odolnější vůči stresu….

Osobní očista mysli: stačí se posadit někde v klidu, kde nás nebude nic rušit….. a posadíme se do sedu, nejlépe se zkříženýma nohama, který nám umožní sedět se vzpřímenou páteří, mít aktivní – lehce zatažený spodek břicha a otevřený hrudník…. ruce volně položíme dlaněmi vzhůru na nohy. Já obvykle oči nezavírám, jen rozostřím zrak, protože jak zavřeme oči, máme tendenci klimbat…. zůstaneme bdělí a začneme jen vnímat to, že dýcháme…. můžeme sledovat jak dýcháme břichem, potom hrudníkem, potom vrchní klíčkové dýchání, následně dech prohlubujeme a zpomalujeme…..

Potom přejdeme ke sledování vlastní mysli – jak to udělat?.. zcela jednoduše začnu vnímat své myšlenky… a to se mohu divit, co se mi to myslí prohání….a nebudu se se svými myšlenkami prát, vyhánět je, jen se pokusím je propustit a sledovat, zda se mi podaří alespoň na pár vteřin myšlenky prostě nemít….

Život očišťujeme permanentně, nejde si říci tak teď se očistím od všeho co mi přináší do života nesnáze, nepříjemné situace a pocity… to nejde, pokud žijeme… ale mohu každodenně sledovat a ovlivňovat jak situace prožívám a to měnit… třeba již ráno, když se probudím, mohu se rozhodnout s jakou myšlenkou začnu den: dík za probuzení, těším se na den, který právě začíná… nebo: zase musím vstávat, jít do práce, řešit ty všechny věci…. a podobně…. je logické, že si tím vlastně nastavuji program prožívání toho dne, do kterého vstávám… a mám volbu, zcela svobodnou…..

A tak mohu pokračovat po celý den… například  „při srážce“ s nepříjemným člověkem se mohu  nechat unést emocemi a zcela se ponořit do myšlenek a pocitů křivdy, obviňování, zmaru….. nebo se prostě otřepu, přijmu, že ten člověk prostě je takový jaký je, situaci vyřeším bez emocí, zcela jen na praktické úrovni a ukončím… dál se tím již nezabývám, nevytvářím scénáře pomsty a podobně….

A tak se můj život proměňuje, cítím se svobodnější, silnější, je mi dobře…. a je jen na mě, zda to zkusím alespoň občas dělat….

Krásné dny všem! Aloha!

img_2794

 

Zdivočelé myšlení…….

Naše mysl, naše myšlenky velice silně ovlivňují náš život…. pokud necháváme své myšlenky divočet, zdivočí tak, že si dělají co chtějí a věřte, že ty neprospěšné, ty co nám brání dosahovat spokojenosti, radosti, štěstí, úspěchu,ty jsou velice silné a průrazné… jsou to myšlenky: ….to nedokážu… to nedopadne dobře….. to se pokazí…… nemám dost sil…. nemám dost času…. ostatní jsou lepší než já….. ostatním to projde, mě ne…..jsou samé překážky…. nejsme na to připraven….. jsem na to sám…. proč zrovna já….. lepší je být lotr, těm se daří…… chci to teď hned…. když se to nepodařilo teď, nepodaří se to nikdy….. nikdo mi nepomůže…. všichni mě podráží…..

….a spoustu podobných zdivočelých myšlenek naše mysl vytváří, když ji necháme…. a tyto myšlenky potom ovládají naši mysl a náš život…..

Nemá cenu se za to odsuzovat, ale začít zachytávat své myšlenky a začít je ovládat… prostě těm zdivočelým nedávat šanci…. pěkně když je zachytíme, vyměníme je za myšlenky, které jsou pro nás smysluplné, prospěšné:…..i když to hned nejde, vydržím, a podaří se mi to ….mohu jít čistými cestami a dosáhnu cíle…. překážky mě posouvají vpřed…. udělám vše pro to, abych se připravil…. i když jsem na to sám, zvládnu to… nemusím být lotr, aby se mi dařilo…..nemusím mít vše teď hned, počkám si, budu trpělivý…. příště se lépe připravím a podaří se mi to…. určitě se najde nějaká pomoc, jsem na ni připraven….. budu důvěřovat, ale také prověřovat a hledět na činy, ne na slova…..a sám budu to co řeknu také dělat…..

Jde o určitou sebereflexi a sebekázeň…. potom se náš život začíná odvíjet zcela jinak, nepřicházíme zbytečně o energii a celkově se cítíme dobře….

IMG_2783