Archives

Mantra sebepřijetí

Mantra, nebo jinak řečeno prohlášení na téma sebepřijetí se jedna ze základních manter, které při své praxi používám k celkovému vyrovnávání člověka. Sebepřijetí je velice důležité, protože dokud nepřijímáme sami sebe, se vším všudy na všech úrovních, není možné, abychom přijímali někoho jiného, ani aby kdokoliv přijímal nás jako plnohodnotnou bytost.

Sebepřijetí nemá nic společného s pýchou, sebestředností či sobectví. Ba naopak, práce na sebepřijetí je i cestou k životu v pokoře, lásce a svobodě…

Vše co prožijeme se nám zaznamenává nejen do vědomé paměti, ale i do hluboké paměti podvědomí, do buněčné paměti, do paměti našich energetických center i energetických drah.  Všecny nepříjemné , traumatizující pocity, myšlenky, zážitky v nás stále žijí a znemožňují nám se cítit vyrovnaně. Pomocí manter mohu sama sebe od těchto energií očišťovat, harmonizovat se…

Mantra sebepřijetí zní:

“ Přijímám sama sebe se všemi svými chybami a nedostatky, se všemi svými strachy i obavami, se všemi svými bolestmi a zraněními. Bez výhrad, v lásce. “

 

 

Několik vět….pro radost, klid a štěstí….

Jeden úsměv je jako sluneční paprsek, zahřeje nespočet srdcí. Nezapomínejme na úsměv!!
Staň se tvůrcem svého života! Tvoř svůj každodenní život s láskou , vděčností a zodpovědností.!
Čiň druhým to, co si přeješ aby oni činili tobě! Dělej vše s čistým úmyslem a budeš žít šťastný život!
Nehledej skutečnost kolem sebe, neboť TY jsi ta skutečnost!!

Duha, inspirace písní Israele Iz Kamakawiwo

Stát pod zářivým obloukem duhy a hledět jak modrý pták letí vzhůru

Tančit  pod zářivým obloukem duhy a cítit vůni citronové trávy

Nechat své starosti rozplynout se v zářivém světle duhy

Snít své sny a věřit v ně pod zářivým obloukem duhy

Milovat život a cítit se součástí zářivých paprsků duhy

První poselství světelného průvodce Dejvá Li pro rok 2011

Moji milovaní,

 Prosím vás, učte se tento rok, který právě započal, laskavosti!

 Učte se být laskaví  sami k sobě, přestaňte si ubližovat strachem, obavami, kritičností, obviňováním a sebeobviňováním, závistí, hněvem a nenávistí.

Buďte laskaví ke svému tělu: pečujte o něj s láskou, tak jako matka pečuje o tělo svého miminka.

Syťte své tělo pokrmy, které mu prospívají v míře, která mu prospívá. Umožňujte svému tělu dostatek pohybu, přirozeného, radostného. Tančete, točte se, houpejte se, třepte se, hopsejte, jen tak pro sebe,buďte i v pohybu svobodní a spontánní. Oblékejte své tělo do příjemných materiálů a barev. Barev se nebojte! Odhoďte konvence a oblékejte to, co se vám líbí, v čem se cítíte hezky.

Omývejte své tělo, smývejte ze sebe únavu a stres. Uvědomujte si životodárnou energii vody když ji pijete, když se jí omýváte.

Dovolte si dělat ty činnosti, které vás těší, jen tak pro radost, ne pro výsledek a pro hodnocení ostatních.

Říkejte to co potřebujete říci, odvážně a otevřeně. Naslouchejte opravdu druhým, dávejte jim prostor k tomu, aby se i oni vyjadřovali otevřeně.

Pečujte o svoji mysl. Vyprazdňujte ji každý den od zbytečných nánosů: co jsem nestihl, co jsem zkazil, kdo mi ukřivdil, co musím, co nemám….

Naplňujte svoji mysl světlem. Naplňujte svoji mysl hezkými myšlenkami: za co mohu děkovat, koho jsem potěšil, kdo mě potěšil, co se mi podařilo, co jsem dokázal….

Je tolik možností jak být laskavý k sobě, k ostatním. Stačí laskavost pustit do svého života, udělat jí tam místo. S laskavostí přichází příjemné pocity, příjemné situace, příjemné prožívání každodenního života.

Laskavost a laskání mají velmi blízko k sobě. Laskání  je projev láskyplné intimity k sobě a k druhým.

Buďte laskaví k přírodě, ke všem tvorům, ke všem rostlinám, k zemi, ke vzduchu, který dýcháte!

Buďte laskaví a budete zdraví, úspěšní a šťastní!

 

S láskou Dejvá Li

 

 

Vánoční mantra

Tato mantra a její opakování nám pomůže dotknout se svého srdce a otevírat jej lásce a tím uzdravovat své tělo a zlepšovat  každodenní prožívání.

Kéž pociťuji světlo a lásku ve svém srdci, kéž dokážu v lásce a světle prožívat svůj každodenní život.

Stačí se na chvíli posadit, zklidnit se a třeba při pohledu na světla na stromečku, na vánočním svícnu mantru opakovat a prociťovat její působení. Na závěr vydechnout ústy a poděkovat.

Poselství od protinožců – úryvky

Poselství od protinožců je kniha od autorky Marlo Morganové, která mi před mnoha lety umožnila začít se dívat na určité věcim které se nám v životě přihodí zcela jinak, tak nějak volněji, svobodněji….. dnes, po několika letech práce s lidmi v oblasti nalézání více radosti, spokojemsoti, vyrovnanosti a zdarví v životě a mi znovu vybavuje jak moc mi čtení této knihy pomohlo. Jak mě nasměrovalo k jiným pohledům a východiskům, která skutečně mohou zcela zásadně změnit náš život k lepšímu. Proto se chci s vámi postupně podělit o ta nejzásadnější POSELSTVÍ…..

Z kapitoly 7.

Ten den jsem se naučila něco o pozoruhodném vztahu domorodců k přírodě. Než jsme vyrazili na cestu, postavili jsme se do půlkruhu s tvářemi k východu. Náčelník stál uprostřed a zpíval. Ostatní se ratmicky pohupovali a tleskali rukama , dupali, plácali dlaněmi o stehna. Rituál prováděli každé ráno, byla to jejich ranní modlitba, meditace… Tihle lidé věřím, že všechno na zemi se děje  za nějakým účelem, že vše má nějaký důvod, neexistuje náhoda nebo rozmar přírody. Neexistuje nic, co by nemělo význam v širším kontextu. Existují nedorozumění a záhady, které ještě nebyly třeba zrovna nám zatím odhaleny.ˇ´Učelem rostlin je být potravou pro zvířata a ldid, zpevňovat půdu, zvelebovat přírodu, udržovat určitou rovnováhu. Bylo mi řečeno, že rostliny a stromy nám zpívají a jediné co chtějí od nás, je to, abychom i my zpívali jim.  Hlavní úlohou zvířat není být potravou pro lidi, ale někdy se k tomu dobrovolně podrobí, přijmou to. Domorodci každé ráno proto vysílají zprávu zvířatům a rostlinám: kráčíme tím směrem, přicházíme, abychom naplnili účel vašeho bytí. … je potom na zvířatech a rostlinách, zda aby se mezi sebou dohodli, kdo z nich to bude. Kmen opravdových lidí nikdy nazůstane bez potravy, nebo´t okolní svět vyhoví vždy jejich přání. Oni vě+ří, že na světě je všeho dostatek. projevují úctu přírodě , podobně jako my projevujeme úctu hudebníkovi, který dokonale naplní svůj talent.  když nám jednou zkřížil cestu had, bylo jasné, že to bylo proto, aby nám poskytl večeři. Společné jídlo bylo vždy součástí oslav. Domorodci nepovažují jídlo za samozřejmost, přijímali každý pokrm s vděčností, kterou patřičně projevovali…..

Domorodci s sebou nenesli žádné zásoby nic neseli ani nesklízeli. kráčeli rozžhavenou krajinou s vědomím, že ten den obdrží dary světa a nikdy nebyli zklamáni. Většinou jsme nesnídali, někdy jsme jedli v noci, zpravidla jsme jedli kdykoli se potrava naskytla. Nesli jsme s sebou měchy s vodou. Vím, že lidské tělo obsahuje 70 procent vody a v optomálních podmínkách potřebuje asi 4 litry tekutin denně. Všimla jsem si, že domorodci potřebovali mnohem méně vody než já. Jejcih těla dokázala maximálně zužitkovat vodu obsaženou v jejich potravě. Domorodci dokázali najít vodu i tam, kde nebyla nejměnší stopa vlhkosti. Nikdy si nevzali všechnu vodu, vždy nechali i pro zvířata…..

Celý život jsem považovala až dosud za samozřejmé chránit se před účinky inflace, před infelcemi, střídat na důchod. Tady bylo jedinou jistotou pravidelné střídání ranního úsvitu s večerním západem slumce. Překvapovalo mě, jak tito lidé, jejichž postavení je více než nejisté netrpí žaludečními vředy, srdečními chorobami či následky stresu. Začala jsem vidět krásu a celistvost života v těch nejneočekávanějších projevech.

Lao´c :Tao Te Ting, Kniha o Tao a ctnosti

Lao’c je považován za zakladatele filozofie taoismu v 5. století před naším letopočtem. Tao je cestou k vnitřní jednotě a životu v souladu. Zde je několik úryvků, které jsou velice inspirující:

zanechte svátosti, odložte učenost a prospěch lidu se stonásobí

zanechte zchytralosti, odhoďte ziskuchtivost a nebude zlodějů a banditů

moudrý jedná aniž zasahuje, poučuje aniž mluví, protože na ničem neulpívá, nic ho neopouští

vytvářet a nevlastnit, působit a nazáviset, být v čele a neovládat, to je tajemství ctnosti

nejvyšší dobro je jako voda, dobrotivě prospívá všemu, s nikým není ve sváru

co je neúplné, dojde úplnosti, co je křivé, bude narovnáno, co je  vyhloubené, bude naplněno, co je vetché, bude obnoveno

kdo málo žádá, obdrží mnoho, kdo žádá mnoho, sejde na scestí

kdo zná druhé, je chytrý, kdo zná sebe, je moudrý

kdo přemáhá druhé, je silný, kdo přemáhá sebe, je mocný

Čistota úmyslů a komunikace

Jeden mnich věnoval velkou část svého života tomu, aby si ujasnil, jak se liší peklo od ráje. Jednou měl sen. Dostal se v něm do pekla. Byli tam lidé, seděli před kotli s jídlem, každý měl velmi dlouhou lžíci. Ale byli hladoví, hubení, umoření. Dokázali si jídlo nabrat, ale trefit se dlouhou lžící do úst se jim nedařilo. Přiběhl čert a křikl: Mnichu, pospěš si, jinak zmeškáš cestu do ráje! A tak se mnich otočil a spěchal do ráje. Uviděl tam stejný obraz: lidé kolem kotle, dlouhé lžíce, nabírají pokrm a vzájemně se krmí. Všichni byli veselí, sytí, spokojení.

Obě skupiny řešily stejnou situaci, jen ti v pekle dohlédli jen a jen na sebe, proto hladověli…. Ti v ráji viděli i ty druhé, dokázali se s nimi domluvit a bylo to ku prospěchu všech.

Pokud vidím jen svůj prospěch, často se mi stane, že se dostanu do neřešitelné situace. Když jsem schopný vnímat druhé jako sebe, vidět prospěch nejen pro sebe ale i pro druhé, konečný výsledek je vždy přínosem i pro mě samotného.

Pravidlo čistoty úmyslů je to, na co bychom neměli v životě zapomínat,vše co děláme, by mělo být příznivé pro mě i pro lidi v mém okolí.

Září je měsíc, ve kterém slunce září

Používáme řeč, slova automaticky, mnohdy mluvíme a ani nevnímáme co vlastně říkáme, jindy zase slyšíme jak mluví ostatní a ani nevnímáme co nám říkají. Učíme se gramatiku naší rodné řeči, učíme se i řeči jiných národů… ale rozumíme skutečně tomu co vyslovujeme, tomu co slyšíme?

Řeč je dar, který jiné bytosti žijící na této planetě nemají. Je to výsada nás lidí, ale není to pouze výsada, je to také veliká odpovědnost…. slovo může pohladit, může léčit, ale může také zranit, může být i kletbou. Jedno staré rčení říká: “ Slovo není vravec. Vyletí a už ho nechytíš!“ Jinak řečeno, nic, co bylo vysloveno, nelze vzít zpět. Toho bychom si měli být neustále vědomi, když slova vyslovujeme. Měli bychom si toho být vědomi i když slova zachytáváme, mnohdy slyšíme to, co vědomě ani nevnímáme, ale to neznamená, že to naše nevědomá část vědomí nezachytí, nezaznamená. Naopak, vše, co dolehne k našemu sluchu je zaznamenáno do našeho vědomí a také nás to, byť na nevědomé úrovni ovlivňuje. Malé dítě si hraje a zdá se být tak zaujato svou hrou, že si maminky povídají třeba o svých problémech ve vztazích a mylně se domnívají, že to dítě nevnímá…. omyl, dítě vše zaznamenává do své mysli a protože to neumí zpracovat, vytváří mu to bloky a ty spolu s ním rostou a rostou….. Zrovna tak nás ovlivňuje například rádio puštěné při jízdě autem, kdy se domníváme, že si jen vytváříme kulisu při řízení, že posloucháme jen hudbu. Ale mezi hudbou slyšíme i reklamy, ani si to neuvědomujeme a potom podvědomě kupujeme to zboží, které se nám podsunulo do vědomí…… také zprávy, které jsou většinou negativní a katastrofické nás ovlivňují a tak se nevědomě dostáváme do stresu a to ovlivňuje potom náš výkon při řízení….

Začíná září, je to měsíc, kdy děti začínají další školní rok, kdy se sklízí úroda, kdy příroda začíná zářit nádhernými barvami, kdy slunce již není tak silné, je příjemně hřejivé a podtrhuje barvy končícího léta a začínajícího podzimu.

Užijme si zářijového sluníčka, dovolme si, abychom i my sami zářili úsměvem a dobrou náladou, vždyť záleží jen na nás samotných, kolik příjemných věcí a i slov si dovolíme vnímat a tak žít spokojený život naplněný radostí a zdravím.