Poselství Světelného průvodce Dejvá Li 28. 6. 2016

Milovaní,

doba, kterou nyní prožíváte, je významná, náročná, energeticky silná…. vše se nyní projevuje velice silně, až ostře, Život strhává masky těm, kdo se pomocí masek za ně skrývají, aby schovali vlastní strach,slabost, vlastní touhu po moci, svoje pokrytectví a zlobu…. Kdo si nyní nasazuje masku, brzy pozná, že mu to není nic platné, že maska mu bude stržena a bude odhalena jeho pravá tvář, jeho skutečný záměr a cíl….

Nebojte se být opravdoví, ale buďte také ostražití, bdělí: nepředpokládejte naivně, že druzí jsou stejně čistí a opravdoví jako vy… nebuďte podezřívaví, jen ostražití a uvážliví….

Nečekejte, že vám vaše přání budou plnit druzí, ale plňte si svá přání sami…. nečekejte, že vás ocení druzí, ale oceňujte pokorně sami sebe… nečekejte, že vás někdo učiní šťastnými, ale pracujte na svém štěstí sami…… neberte zodpovědnost za to,za  co ji nemáte, ale buďte zodpovědní tam kde to je přirozené….. nenechte se nikým omezovat a nikoho neomezujte, učte se respektu k sobě a druzí vás budou respektovat…buďte tolerantní a svobodní, nezapomínejte na chvíle, kdy se vzdálíte od druhých, do samoty, nejlépe v přírodě, blízko Zemi… tam setrvávejte ve svém středu, nořte se do vlastního nitra, tam hledejte odpovědi na otázky, které si kladete.

Chovejte se láskyplně ke svému tělu, učte se zklidňovat svoji mysl, nebraňte svým emocím, jděte cestou mírného středu a váš život bude bez zbytečných zvratů a konfliktů.

S Láskou Dejvá Li