Poselství světelného průvodce Dejvá Li 19.12.2018

Milovaní,

další kalendářní rok se chýlí ke konci a nastane čas Vánoc. Toto období je pro Vás velice důležité, zkuste smyslupně využít energii tohoto období .

Zvažte, jak budete trávit čas, čemu se budete věnovat, kde budete, kam zaměříte své myšlenky, jak budete vyjadřovat své city…..

Doba Vánoc je dobou zklidnění,  zpomalení, ztišení, dobou Naděje, dobou Odpuštění, dobou Radosti, dobou spojení a sounáležitosti….

Věnujte prosím čas a svoji energii tomu, abyste se odpoutali od nepodstatných činností, věcí i informací. Dbejte na to, abyste zbytečně neřešili to, co Vám nenáleží řešit, abyste nepřebírali zodpovědnost za věci, za které je zodpovědný někdo jiný.

Naopak řeště s rozvahou a otevřeným Srdcem i Myslí to, co je třeba řešit a nevyhýbejte se vlastní zodpovědnosti. Pokud toto budete činit, posílíte tak prostor vlastní svobody a budete se cítit silní a svěží.

Vyjadřujte svoji Lásku svým blízkým nikoliv věcmi, ale darujte jim Čas, který společně strávíte, darujte jim pozornost, darujte jim péči…..

Projevujte vděčnost za každodenní maličké radosti a za hojnost, kterou v životě máte.

Nezapomínejte na matku Zemi, ona Vám dává místo k životu, vodu, vzduch, světlo , teplo, bez nichž se neobejdete. Chovejte se k matce  Zemi láskyplně a využívejte její Dary s velkou pokorou. 

Kéž vstoupíte do dalšího roku zdraví a svěží. Amen.