Archives

Energie data 28.10.2011 a jak ji můžeme využít

Milí a Vážení,

Letošní 28.10.2011 je velmi silné datum.

 Nese v sobě energie Božího Požehnání pro všechny, kdo v sobě otevírají prostor Lásky.

Otevírat v sobě prostor Lásky v běžném životě znamená opouštět model života v pocitech ohrožení, oddělení, strachu, očekávání a domněnek, obviňování sebe i druhých, křivd a vin.

Prostor Lásky v nás vniká, když toto opouštíme, začínáme žít v pocitech sounáležitosti, soucítění, vděku a důry v sebe i život sám.

Tento den máme šanci se alespoň na chvíli zastavit, zklidnit svoji uspěchanou a přeplněnou mysl, ponořit se do svého srdce, tam spočinout a tam čekat, až se Láska začne projevovat.

Jak to poznáme, že se Láska v našem srdci začíná projevovat? Poznáme to tím, že pociťujeme klid, teplo, že začneme vnímat samovolně vlastní dech, že pociťujeme příjemnou tíhu vlastního těla, že se uvolňuje napětí v oblasti našeho pupku, že v ústech pociťujeme sladkou chuť, aniž bychom cokoliv sladkého snědli. Poznáme to i podle toho, že najednou nemáme žádné myšlenky, dokonce ani žádná přání, žádné potřeby…. Zjišťujeme, že jen jsme…. Nic nepotřebujeme, nic nám neschází, to už Láska do nás vstupuje…. A jak se jí naše srdce naplňuje, přestáváme vnímat sebe jako oddělené od ostatních, pociťujeme se jako My… pryč je strach, obavy, pochybnosti, chtění, nedůra… je jen  důra, klid, je jen Život.

Energie, které na nás žijící bytosti na planetě Zemi  působí, v tuto dobu se mění a zjemňují se, my, co tu žijeme, máme možnost se těmto jemnějším energiím přizpůsobovat. To znamená být přívětivější, tolerantnější, svobodnější sami k sobě a také k ostatním. Učit se vnímat více to, co nás s druhými spojuje, než to,co nás rozděluje. Učit se nesoupeřit, ale spolupracovat. Nekritizovat a nevyčítat, ale vysvětlovat, sdělovat.

Aby se nám to lépe dařilo, můžeme se 28.10.2011 společ na chvíli zastavit a tyto energie do sebe vstřebávat, naplňovat svůj srdeční prostor Láskou.

Proto nabízím v 19hodin usednout a připojit se ke společné meditaci „na dálku“:

28.10.2011 v 19h se posadím do meditační, ale pohodlné pozice, někde, kde mě nic nebude rušit, rozostřím zrak, nebo se zahledím do plamene svíčky a začnu vnímat svůj dech. Vnímám vlastní dech a pociťuji své tělo těžké a uvolněné. Zaměřuji se do svého srdce a s rukama na pupku sleduji, jak se mé srdce naplňuje světlem Lásky. To světlo nemá důvod ani příčinu, jen je. A Já nyní jen Jsem!

Tam spočinu asi 15 minut. Potom zostřím zrak a vydechnu ústy a vyslovím nahlas přání:
naplňuje Láska, ať dýchám Lásku, ať mluvím Lásku, ať konám Lásku, ať žiji Lásku, ať cítím Lásku. Děkuji za Lásku ve svém životě a za Lásku v životě ostatních bytostí. ÓM.

 

ším se na všechny, kdo se 28.10.2011 k této meditaci připojí a přeji všem , ať Láska naplňuje jejich životy!

 

S Láskou Ivana Verner

 

Řecká mytologie

Stvoření světa: z chaosu se zrodila Gaia – Země, Tartarus – podsvětí, Eros – láska, Nyx- noc, Erebus – prvotní temnota. Gaia porodila  sobě rovnéhoUrana – nebesa, jeho životodárný déšť naplnil řeky a nakonec vznikly všechny živé bytosti. Gaia a uranos měli děti kykloppy, Titány. Potom Gaia se synem Kronosem Urana vykastrovali , jeho genitálie hodili do moře a z pěny, která se udělala se zrodila Afrodité – bohyně lásky.

Vládcem řeckých bohů byl Zeus.Byl velmi sexuálně aktivní a promiskuitní. Zosobňoval archetypy moci, vášně. Diúv bratr Poseidon , vládce moří, obdržel trojzubec, aby mohl bojovat s Titány. Když se rozhněval, metal trojzubcem do moře až vznikaly bnouře a vlnobití. Jediným pohledem dokázal moře uklidnit.

Afrodita, bohyně lásky nebyla žádná neposkvrněná panna. Byla žádostivá sexu, s bohy i s muži. Byla zosobněním krásy. Kdo ji uctíval, ten byl věčně mladý a krásný. Provdala se za chromého hefaista, kováře a byla mu stále nevěrná. S  Hermem přivedla na svět Hermafrodita…. Byla příčinou trojské války, když podplatila Parida aby řekl, že je nejkrásnější z bohyň….

Appolon – měl mnoho milenek i milenců, dokonce slíbil Kasandře dar věštění, když mu bude po vůli. Ta jej odmítla i tak se jí pomstil tím, že jí dar věštit dal, ale jen tragédie a pohromy.

Athéna původně libyjská bohyně moudrosti, v řecké mytologii proměnila svoji sexualitu v rozum a tvořivost.

Demeter . ochránkyně plodnosti, zemědělství, úrody, velice vlídná. Symbolizuje sílu pasívní agresivity.

Héra, sestra Dia, odmítla ho jako milence, proměnil se v kukačku, ona ji přivinula k prsům on se proměnil zpět a znásilnil ji. Hera se pak za něj provdala. Představuje ideální manželku,  majestátní, ale zasmušilá,je ochránkyní manželek, často je považována i za symbol žárlivosti.

This entry was posted on 7.10.2010, in Mytologie.

Mytologie. Božstva a jejich význam

Symbolika božstev mluví sama za sebe. Představují často otce, matku, milence, hrdinu, ničemu, …

Mezi symboly otcovství patří například Šiva, Kronos, matky znázorňuje Země, …také Euridiké vystupuje jako matka osudu. Tara, Kuan jin, Gaia, Sophia, Parvátí, Marie, vždy symbolizují péči, tvořivou sílu, vše, z čeho se rodí nové. matka je vždy spojena se Zemí, tak jako otec s Nebesy.

Matka má často ještě podobu temnou, podobu bytosti, která vládne nad smrtí: Astarté, Kálí, Dunga, Artemida, Diana.

Ženská a mužská božstva se často spojovala v páry: Freyr a Freya ve skandinávských mítech, Usire a eset v egyptské mytologii.

Slunce. Často je sluneční bůh zobrazován s kočárem, ten znázorňuje jeho každodenní pouť po obloze. Slunce mnohdy představovalo kosmický střed světa.

Měsíc. Je spojován s rozením, životem, přílivem a odlivem, ženským cyklem, sklizní obilí a iniciačními obřady. Za měsíční božstvo je považována, Diana, Nantu, Cheng O.

This entry was posted on 7.10.2010, in Mytologie.

Slovanská mytologie

Mokoša – zastávala roli bohyně Země i plodnosti, Mokoš, Mokoša znamená vhlká…uctívaná byla v oblastech na sever od Černého moře. Chránila ženy, děti, ovce, hlídala při porodu, starala se, aby mužské sémě bylo bohaté. Byla také spojena s předením a tkaním. Postupně se v křesťanství přeměmnila v Pannu Marii.

Atribut, který je s Mokošou spojen, vhkost, je symbolem plodnosti: ženské lůno je vhlké, aby mohlo přijmout muže, aby se v něm mohl vyvíjet nový život v podobě dítěte…. vlhkost souvisí také s úrodou, vhkost souvisí s vodou a ta je matkou života.

Vodjanoj – byl vodní duch. Podle bájí žil v křišťálovém paláci na dně tůně. Podobal se rybě, žábě, tuleňovi, měl lidskou tvář, jeho kůže byla vlhká, porostlá vodními řasami a chaluhami. Stahoval rybáře do hlubin, potápěl lodě a z jejich nákladů si zdobil svůj palác. Vodjanoj je také spojen s životadárnou vodou, ale je to element škodící….

Můžeme na těchto dvou mytologických postavách vidět vyrovnávání dvou principů: tvořivá životodárná, ochranářská Mokoša a na druhé straně ohrožující Vodjanoj….

This entry was posted on 4.10.2010, in Mytologie.

Abeceda mytologie: úvod

Mytologie, tedy mýty a báje jsou součástí historie všech národů, obsahují posvátné příběhy. Nejprve se předávaly z generace na generaci vyprávěním, potom se i přepisovaly. Mýty jsou základem systém. víry, náboženství, pomáhají lidem vysvětlit smysl života a porozumět světu. V mýtech se často používají symboly, pomocí nichž se sděluje pravda, která je v nich ukrytá. Zároveň v nich můžeme najít odpovědi na otázku Kdo jsem?. …Odkud přicházím?… Jak bych měl žít?…. Jaké je mé postavení ve společnosti. Slavný psycholog K.G. Jung se proslavil tím, že vystoupil s teotií kolektivního nevědomí. Věříl, že v mytologii se nacházejí vzpomínky a představy nashromážděné v celé historii lidstva. Například příběh o stvoření světa obsahuje každá mytologie….

Ztráta mytologie v moderní západní civilizaci je vlastně odloučením se od části sebe sama pro jednotlivce i pro celou společnost. Jung to vyjádřil takto: “ Od doby, co hvězdy spadly z nebe a naše nejvyšší symboly vybledly, se nebesa proměnila v kosmický prosotr, který patří jen fyzikům…“ Začít se opět zajímat o mýty, znamená vracet se zpět ke svým předkům, ke svým kořenům, ke svým vnitřním hlasům, začít se opět spojovat s vlastní podstatou. Začít vnímat sám sebe ne jako ohroženého jednotlivce uprostřed materiálního světa plného konkurence a boje, ale jako součást něčeho dokonalého, jako je lidstvo samo, následně i jako součást existence dokonalého vesmíru. Abychom se ke své podstatě navraceli, budeme si připomínat některé mýty a báje jednotlivých národů světa.

This entry was posted on 4.10.2010, in Mytologie.