Poselství Světelného průvodcce Dejvá Li 20.92015

Poselství Světelného průvodce Dejvá Li      20. září 2015

Milovaní,

letošní nastupující podzim má zesílenou energii “sklizně”….tedy projevení zákona příčiny a následku….. jak se to tedy projeví a bude se nadále projevovat energie sklizně?

Bude se projevovat u každého jednotlivce, u každé rodiny, každé skupiny, každého národa, každého státu a to zcela přirozeně:

Co jednotlivec, rodina, skupina, národ, stát…. v Minulosti  zasel, zcela konkrétního… svými skutky, svými slovy, svými myšlenkami….a jak se o to staral, zda s vědomím zodpovědnosti, s vědomím pokory, poctivě, přičinlivě…..nebo zda ani nezasel a chystá se sklízet na polích sousedových…to vše se v životě nyní projevuje….

Projevuje se a bude se projevovat i zákon příčiny a následku celých Generací…. proto se celý svět dává do pohybu, ale tento pohyb nemá být zmatkem a zmarem…pokud  svobodní a zodpovědní, vzdělaní lidé pochopí, jak se k pohybu zachovat……začne se měnit Řád světa do opravdu přirozených a zdravých poměrů…..

Sklizeň se bude projevovat také tak, že bude prověřována opravdová lidskost, opravdová tolerance, opravdová pokora, opravdová zodpovědnost, opravdová svoboda…. a pokud se pod pojmem lidskosti, tolerance , pokory, svobody bude ve skutečnosti skrývat strach, sobectví, touha získat výhody na úkor někoho jiného,  manipulovat druhými, bude se samotný Život otřásat v základech…. nikoliv z trestu, ale pro prozření a uvědomění si opravdové hodnoty lidského života, opravdové hodnoty lidských vztahů založených na vzájemné úctě, pomoci, respektu, čistotě…

Pokud budete podléhat vášním, manipulaci, strachu, agresivitě, budete sklízet vášeň, manipulaci, strach, agresivitu…

Každý den se probouzet s vědomím vděku za podmínky, ve kterých žijete, každý prožít tak, abyste si mohli večer před usnutím říci: prožil jsem tento den nejlépe jak jsem mohl, ovlivňil jsem to co jsem ovlivnit mohl, mé svědomí je čisté, moje mysl je klidná, v srdci pociťuji Lásku….. a toto přeji také všem ostatním……

Je doba, kdy se máte učit říkat ANO v pravou chvíli…. a říkat NE v pravou chvíli… nečekejte, že vám někdo řekne, co je a co není ta pravá chvíle… to je jen na vás každém, abyste to rozeznali…proto buďte bdělí, rozvážní, smělí a láskyplní.

 

Kéž jsou všechny bytosti šťastny! Amen