Archives

Poselství Dejvá Li

Poselství světelného průvodce Dejvá Li  3.11.2014

 

Milovaní,

 

doba, kterou nyní prožíváte není jednoduchá, klade na Vás všechny velké nároky, protože na druhé straně Vám všem hodně nabízí, otevírají se zcela nové šance.

 

Vše to nové, přínosné, ale budou moci využít a mít z toho prospěch jen ti, kdo budou postupně a vědomě, beze strachu, bez očekávání, odcházet z cesty podmaňování se moci druhých, a také z cesty podmaňování si druhé…

 

Cesta podmaňování je cestou, na které je mnoho překážek: musím, nesmím, nedokážu, nedostanu, nepodaří se, neupěji, nejsem dokonalý, nejsem milovaný, nejsem hoden lásky, nejsem důležitý…… je to cesta, kdy Vás minulost vašich zkušeností, minulost okamžiků, kdy jste byli hodnoceni, kdy jste se hodnotili, kdy jste necítili podporu, kdy jste si o podporu nedokázali říci, kdy jste se cítili bezmocní, osamocení a smutní…..kdy jste chyby, které jsou kamínky na cestě kupředu zaměňovali za viny, které přinášejí jen křivdu a nelásku, kdy jste nedokázali žít s odpuštěním, odpuštěním na záklaě vlastního rozhodnutí a pochopení, že vina a křivda, zloba a nenávist, touha po odplatě neprospívá nikomu a ničemu….

 

Cesta nová, je cestou odvahy, otevřenosti, cestou upřímnosti, která se projevuje tím, že si začínáte uvědomovat vlastní vnitřní sílu, která nesouvisí s ničím ani s nikým, která je ve Vás od okamžiku, kdy jste se porpvé nadechli….. Vaše vnitřní síla spočívá v uvědomování si schopnosti tvořit vlastní život podle vlastních představ, podle vlastních schopností a možností, které jsou ve skutečnosti neomezené. To jen Vy v řetězech minulých nezdarů, neůspěchů, v řetězech potřeby být oceňován ale i kritizován, v řetězech potřeby cítit zájem o sebe z okolí, podřizovat se pro malý kousek pozornosti od druhých, podřizovat se potřebám druhých a odsouvat potřeby vlastní…. to vše jste mnohokrát zažili v minulosti a těchto zkušeností, pocitů a myšlenek jste plní. A proto není ve Vašem životě místo pro zcela nové, jasné myšlení, myšlení bez omezení, bez pochybností o sobě a o možnosti žít v hojnosti, radosti, štěstí a zdraví. Jen to, co máte v mysli můžete žít…. pokud je Vaše mysl plná starých myšlenek, je omezená a nedokáže se otevřít myšlenkám novým…proto svoji mysl očišťujte, zbavujte se nepotřebných a omezujích myšlenek, nebojte se myšlenek nových!

 

Učte se nyní zaměřovat na vlastní vnitřní sílu, učte se ji rozvíjet a používat. Učte se zcela nesobecky a bez pokrytectví naplňovat své vlastní potřeby, realizovat své vlastní sny a tužby. Teprve až pochopíte, že nejdůležitější tvor na světě jste Vy, teprve až přijmete život jako umění tvořit a radovat se z toho tvoření, potom budete schopni milovat někoho dalšího kromě sebe, potom budete rozvíjet schopnost souznění a spolupráce, potom bude Váš život naplněn harmonií a štěstím.

 

Propusťe vlastní minulost a otevřete se prožívání přítomného okamžiku, který je krůčkem k vaší šťastní budoucnosti!

 

S láskou Dejvá Li

 

Poselství Dejvá Li

Poselství Světelného průvodce Dejvá Li………………………29.1.2014

 

Milovaní,

nezapomínejte v období zimy na to, že i vy jste součástí přírody, dívejte se kolem sebe, jak na zimu reagují zvířata a rostlinná říše.  Zima je obdobím, kdy je méně světla a více chladu. Sluneční paprsky jsou slabší a nezáří tak často, jako na jaře a v létě….nedostatek slunečního světla má vliv i na vaši náladu, na vaše zdraví. Nenahradí ho umělé osvětlení. Nezapomínejte si Světlo udržovat v sobě, obracením se do vlastního nitra, do Srdce, uvědomujte si za co vše můžete být Životu vděční, pěstujte si důvěru v sebe, v pokoře,v zodpovědnosti a svobodě. Toto pomáhá rozšiřovat prostor Světla ve vás a v prostoru, ve kterém se pohybujete. Jakoby vy jste se stávali tím zdrojem Světla, jakobyste vy byli tím Sluncem.

Chlad, který přináší období zimy můžete zmírňovat tím, když budete v sobě rozvíjet vroucnost, schopnost být opravdu citliví, projevujte své city, nestyďte se za ně.

Učte se vnímat krásu přítomného okamžiku, prožívat ho naplno a vědomě. Cokoliv děláte, dělejte na základě toho, že si uvědomujete, že jste se sami rozhodli to udělat…. Nic neděláte ve skutečnosti z donucení, ani kvůli někomu druhému… to si jen myslíte a mysl vás v  tomto klame… ve skutečnosti vše co děláte, děláte, protože jste pro to rozhodli, třebaže pod tlakem zvenčí, ale přeci jen rozhodli….jste svobodní ve svých rozhodnutích.

Učte se vnímat skutečný smysl slov, která používáte, zkuste používat slova uvážlivě, protože energie vyřčeného i napsaného slova je velice silná. Používejte slova děkuji, ano…. Tato slova přináší energii vyrovnanosti, štěstí a hojnosti. Chvalte a oslavujte život projevováním díků, vděčnosti a přitakáním životu!

S Láskou Dejvá Li

Poselství světelného průvodce Dejvá Li 9.10.2013


Milovaní,

Učte se udržovat ve svém životě radost a smát se, aniž byste k tomu potřebovali nějaký důvod.

Radost v sobě nese energii vděčnosti, naděje, důvěry, bezpečí a jistoty. A proto člověka  udržuje ve stavu zdraví, svěžesti, má léčivé působení.

Miminko, když spatří matku, začne se usmívat! Jaký k tomu potřebuje důvod? Prakticky žádný… jen pociťuje radost z přítomnosti matky, která mu poskytuje péči, sytí ho, stará se o to, aby netrpělo chladem, aby mělo vše co potřebuje. A  miminko se cítí bezpečně, má radost, tak ji vyjadřuje smíchem.

Dítě, dokud je malé,  často se směje, aniž by byl nějaký důvod. Prostě přirozeně vyjadřuje svoji radost z maličkostí, z prožitků, které se mohou zdát dospělým , kteří přirozenou schopnost radovat se ztratili, bezvýznamné, hloupé…

Zkuste ráno, hned po probuzení se usmát… ne něčemu, ne na někoho, prostě se jen usmát!

Podruhé se usmějte na svůj obraz v zrcadle a pokuste se nehodnotit jak vypadáte…

Potřetí se usmějte při přípravě snídaně…

Počtvrté se usmějte na toho, koho potkáte, když vykročíte ze dveří….

Popáté se usmějte třeba při příchodu do zaměstnání…

Pošesté se usmějte při vykonávání běžných věcí, které děláte….

Posedmé se usmějte…

Poosmé se usmějte…

Podeváté se usmějte…

…a když je vám smutno, vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste se smáli….

..když vás něco trápí, vzpomeňte si na nějakou situaci, kdy jste se smáli…

..a smějte až vás bude bolet břicho, až vám potečou slzy, radujte se z maličkostí, buďte svěží a zdraví!

 

S Láskou Dejvá Li

Poselství Světelného průvodce Dejvá Li 8.8.2013

Milovaní,

 

období, které právě prožíváte není nikterak jednoduché, ale je nutné vše, čím nyní každý jednotlivec, skupina, společnost procházíte, přijmout a prožít tak, aby Vás prožité zkušenosti posunuly směrem k sobě samému, k Životu jako Daru….

To, co se děje kolem Vás, se zároveň odehrává na Vaší vnitřní úrovni. Možná to nedokážete rozeznat, možná si to ještě neuvědomujete….

Změny, které život nyní přináší samozřejmě přinášejí s sebou zdánlivé potíže, komplikace, překážky, také ztráty, nezdary a neúspěchy. To je jen zdánlivé… to proto, že některé zkušenosti vyhodnocujete z hlediska okamžitého , pomíjívého.. pod okamžitým, pomíjivým prožitkem se skrývá často veliká šance zbavit se některých vlastních omezení, strachů, obav, poznat co se ve Vašem nitru ukrývá, možná nádherný potenciál, který zatím nedokážete rozeznat, který zatím nedokážete využít.

Cestou jak toto období prožít tak, aby Vám to přineslo prospěch, je cesta mírnosti, cesta středu, cesta vděčnosti a Lásky. Tato cesta je pozvolná, nikam nechvátá, nespěchá, jsou na ní i pozastavení, různé odbočky, křižovatky, ale přesto Vás vede k pochopení sebe sama, k pochopení druhých, k pochopení života a jeho souvislostí.

Na této cestě se zmenšuje prostor boje, hodnocení, kritiky, odsuzování, obviňování, obav a zklamání. Prostor svobody, přijetí, pochopení, zodpovědnosti, spolupráce, sdílení a radosti se zvětšuje. Tato cesta je cesta minimálních výkyvů. je to cesta vyrovnanosti. K tomuto Vám může pomáhat zklidňování mysli, seznamování se s vlastními emocemi, jejich přijetí, pochopení a následná změna těch emocí, které Vás omezují v emoce, které Vás naopak osvobozují.

Uvědomujte si zodpovědnost za vlastní život, za vlastní zdraví, za vlastní štěstí a spokojenost…. učte se být laskaví na sebe a na  druhé, starejte se o své tělo a jeho přirozené potřeby, starejte se o svoji Duši a její potřeby, starejte se o svoji mysl a rozvíjejte ji. Uvádějte do souladu rozum a pocity, jsou to přátelé, nikoliv nepřátelé.. jejich spojení Vám přinese prospěch.  Využívejte každé příležitosti kdy můžete pociťovat vděk, to je cesta  , která se před Vámi nyní otevírá.

 

S Láskou Dejvá Li 8.8.2013

Poselství Dejvá Li 4.6.2013

Poselství světelného průvodce Dejvá Li  4.6.2013

 

Milovaní,

Možná nyní prožíváte nelehké období, možná kolem sebe vnímáte obavy, pochybnosti, tíhu života. Možná vnímáte jak příroda nemilosrdně zasahuje do života některých lidí.

Vězte, že příroda není nemilosrdná…. Příroda je veliký celek, který zahrnuje celé bytí, vše živé i neživé, nejen Vy lidské bytosti jste její součástí, ale také všichni živočichové, všechny rostliny, kameny, stromy, rostliny…také Voda je součástí přírody, je jedním ze základních živlů, které tvoří Vaše fyzické tělo, bez vody nemůže lidská bytost existovat na fyzické úrovni. Vaše buňky jsou tvořeny vodou, Vaše emoce jsou spojeny s živlem Vody. Voda je životodárná, voda  osvěžuje, ochlazuje, uklidňuje…

Pokud máte pocit, že teď je voda něčím, co komplikuje lidem život, mýlíte se. Lidé si komplikují život sami. Tím, jak se vnímají: člověk není ničím více, než nejmenší živočich, než nejmenší rostlinka, než nejmenší kámen. Vše má v řádu Přírody své místo, nezastupitelné. Pokud si Vy lidé myslíte, že příroda a její součásti jsou tu jen pro Vás, pro uspokojování Vašich potřeb, velmi se mýlíte.  Příroda Vám dává vše, co potřebujete k zachování  a rozvíjení Vašeho života. Ale pokud budete z přírody jen brát, do přírody budete odhazovat jen odpadky, bez ohledu na to, že to přírodu zatěžuje a ničí, budete jako ten kdo si vyleze na strom a začne řezat větev na níž sedí…

Voda nyní ničí některé Vaše výtvory, můžete mít pocit, že je to škoda. V určitém smyslu to škoda je, ale na druhé straně možná přikládáte větší význam věcem, než je zdrávo, možná více než sebe, svoji osobnost, své vztahy, své poznání  rozšiřujete své majetky…

Mít příjemný domov je zcela přirozené, každý tvor si buduje a ochraňuje své hnízdo, svoji noru. Ale pokud příroda, živly jeho noru zničí, jde a na jiném bezpečnějším místě se vybuduje novou. Nelituje práce, energie, prostě to tak přijímá, dělá to, k čemu ho Bytí směřuje.

Pokud budete na přírodu, na živly žehrat, nepřinese Vám to prospěch. Pokud si pod bolestnými zážitky, které zničení některých věcí při povodních přinese, začnete přehodnocovat co je více a co méně ve vašem životě podstatné, můžete nastolovat rovnováhu mezi sebou a přírodou, také mezi sebou a dalšími lidmi.

Nedávno byly v Praze vystaveny svatováclavské relikvie… vyzařují mocnou energii, možná tím, že se objevily a mnozí je mohli vidět na vlastní oči, mohli ucítit jejich vyzařování, má něco lidem sdělit. …Možná to, že si mají vážit všeho, co jim Země poskytuje, že mají ochraňovat především život, ale život jako celek, nejen život lidský, ale vše živé včetně všech živočichů, rostlin, kamenů, stromů, také vod, vzduchu a ohně… pokud budete žít v souladu se všemi živly, budete je rozumně a pokorně využívat ku prospěchu osobnímu, ale i ku prospěchu celku, bude Váš život klidnější, láskyplnější, harmoničtější.

Prosím, nežehrejte na Vodu, děkujte jí, že dává možnost zachovávat život, zkuste něco ve svém životě přehodnotit, změnit, to Vám přinese celkový prospěch.

S Láskou Dejvá Li

Poselství Dejvá Li 20.9.2012

Milovaní,

Je mnoho cest, po kterých můžete jít.
Jste zcela svobodní ve výbě
ru cesty.

Je také mnoho ukazatelů směru na cestách… některé ukazují směr k Lásce, Světlu, Pokoře, Štěstí, Radosti, Hojnosti. Jiné
navádě
jí směřovat ke Lži, Pýše, Povýšenectví, Pokrytectví,  Sobectví, Zášti, Zlobě.

Je jen na vás, zda půjdete životem s očima otevřenýma, budete naslouchat
svému Srdci, budete podle toho č
init a potom nemůžete cestu Lásky minout, ani z ní sejít.

Můžete ale jít zaslepeni, vedeni Egem, nikdo a nic nemá právo vám v tom bránit… je to vaše svobodná volba.

Jen nezapomeňte, že zákon příčiny a následku působí vždy a všude.

Temnota někdy láká člověka tak, že je těžké rozeznat, že to je právě ona, kdo ho ovlivňuje…

Světlo neláká, Světlo člověku často klade překážky, zkoušky, prověřuje ho, zda má v sobě dostatek skutečné Lásky, Víry a Síly, aby Světlo v sobě nechal svítit a šířil ho dál, bez očekávání úspěchu, bez touhy po chvále, prostě jen proto, že sám chápe, že to tak musí činit.

Neubližujte nikomu tím, že mu dovolíte, aby vám ubližoval. Udržujte v sobědomí toho, že jste jedineční, svobodní, dokonalí.
Udrž
ujte v sobě i pokoru, laskavost, toleranci a soucítění.

Světlo se šíří pomalu a jemně, jeho záře však přetrvává.

Temnota si proráží cestu rychle, razantně, ale vždy je naděje, že ji světlo prozáří!

Je doba prověřování, zkoušek  nebojte se , je to cesta, cesta k sobě, cesta ke druhým, cesta k Jednotě.

Každý den pociťujte vděk za vše, co vám život přináší, byť to mnohdy není právě to, co byste chtěli. Vždy vám život přináší to, co potřebujete, jen to často nevidíte, nechápete. Rozvoj Duše je to, proč tu žijete… a kdyžijmete, že právě rozvoj vaší Duše je to, co je příčinou vašeho života, potom celý váš život zaplaví Světlo, Láska, Zdraví a Hojnost. Pro všechny je tady na zemi všeho
dostatek, jen to pochopit.

S Láskou Dejvá Li

Poselství Dejvá Li 9.9.2012

Milovaní,

Doba pokročila je před vámi datum 9.9.2012. Toto období s sebou přináší energie
příznivé dokončit co dokončeno má být, aby se váš život mohl dále ubírat cestou
harmonie, zdraví a pohody.To, co má být dokončeno zkuste rozeznat vy sami, není to jednoduché toto rozeznat,
protože často hledíte na situace, které vám život přináší průzorem strachu,
nedůvěry v sebe, nedůvěry v pomoc prozřetelnosti, také často
průhledem lenosti, nerozhodnosti a očekávání toho, že to někdo nebo něco za vás
vyřeší, dokončí.

Pomyslete, že nastupuje období podzimu, období, kdy většina plodů dozrává, je připravena
ke sklizni. Když plody nesklidíte včas, podlehnout zkáze a vy nebudete mít
užitek z toho, že jste je zaseli, pěstovali. Sklízet musíte beze spěchu,
s rozvahou tak, aby se sklízené plody neponičily a vy z nich měli
následně užitek.

Dívejte se kolem sebe, jaké plody vašich životů dozrávají, přemýšlejte o tom jak je
nejlépe sklidit, uchovat pro dobu příští. Děkujte sami sobě, že si toto
uvědomujete a že to činíte.

Nezapomeňte, že zákon příčiny a následku je prostoupen celými vašimi životy. Vše co zasejete
sklidíte, nic co nezasejete nemůžete sklidit… sklízet byste neměli ani plody,
které náleží někomu jinému….

Nebojte se v pravdě hledět na vše, čemu jste zavdali příčinu, byť i nevědomě…. Prostě
přijměte následky svých činů, myšlenek i pocitů. To vám nakonec přinese dar
v podobě sklizně. A pokud ta sklizeň nebude přesně podle vašich představ,
nezlobte se na sebe, neobviňujte z toho druhé, prostě to přijměte a poučte
se z toho, další příčiny a tím i následky můžete ovlivnit jen vy!

Není problém chyby dělat, problém nám způsobuje chyby opakovat.

Může vám v tom pomoci tato mantra:

Kéž dokážu rozlišit, co mám ovlivňovat, o to ovlivňuji.

Kéž dokážu rozlišit co ovlivňovat nemám a to dokážu přijmout.

 

S Láskou  Dejvá Li