Archives

Harmonizační seminář Jak šťastně stárnout 27. listopadu 2018

Milé ženy,

 
nabízím Vám alternativu k předvánočnímu shonu! Místo stresu z úklidu a běhání po nákupech přijďte na 

 
 adventní seminář …. Jak šťastně stárnout!
 
Úterý 27. listopadu 2018 od 18 hodin
 
Rabštejsnká Lhota 58
 
Většina žen v určité chvíli dojde do bodu, kdy si připadá jaksi opotřebovaná, málo krásná, žádoucí, má pocit, že to nejlepší jí již minulo a teď ji čeká stárnutí, často spojené s omezeními fyzickými, citovými, s osamocením, nedoceněním…s nedostatkem radosti a štěstí.
A právě schopnost přijmout plynutí času a stárnutí nám dává možnost žít po celý život pěkný radostný život. Ovlivňuje to také náš zdravotní stav….
 
Při tomto semináři si vysvětlíme jak to je s fyzickým stárnutím a domnělými omezeními z toho plynoucími, s tím jak tento proces ovlivňovat nikoliv jeho popíráním, ale právě naopak přijetím a využitím a změnit tak vlastní prožívání tělesné, psychické, ale i partnerské.
 
Naučíme se některé techniky, které proces stárnutí nikoliv zastavují, ale pozměňují…. naučíme se i techniky, které nás udrží v psychické formě a žádoucí, radostné!
 
Vezměte si na sebe něco v čem se cítíte dobře jako žena, ozdobte se  něčím, co máte rády, přiblate si velký šátek, bloček a tužky i pastelky a malé zrcátko.
 
Přihlášky do 26.11.
Čaje, i omlazovací, budou připravené!
 
Těším se na Vás, Ivana
This entry was posted on 25.11.2018, in Akce.

Úplňková meditace 24. října 2018 od 19 hodin

Milí přátelé, 
ve středu  24.10.2018 nastane úplněk Měsíce, v postavení Býka. Slunce v postavení Štíra může poněkud zesilovat existencionální témata…..
Přidejte se ke společné meditaci, při které můžeme zklidnit své emoce i mysl, posílit vlastní schopnost regenerace a zároveň prospět Matce Zemi. Měsíc v Býku nám může pomoci uzemnit se, také rozpouštět strachy související s hmotným zabezpečením a financemi.
Sedneme si  na příjemném místě, kde nás nebude nic a nkdo rušit, do zkřižmého sedu tak, aby páteř byla vzpřímená, ale abychom byli uvolnění, ruce položíme na nohy, rozostříme zrak a začneme sledovat sůj dech.
Potom pozornost zaměříme do oblasti kolem prsní kosti,do srdečního centra…. můžeme si tam představit příjemné teplo, světlo, které odtud vyzařuje  paprskovitě do celého těla. 
Chvíli tak setrváme a ukončíme výdechem ústy. Nakonec poděkujeme za klid, vyrovnanost a zdraví, také poděkujeme Zemi, Vodě, Slunci, Vzduchu. Pomalu se rozhýbeme a uvolníme z meditačního sedu.
 
This entry was posted on 21.10.2018, in Akce.

Seminář Mysterium života a smrti

Milí přátelé,

dovoluji si Vás pozvat na seminář Mysterium  života a smrti  v neděli 14.října  2018 od 18,30 hodin v Rabštejnské Lhotě 58 

Pochopit co je Život a co je Smrt, zaujmout k tomuto tématu postoj nám pomůže prožívat současnost bez ztráty energie fyzické, mentální i emoční.

 Budeme si povídat o tom, jak a proč vlastně přicházíme na svět, co tu děláme a hledáme a jak je to s odchodem z tohoto života, co je možná po smrti, jak se na smrt připravit a nevytěsňovat ji, jak smrt vnímaly a  vnímají některé  civilizace, národy, filozofické a věroučné směry…..mohu Vám zprostředkovat vlastní zkušenosti s péčí o člověka směřujícího na „druhou stranu“, s vyrovnáváním se se smrtí blízkého, také s prací s lidmi, kterým byla stanovena „konečná diagnoza“…..

Věřte mi, že přijmout vlastní smrtelnost a smrtelnost našich blízkých je úlevné a smysluplné, až osvobozující…..

Můžeme si také vyzkoušet některé techniky, které nám pomáhají zbavovat se strachu ze smrti, také strachu ze stáří, nemoci a bezmoci…to nám pomůže udržovat si vitální energii a cítít se dobře……

 

Přihlášky do 10.10.

Čaje budou připraveny

Těším se naviděnou, Ivana

This entry was posted on 21.9.2018, in Akce.

Léčivá meditace 9.9.2018

Dovoluji si Vás pozvat na Léčivou meditaci!
 
V neděli 9.9.2018 v 19 hodin v Rabštejnské Lhotě 58
 
Numerologicky je datum 9.9.2018 velice silné, dává nám šanci ukončit určité situace, které nás obírají o energii, také rozpustit bloky, které si neseme i z dětství v podvědomí, také nám dává šanci uvolnit vlastní sebeléčivé síly a tím podpořit regeneraci našeho těla, podpořit své zdraví, posílit i psychiku a celkově se vyrovnat. Navíc v tento den nastane Novoluní….velká šance……
 
Proto posílám tuto pozvánku…… 
 
Prostřednictvím předmeditačích technik, technik vycházejících z kineziologie a  SRT,  uvolníme tělo, proudění energií, a potom společnou meditací vše završíme.
 
Před meditací doporučuji den bez masa a uzenin, lehčí stravu a dostatek vody…… nejlépe pokojové teploty a slabé bylinkové čaje.
Na sebe vezměte příjemné pohodlné oblečení.
Čaje budou připraveny.
 
Přihlášky prosím do 6. září.
 
Přeji Vám příjemné dny, těším se naviděnou, Ivana
 

— 

This entry was posted on 27.8.2018, in Akce.

Pravidelné harmonizační cvičení v Chrudimi začne v září 2018

Od září budeme opět společně cvičit v tělocvičně ZŠ Husova v Chrudimi:

V pondělí od 18,15h

začneme 10. září 2018

Ve čtvrtek od 19h

začneme 4. října 2018

Náplň lekcí: harmonizační intuitivní tanec, čikung, taojoga, cvičení na posílení jádra, dechová a energetická cvičení a závěrečná relaxace

 

Těším na Vás, Ivana

 

 

This entry was posted on 20.8.2018, in Akce.

Prosby k dešťové víle o vodu

Milí přátelé,

zvu Vás k prosbám o vodu k dešťové víle….

Vodu všichni potřebujeme, v současnosti nás sužují sucha a vedra, příroda to již velmi pociťuje, my lidé využívající technické vymoženosti zatím moc ne…. a to je  podle mě pro nás nebezpečné, protože zatím vodou plýtváme aniž bychom byli schopni dohlédnout, jaké to pro nás bude mít důsledky.

Prosím dešťovou vílu o déšť a ona občas prosby vyslyší a déšť pošle…. i za malý deštík můžeme velice děkovat, protože každá kapka je životodárná pro nás, potažmo pro přírodu, pro Zemi a pro vše co na ní roste a žije… a my jsme toho součástí, i když se často chováme, jakobychom byli na přírodě nezávislí, jakoby nám přiroda patřila my ji jen využívali k uspokojování našich často nesmyslných a nebezpečných, nikoliv skutečných  potřeb, ale rozmařilých přání….

Žijeme tak odtrženi od přírody a jejich zdrojů, že zapomínáme, že  voda tekoucí z vodovodních kohoutků není nevyčerpatelná, že ubývá geometrickou řadou a jednou může dojít…. neumíme si představit, že bychom pro veškerou vodu, kterou denně spotřebujeme museli chodit s konvemi třeba několik kilometrů…. Jako děti jsme chodily u babičky každý den 2 kilometry ke studánce pro vodu na pití, k řece pro vodu na mytí, zalévání, praní…… a také jsme tou vodou docela šetřili…… protože to pocítily naše nohy i ruce, jak těžká je voda a co času strávíme tím, že ji nosíme….

Prosby k dešťové víle jsou účinné, ale měli bychom bychom také usměrňovat a měnit naše potřeby a vodou neplýtvat, mít stále na vědomí, že život bez vody není možný….. 

Asi proto, že i když nám říkají ve škole, že voda je potřebná, že jí máme šetřit, k vodním zdrajům se chovat s pokorou, nestačí nám to….. zkušenost je jediná nosná…. musíme procházet nyní obdobím, kdy neprší a sužují nás vedra…. a my za krátko pocítíme i na úrodě, tedy na spotřebě potravin….. jak je voda významná….. a snad dojdeme k rozhodnutím, že budeme měnit své chování. Ono nám vlastně nic jiného nezbyde…. pokud budeme chtít přežít…. Věřím, že ještě není pozdě, že je stále více lidí, kteří si to uvědomují a kteří začínají přehodnocovat své chování, vlastní spotřebu a i chování s k zemi, k přírodě…….

Každá kaluž, ve které si namočíme boty… je vlastně požehnáním…… každá kapka, která nám smáčí účes a šaty je požehnáním….. každý potůček, řeka, rybník, jezero i jezírko, mokřad …, to všechno jsou zdroje vody, vláhy, úrody, života…. na to nezapomínejme a podle toho se chovejme…

Prostá prosba k dešťové víle může být malým obohacením našeho života, malým rituálem, který začneme praktikovat.

Děšťová vílo, prosím tě o déšť, který přinese vodu potřebným a slibuji ti, že se bude k vodě chovat s pokorou a vděčnsotí. Děkuji! Aloha!…….to je moje prosba, kterou používám… třeba Vás bude inspirovat…..

Přeji Vám Požehnané dny, Ivana

 

This entry was posted on 1.8.2018, in Akce.

Letní cvičení v přírodě

I letos v létě nabízím společné Relaxační a harmonizační cvičení v přírodě 

 

Vždy v  pondělí od 18 hodin

termíny: 23. a 30. července

               6. – 13. – 20. – 27. srpna

               3. září

Rabštejsnká Lhota – sejdeme se na parkovišti za hospodou u rybníka a půjdeme cvičit na louku k břízkám.

Vezměti si podložku pod sebe a vodu na pití.

Taojogou, čikungem, energetickými cvičeními, cviky na posílení jádra těla se protáhneme, posílíme, uvolníme a závěrečnou relaxací zklidníme emoce a mysl, podpoříme regeneraci.

Těším se naviděnou, Ivana 

This entry was posted on 30.6.2018, in Akce.

Meditace pro Matku Zemi, prosba o vodu….

Zvu Vás ke společné meditaci pro Matku Zemi a zároveň prosbu o vodu ve čtvrtek 3. května 2018 od 19,30h do 19,45h

…… kdekoliv budete, stačí se posadit a zklidnit se. Začít sledováním svého dechu, nechat odejít myšlenky a potom pomyslet nebo i vyslovit :

Já, jako člověk žijící na Matce Zemi, pokorně prosím o Dobro pro Zemi, která je mi domovem, dává mi potravu, vzduch, který dýchám, krásu prožitků. Prosím o dostatek vody a vláhy pro Zemi, pro lidstvo, pro všechny živočichy a rostliny,kéž dokážeme my lidé žít tak, abychom neškodili Matce Zemi a tím ani sami sobě. Kéž voda přichází pravidelně a postupně. Děkuji, Amen, nebo OM.

Potom zase sledovat svůj dech a jen zkusit procítit Vděčnost. Ukončit výdechem. Přeji Vám šťastné dny, Ivana

 

This entry was posted on 2.5.2018, in Akce.

Zážitkový seminář Vaříme s Feastem karibskou a kubánskou kuchyni

Dobrý den,

 
zveme Vás na další zážitkový seminář Vaříme s Feastem na téma karibská a kubánská kuchyně
 
Pátek 18. května od 16,30h
 
Společně si připravíme  a také sníme : 2 hlavní chody, salzu, přílohu, salát a dezert typické pro tuto exotickou oblast. Například jdílo nazvané Stará vesta… název se může zdát divný, ale  okusíte, jak výborně chutná!
Podrobné info pošleme přihlášeným.
 
Přihlášky do 10. května
 
Těšíme se na Vás, Ivana a Petr
 
 
This entry was posted on 18.4.2018, in Akce.

Léčivá meditace

Zvu Vás na Léčivou  jarní meditaci

v úterý 24. dubna 2018 od 18 hodin v Rabštejnské Lhotě čp 58

Při tomto setkání využijeme příznivé jarní energie a skrze meditační techniky a následnou meditaci se zklidníme, uvolníme  tělo i a aktivujeme sebeléčivé síly v nás. Osvojíme si techniky, které nám pomáhají žít skutečně Přítomností, tak aby nás minulost ani budoucnost nezatěžovala. K tomu použijeme dechová, energetická i mentální cvičení. a trošku autoakupresuru.
Vezměte si pohodlné oblečení a poslední jídlo v den meditace prosím oběd , dostatečně pijte, nejlépe vodu…
 
Přihlášky do 20. dubna
Čaje budou připravené
 
Těším se navi, Ivana
This entry was posted on 28.3.2018, in Akce.