Archives

Malá vánoční relaxace: strom splněných přání

Dnes jsem pro Vás připravila metodiku příjemné relaxace s tématem Vánoc.

Povedu Vás slovem a vy můžete podle tohoto jednoduchého návodu sami v klidu relaxovat a obnovovat své síly v čase předvánočním a vánočním.

Začínáme:

Položím se na zem, někde v klidu a nejlépe ve tmě.

Zavřu oči, začnu sledovat svůj dech, uvolňuji se, cítím jak jsem těžká/ý/.

Bez usilování si vytvářím pocit, či obraz sama sebe: je jasná zimní noc, na nebi svítí hvězdy, krajina je pokrytá sněhem a já jdu, sníh mi křupe pod nohama a každým krokem v něm zanechávám stopy. Přicházím k sedmi  schodům, které vedou dolů a sestupuji po nich. Z posledního sedmého schodu vykračuji na zasněženou cestu, sníh mi křupe pod nohama a jdu rovně. Přede mnou se objevuje zasněžený palouk, uprostřed palouku stojí smrk, vysoký, rovný, statný. Má silný kmen, krásné větve, na nich šišky a jeho jehličí  voní.

Smrk je osvícen Měsícem a hvězdami. Je to strom mých splněných přání.

Pomalu ho obcházím a přitom pociťuji vděk za všechna přání, která mi kdy Život splnil. Splnil mi vždy ta přání, která byla ku prospěchu mému a ku prospěchu Celku, Života.

Posiluji v sobě víru a naději, že i nadále mi Život bude plnit ta přání, která jsou k mému prospěchu a ku prospěchu Celku a Života. 

S pocitem vděku a radosti pomalu odcházím od stromu splněných přání a jdu po cestě k sedmi schodům vedoucím nahoru. Pomalu na ně postupně vystupuji a ze sedmého schodu vykračuji na cestu vedoucí zpět.

Jsem zpět, ležím v klidu na zádech, důvěra v plnění mých smysluplných přání je silná, cítím se spokojená /ý/, klidná/ý/, vyrovnaná/ý/.

S výdechem pomalu rozhýbu nohy, ruce, potom začnu mrkat a otevírat oči, pomalu se rozhýbu a ukončuji relaxaci. Amen.

 

Andělské cvičení pro dnešní den: léčivý smích – cvičení mettá….

Pěkně nám nastoupil podzim, se vším všudy: krátké dny,  déšť, vítr, pochmurné počasí…. nemusíme tomu však podléhat, ale uchovávat si dobrou náladu i pevné zdraví…. a jednou cestou je i cesta smíchu… vždyť už babička říkala: smích léčí…. zkuste toto jednoduché příjemné cvičení!

Léčivý smích mettá – cvičení

ve stoji s povolenými koleny se lehce pohupuji , mohu zavřít oči, polohlasně si říkám:

Kéž jsem šťastná, kéž se cítím dobře

kéž jsou šťastní ti přede mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti za mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti nade mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti pode mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti vpravo ode mne, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti vlevo ode mne, kéž se cítí dobře

kéž jsou všichni šťastni, kéž se cítí dobře

kéž jsem šťastná, kéž se cítím dobře

mohu cvičit i v sedě a lehce pohupovat tělem, mohu říkat v duchu, ale nahlas je  cvičení účinější

Andělské cvičení pro dnešní den: Odpouštím odpouštím odpouštím….

Energii současných dní je poněkud „Hustá“…a ještě nějakou dobu bude… nicméně to neznamená, že máme propadat skepsi deziluzi rozčarování.

Abychom si udržovali dobrou náladu, svěžest a také zdravý selský rozum, můžeme tomu pomáhat „Odpouštěním“… 

Vzpomeňte na papiňák: když se v něm vytvoří velký tlak, píst se uvolní a upouští přebytečnou páru a tak nedojde k „výbuchu“…..

Útoky informací, víceméně dezinformací, manipulujících nás vědomě i nevědomě.  Spěch, stres, to vše živí náš strach, vztek, hněv, často i nevyjádřený, zadržovaý…. a to velmi ubližuje…. také snaha mít věci , lidi pod kontrolou, to nás omezuje…

Jak tedy předcházet tomu tlaku, pod který se dostáváme?

Odpuštěním:

Tak jako upouští úíst v papiňáku přetlak, tak můžeme odpouštěním přetlak v sobě upouštět a chránit se tak zbytečným emocím a bolestem těla i „Duše“….Technika odpuštění, kterou již dlouho používám, je jednoduchá a účiná.

V klidu se posadím, párkrát vydechnu a potom nejlépe nahlas pronesu: Odpouštím všem a všemu, odpouštím sobě, prosím za odpuštění, Amen, nebo Óm. Děkuji.

Nejlépe to je to dělat každý den, třeba před usnutím… tím nic nemůžeme pokazit. Nebo kdykoliv když se dostaneme do nepříjemné situace.

Vyzkoušejte, funguje .to.

Klidné zářijové dny Vám přeji, Ivana

Andělské cvičení pro dnešní den: posilování sebedůvěry…

Opravdová sebedůvěra nám většinou chybí…. ano, často děláme pózy, aniž bychom si to uvědomovali, za které skrýváme vlastní pocit malosti, bezvýznamnosti, nahrazujeme pocit sebedůvěry a sebevědomí věcmi, úspěchy, tituly, …. ale to nám nepomůže skutečnou hodnotu sebe sama a tedy i sebedůvěru pozvednout, naopak…

Toto malé cvičení nám může pomoci vlastní hodnotu postupně posilovat a nacházet…. ale je to cesta, udělat to jednou a myslet si, mám hotovo je bláznovství… nemusíme cvičit každý den, ale čím častěji, tím naše pocity ze sebe sama budou příjemnější, a tedy i pocity ze života budou příjemnější, byť budeme prožívat běžné, i těžké situace…

Někde v klidu si najdu přijemné místo, kde budu sama /sám/… sednu si tak, abych měl/a/ vzpřímenou páteř a volná ramena, otevřený hrudník, zavřu oči, začnu sledovat svůj dech, tím se zklidním a oprostím od běžných myšlenek

…a začnu si představovat sebe sama, jako malé miminko, nemluvně, nahé,…/ovšem nebudu usilovat – když představa naskočí, dobře, ale když nenaskočí, mohu jen udržovat myšlenku/…. jsem miminko, spokojené, ležící na zádech a obklopuje mě vše co potřebuji: ležím v náručí Matky Země, která je měkká, milující, ale nesvazující, vzduch, který dýchám je čistý, vše kolemmě je přijemné, cítím se bezpečně, protože jsem toho všeho součástí, dokonalou, nedílnou, důležitou…  ten pocit Jednoty se vším, ten pocit bezpečí, ten pocit svobody, to vše se otiskuje nejen do mé paměti mysli, ale také do paměti mých buněk, do paměti energetických center, bodů, prostě do celé mé bytosti. Znovu si v duchu řeknu: jsem zrozen/a/ v Dokonalosti, Jednotě, jsem součástí všeho a všechno je součástí mne, cítím se bezpečně, cítím svoji hodnotu, cítím důvěru v sebe a v Život. Amen /Óm/….chvilku v tom přijemném pocitu zůstanu a potom se třemi výdechy cvičení ukončím..

Andělské cvičení … vítáme jaro

Příchod jara je radostná doba… po chladné, temné zimě se těšíme na jarní sluníčko, rašení, pučení, delší dny a vše nové, co s jarem přichází… radost z jara můžeme projevit i příjemným cvičením….

Přijímání svěží zemní energie : postavíme se, nejlépe bosi přímo na trávu… váhu dáme do středu chodidel, ruce uvolníme v ramenou, necháme volně podlé těla, zavřeme oči, procítíme chodidla a aniž bychom usilovali si představíme, že z našich chodidel pokračují kořeny, které jdou hluboko do země a jimi do nás proudí mladá, svěží jarní energie a zaplavuje celé naše tělo, osvěžuje nás, regeneruje, omlazuje….. koutky úst dáme nahoru, navodíme tak úsměv a ten se přenese i jako pocit… můžeme pocítit vděčnost za to, že jsme součástí té nové jarní energie….

Krásný nástup jara Vám přeji! Aloha!

Andělské cvičení pro jarní dny – Meridiánové cvičení

Meridiánová sestava

1/  stoj, nohy trochu rozkročit, povolit kolena, ruce spojit za záda – chytit palce, ruce zdvihnout nahoru, výdech… potom předklon jak nás tělo pustí… pořádně dýchat…..potom ruce uchopit obráceně

2/  klek, sed na patách, ruce opřít za tělem, zdvihnout pánev nahoru, hlavu povolit do záklonu

3/ sed, spojit před sebou chodila, chytit rukama chodidla, kolena tlačit k zemi, trup předklon, výdech

4/ sed, nohy natahnout před sebe, ruce spojit ve vzpažení, potom zvolna předklon těla k nohám

5/ sed turecký, ruce zkřížené položíme  na nohy, předklon s výdechem, potom vyměnit nohy i ruce…

6/ sed, roznožit nohy, ruce spojit ve vzapžení, s výdechem úklon k jedné noze, potom k druhé noze

Andělské cvičení na dnešní den: zvedání oblohy….čikung

Příroda už nabírá nové jarní svěží energie, měli bychom se pomalu vylaďovat před začátkem letošního jara, abychom si jeho začátek opravdu užili – zdraví, svěží, plní síly a energie…

Můžeme tomu napomoci malým cvičením – čikungem – třeba cvikem “ zvedání oblohy“

Postavíme se mírně rozkročíme nohy, povolíme kolena, chodidla pěkně přitisknutá k zemi, spodek břicha lehce vtáhneme a svaly zadku neestahujeme…. koutky úst lehce zvedneme, vykouzlíme tak úsměv na tváři….

Ruce pěkně volně před tělem  od  podbřišku zvedáme s pocitem, že na našcih dlaních leží obloha, a my ji poamlu zcedáme nahoru, plynule, jemně až ji zvedneme před čelo, tam oblohu pouštíme, zůstává nahoře a my ruce volně pouštíme dolů, od podbřišku zase nebereme oblohu a zvedáme…. opakujeme 9x, přitom pěkně dýcháme… celé cvičení dokončíme pořádným výdechem….

Tímto cvikem vyrovnáváme a spojujeme energii Země a Nebe, posilujeme energii Jednoty, vyrovnanosti…

Andělské cvičení pro dnešní den: Dýchání skrze meridiány

Meridiány jsou energetické dráhy… pokud zkusíme dechové cvičení při kterém vědomě dýcháme skrze meridiány, vyrovnáme energie jin a jang, celkově se osvěžíme, podpoříme obranyschopnost a také psychickou odolnost….

Postavíme se do stoje spojného, chodidla nevytáčíme, stojíme přirozeně, kolena nedopínáme, zadek lehce pustíme dolů a spodek břicha  lehce vtáhneme. přitom hyžďové svaly zůstanou povolené…

…ruce vzpažíme tak, že naše tělo vytváří písmeno Ypsilon…. hlavu nepředkláníme ani nezakláníme…

….nadechujeme  s pocitem že nádech jde přes konečky prstů rukou a vrcholek hlavy, necháme dech procházet trupem a vydechujeme do nohou, do chodidel se zvukem ÓM……

….druhý nádech jde skrze chodidla nohou přes podbřišek a břicho do trupu a vydechujeme hlavou a konečky prstů na rukou se zvukem ÔM….

……opakujeme  celkem 7x až 9x…..

 

Andělské cvičení na dnešní den: vítáme podzim posílením plic

Doba podzimu začala a tím se i začíná období, kdy jsou významným orgánem naše plíce…. plíce nám umožňují dýchat, pořádný nádech a vydatný výdech je velice důležitý pro fungování dalších orgánů, celého těla, ale nejen těla, i pro naši psychiku a energetický systém…. Tak nezapomeňme pěkně dýchat a zároveň můžeme jednoduchým cvikem posilovat energetickou dráhu plic…. třeba při procházce přírodou si jen uvědomit abychom pořádně dýchali, mžeme se zastavit na příjemném místě a zacvičit si jednoduchý příjemný  cvik na posílení dráhy plic – postavíme se jen přirozeně, volně s nádechem současně trochu zanožujeme jednu nohu a ruce zvedáme, s výdech nohou došlápneme, ruce jdou dolů, a stejně cvičíme s e zvedáním druhé hohy opakujeme několikrát….

Když budeme cvičit pravidelně, mohou nás díky tomu minout rýmičky a nepříjemnosti spojené s nemocemi dýchacích cest….

 

img_1544

Andělské cvičení pro dnešní den: Vědomé říkání mantry

Mantra Om mani padme hům je silnou mantrou, pomáhá nám učit se hlubokému a vědomému dýchání, což odstraňuje stres a harmonizuje celého člověka…. po všech stránkách.

Můžeme provádět  v sedě, sedět rovně, aniž bychom se kroutili a hrbili…. ruce můžeme položit volně na stehna a zavřít oči…

Začneme vydatným nádechem a při dlouhém výdechu vyslovujeme Om mani padme hům….. vyslov Ôm many peme hům…..

Om uvolňuje hlavu, Mani ramena a hrudník, padme břicho vnitřní orgány v něm, hům vše dokončuje….. můžeme toto sledovat, ale bez usilování…..učíme se tak vědomě prožívat vlastní tělo…..spojovat se s ním, rozumět mu…

opakujeme alespoň 9x…..můžeme i vícekrát….

Ukončíme vždy výdechem, při kterém pustím ruce a pozvolna rozhýbeme celé tělo.