O projektu Náš anděl

Jmenuji se Ivana Verner, narodila jsem se v Chrudimi v roce 1960, se Sluncem v Blížencích, s ascendentem ve Střelci. Zde jsem vyrůstala a maturovala na gymnáziu.  Vystudovala jsem Univerzitu Karlovu v Praze, Filozofickou fakultu, obor Historie, specializaci středověké dějiny Francie. Nejvíce mě vždy zajímali lidé živí, komunikace mezi nimi,jejich prožívání života, souvislosti  života a smysl existence. Proto jsem se vzdělávala dále a terapeutickou praxi vykonávám od roku 2000. Lektorskou práci v oblasti pohybu, tance, relaxe a meditace vykonávám od roku 1985.

Od dětství jsem milovala pohyb, tanec, vše tvořivé a tajemné, vždy mě zajímala historie, oficiální i neoficiální, pohádky, báje mýty a magie a mystika. Jsem člověk praktický, tvořivý a zvídavý, komunikativní, ráda se vzdělávám. Vedle FF UK v Praze jsem získala vzdělání na Institutu tělovýchovného vzdělávání, absolvovala jsem několik tanečních kurzů zaměřených na výrazový, scénický a spontánní tanec, kurz kineziologie One Brain, absolvovala jsem několik kurzů zaměřených na ezoteriku a alternativní způsoby přístupy ke zdraví. Největším učitelem je mi život sám a zkušenosti a prožitky.

 

Zajímám se mnoho let o tibetský budhismus a taoismus, původní křesťanství a o vše, co pomáhá objasňovat jak funguje mysl člověka, jak nás ovlivňují emoce a jak to vše souvisí s našimi nemocemi fyzického těla, psychiky, s našimi neúspěchy ve vztazích, v profesním životě. Víly a skřítkové byli a jsou mými společníky, anděly jsem začala potkávat v období, které bylo pro mě velice těžké a smutné.

 

Po překonání velikého trápení, zmatků a nejistoty se mnou andělé začali hovořit zřetelně a poskytují mi sdělení, která jsou prospěšná pro mě i pro ty, kdo přijdou pro radu či pro léčení, nebo jen pro povzbuzení a pro potěšení. Největším pomocníkem mi je světelný průvodce Dejvá Li, která je  symbolem lásky a naděje a pomáhá skutečnou lásku  a naději poznávat, prožívat, rozšiřovat a předávat dál, všem cítícím bytostem.. Léčím tím, že lidem ukazuji, jak mohou vzít svůj život do svých rukou, jak si jej mohou tvořit láskyplně a hezky, jak mohou žít zdravě a prospěšně pro sebe i pro druhé.  Velké spojení cítím s přírodou, ta mi dodává sílu, energii, pobyt v přírodě a vnímání dění v ní mi pomáhá orientovat se i v sama v sobě, v lidském životě. Při léčení používám intutivní kineziologii, SRT,EFT,meditační techniky, vitální energii,andělské energie,  živly země, ohně, vody, vzduchu a éteru,mantry, krystaly himálajské soli nabité světlem a vodu aktivovanou šungitem či křišťálem, Bachovy květové esence /které jsou na bázi homeopatik/, astrologii, numerologii,energetická a taoisitcká cvičení.

 

​Jak vznikl projekt Náš anděl? Prošla jsem několika profesemi: od věděckého pracovníka, průvodce v cestovním ruchu a v muzeu, přes práci v marketinku, lektorskou práci v oblasti tance a pohybu, provozovala jsem alternativní restauraci a čajovnu. Stále více jsem si uvědomovala, že lidé stále hledají cesty ke zdraví, ke štěstí, k pocitu naplnění v životě. Zlomovým byla pro mě návštěva Tibetu a Číny, tam se velmi výrazně začala rýsovat moje nynější linie práce… po návratu odtud jsem získala odvahu dát nový rámec mým aktivitám, které byly vždy široké. Projekt Náš anděl  nabízí všem, kdo jsou tomu otevřeni, zkušenosti a prožitky, aktivity a informace , které nám pomohou jít cestou spokojenosti, radosti, zdraví a vnitřního klidu.

 

Naše prožívání života ovlivňuje především naše mysl a prožívání emocí. Pokud se naučíme mysl a svoje emoce znát, vnímat,ovládat, zklidňovat, náš život bude naplněn spokojeností a vyrovnaností. Budeme spokojeni sami se sebou a tedy i s druhými lidmi, dokážeme žít hezké vztahy, budeme zdraví po fyzické i psychické úrovni.

Každá lidská bytost touží být milovaná,zdravá, touží mít hojnost v materiální úrovni, vést pěkný život. Proč se to mnohým lidem nedaří, to je otázka. Po mnoha letech hledání, zkoušek, vzletů a pádů jsem dospěla k poznání, že vše, co se mi v životě děje, co mám, co nemám, ….to je vše mým dílem. Nemůže za to nikdo jiný, jen já sama. A tak je to u každého člověka, protože život zde na planetě Zemi je určován určitými zákony, které jsou nad těmi co vymýšlíme my lidé. Jsou to vesmírné zákony, fungující jak v celém vesmíru, tak v naší přírodě, také v našem lidském životě. My lidé jsme součástí velikého celku, přírody, ta je součástí vesmíru. Tak jako platí zákon příčiny a následku v přírodě, platí i v našem životě. Každá příčina má následek /příčinou je i náš nádech, jeho následkem je výdech…/, ten následek je příčinou dalšího následku……a to jak v úrovních fyzických, tak i na úrovni mentální, citové, energetické. Ve svém životě jsem si mnohokrát ověřila, že skutečně žiji to co myslím, co cítím, že nic co vyprodukuji na úrovni fyzické i mentální se neztratí, se vše vyvolá nějaký následek.

Pokud ale svoji mysl neznám, neumím s ní pracovat, potom se často divím, co se mi to v životě děje…. a dostávám se do situace oběti, to mi ale jen odebírá energii. Lepší pracovat na tom, abych se stala tvůrcem vlastního života. To také znamená do všech důsledků přijmout odpovědnost za vše, co prožívám. Často se nám zdá jednodušší najít nějakého viníka, než si uvědomit, že si vše způsobujeme sami….. ale pokud hledám viníka, já obviňuji a dostávám se do pavučiny negativních emocí, strachů, nemocí a nezdarů. Ano, být tvůrcem je lepší, ale tvůrce má vždy na mysli širší souvislosti svých činů, tvoří nejen pro sebe ale i pro druhé. A potom je jeho dílo požehnané a požehnaný je i tvůrcův život. Pomáhám těm, kdo se chtějí stát tvůrci svého života nacházet cestu k tvoření, k poznání omezení, která nám brání tvořit a zbavovat se jich. Není to snadná cesta, ale je to cesta k sobě samému, ke druhým, ke spokojenosti, štěstí, zdraví a lásce. Na tom zakládám veškerou svoji činnost jako poradce, terapeut a organizátor kurzů a seminářů.

 

​Pociťuji veliký vděk za možnost takto pomáhat lidem a nebýt na to sama, ale mít to požehnání, pracovat vlastně společně s mým manželem a vzájemně tak rozšiřovat a doplňovat služby a aktivity, které nabízíme.

 

Seznámení s náplní kurzů, seminářů a dalších aktivit:

 • Pro děti v mateřských školách je určeno Cvičení s malými indiány…přirozeným nenásilným způsobem a hravou formou jsou v dětech rozvíjeny potřeby hýbat se, komunikovat spolu, hrát si ….
 • Pro děti  na prvním stupni základních škol je určeno Harmonizační a relaxačn í cvičení s prvky taiči, čikung, kineziologická cvičení…toto vše pomáhá dětem příjemnou formou pomáhá zlepšovat pohybové schopnosti, držení těla, správně dýchat, vyrovnává fungování obou mozkových hemisfér, zlepšuje schopnost koncentrace a paměť, napomáhá zmírňovat „poruchy pozornosti a učení.
 • ​Pro ženy – intuitivní harmonizační a kondiční tanec – hudba, pohyb, radost,rozvíjení ženské energie a přirozené nenásilné formování postavy, radost a relaxace.
 •  Cvičíme s živly– člověk je jednotou těla, mysli a duše, je neodlučně spojen s přírodou, tedy i se základními živly: voda, země, oheň, vzduch, éter…pohyb je nedílnou součástí života, prostředkem k získávání energie, ke zbavování se napětí v mysli, prostředkem vyjadřování pocitů, radostí, cestou ke druhým i k sobě samému.
 • ​Harmonizační cvičení s prvky taiči. Cvičení qi kung a taiči, meditační cvičení, práce se životní energií, cvičení na zklidňování mysli.
 • ​Jóga prstů – mudry- v životě zažíváme mnoho situací, které, aniž si to třeba uvědomíme, nás připravují o energii, narušují rovnováhu v našem těle a mysli. V budhistické filsofii má vzájemná poloha, složení rukou hluboký symbolický význam. Tyto pozice rukou mají meditační, ale i výrazné léčivé účinky. Na našich rukou, stejně jako na celém těle probíhají energetické dráhy. Jednotlivé pozice rukou určité dráhy uzavírají a jiné otevírají. To vyvolává léčebný efekt.
 • ​Zdravé stravování chutně a hravě – strava, její složení, množství, kvalita, to vše velmi ovlivňuje naše zdraví. Z čeho vařit, jak, aby to bylo nejen zdravé ale také chutné, poznávání netradičních surovin a pokrmů, individuální sestavování stravovacího režimu, čistící kůry….. to vše při individuálním poradenství, v praktických seminářích i besedách.
 •  Léčivé meditace – Zklidňování mysli, mentální hygiena – nedílnou součástí našeho života je samozzřejmě hygiena těla. O tělo pečujeme, formujeme jej cvičením, často ho ničíme dietami…… kolik péče ale věnujeme své mysli? Za jediný den naší maslí projde nepřeberné množství mašlenek, informací, my s nimi ale nepracujeme, necháváme je kupit v mysli jako na skládce netříděného odpadu. Časem se ale stane, že odpad takto neroztříděný, nezpracovaný začne pracovat v náš neprospěch, ale to je již dost pozdě, dochází ke stresu, ten oslabuje i naše fyziologické funkce a náš organizmus podléhá nemocem fyzickým, mnohdy i psychickým. Abychom tomotu předešli, musíme pečovat o naši mysl metodami jejího zklidňování, čištění. Můžeme tím aktivovat samoléčivé síly v nás.
 • ​Tvořivé dílny – jejich cílem je poskytnou prostor pro „pracovní relaxaci“, kreativitu,udělat si radost tím, že si sám vytvořím výzdobu na některé slavnostní příležitosti, že si zkusím pracovat s přírodninami, hlínou, malovat, šít,…….
 • ​Sebepoznávací kurzy – při těchto kuzech se zaměřujeme na poznání toho, jak prožíváme určité situace, proč je tak prožíváme a osvojujeme si metody, které vedou k odstraňování emočních bloků, které nám zabraňují žít hezký zdravý život plný radosti, pěkných vztahů a hojnosti po všech stránkách. Učíme se poznávat jak funguje naše mysl a tělo, jak mysl tělo ovlivňuje. Nacházíme souvislosti mezi našimi nemocemi a našimi emočními bloky a učíme se je odstraňovat a tak odstraňovat příčiny našich emocí. Seznamujeme se s energetickými drahami a centry a s  přijímáním a využíváním energií. Učíme se vědomě žít ve svém těle, vědomě prožívat pohyb a tak se uvědomovat jako individualita. Zároveň se senamujeme s univerzálními zákony, na kterých funguje celý vesmír, tedy i my jako lidé a lidská společnost. Učíme se správně komunikovat sami se sebou a následně s ostatními. Celkově prostřednictvím sebepoznání směřujeme k hezkému prožívání života.
 • ​Besedy a přednášky pro žáky základních a středních škol v oblasti rozvoje osobnosti a zdravého životního způsobu..
 • ​Pobytové kurzy pro maminky s dětmi, pro dospělé – zaměřené na relaxaci, regeneraci, pohyb na zdravém vzduchu

​Ivana Verner