Poselství Dejvá LI 11.3.2020

Poselství světelného průvodce Dejvá Li

11.3.2020

Milovaní,

končí období zimy a temna, pomalu se probouzí jaro, aby přineslo novou, čistou, mladou energii, která každým rokem dává novou šanci znovu začít.

Aby člověk dokázal tuto novou energii využít, potřebuje se zbavit starého, nepotřebného, omezujícího a svazujícího.

Co je to omezující, svazující?  To jsou  staré prožité křivdy, viny, zklamání, neúspěchy, prohry a strachy i pochybnosti. 

Mnoho takových pocitů v každém žije, aniž by si to dokázal uvědomit. 

Jsou to takové zbytečné nánosy energií, které jenom omezují, nic prospěšného nepřinášejí.

Jak se jich zbavit, když jsou zasuté někde hluboko v nevědomých vrstvách mysli?

Nemá cenu po nich pátrat a tím je vytahovat na světlo a znovu se tak trápit, zlobit…

Můžete se jich zbavit tím, že si najdete chvilku sami pro sebe, někde na klidném příjemném místě se zklidníte, zastavíte toky zbytečných myšlenek, zavřete oči 

a zaměříte se na tlukot svého srdce, na svůj dech.

Tělo uvolníte a zkoncentrujete se na oblast na čele mezi obočím, můžete si tam přiložit ukazováček levé ruky a chvilku tak setrváte.

Po chvilce obě ruce uvolněné položíte na nohy, oči otevřete a v řeknete si: 

kéž vše staré a omezující z mé mysli, z mého těla, z mého srdce odplyne

 a rozplyne se ve světle. Kéž se posílí moje důvěra v sebe sama a  v život. Děkuji.

V předjaří plánujte, sněte, připravujte se na nové zážitky a zkušenosti, 

uvědomujte si, že nic nezkusit znamená nic nezkazit, ale také nic neprožít!

S Láskou Dejvá Li! Aloha!