Poselství Dejvá Li 8.2.2017

Poselství duchovního průvodce Dejvá Li 8.2.2017

Milovaní, 

je nedlouho po začátku dalšího  kalendářního roku a za chvíli začne dalšíí rok astrolgický.. tedy je to i počátek další etapy Vašeho Života… počátek je vždy důležitý, protože tak jak něco začnete, jakou energii mentální, emoční i fyzickou vložíto do začátku, tak bude tato energie ovlivňovat celou tu etapu…. jste součástí Přírody, jejich cyklů a jejích zákonitostí, jste součástí Vesmíru a jeho cyklů a zákonitostí… na to nezapomínejte, přestože cykly  a zákony nastavené Vámi lidmi jsou pro Vás zřetelnější, jsou tyto lidské cykly a zákony podřízeny těm Vyšším, Přírodním a Vesmírným….

Příroda je velice silná, Matka Země je velice silná, můžete se pokoušet Přírodu ovládnout, Matku Zemi jen využívat, ale v konečném důsledku Vám takové činění neprospěje, možná jen chvilkově, zdánlivě, ale celkově nikoliv… na to prosím nezapomínejte…

V přírodě, když zdravé semeno padne do úrodné půdy, vyroste silná zdravá bylina, květina, strom… v přírodě. když se narodí zdravé silné mládě, je dobře vedené k samostatnosti a přirozeně vedené smečkou, vyroste silný zdravý jedinec… když Vy zasejete  zdravé semeno dobře připraveni, do úrodné půdy, budete se pečlivě a láskyplně starat o to co jste zaseli, budete raspektovat přírodu a její zákonitosti, máte velikou šanci sklidit zdravou, dobrou úrodu… a to i symbolicky… nezapomeňte . co zasejete, to sklidíte…. 

Nezapomínejte se k Matce Zemi chovat jako dobré děti k láskyplnému rodiči, neberte jen, dávejte Matce Zemi zpět…. chovejte se k ní citlivě, šetrně, pečujte o ni… Matka Země Vám dává možnost vytvářet si zde domov, dává Vám obživu, dává Vám spoustu možností radosti a poznání…. a nic za to nechce, ale zcela jistě  Vaše vděčnost a pokora ji vždy potěší a prospěje Vám i jí….

Je čas zastavit se, zamyslet se, procítit sám sebe a potom si vytvářet plán, vizi toho, co zasejete, co započnete s nástupem Jara, nového přírodního cyklu….nestačí ale jen snít o setbě, nestěčí jen zaset, ale musíte se o to jste zaseli starat, pečovat o to…

Začít znovu, s čerstvou  mladou energií je veliký Dar, který nám dává  každé Jaro…. začít se chovat k sobě, k druhým Láskyplně, být svobodný a zodpovědný, učit se pociťovat a vyjadřovat Vděk, učit se žít v souladu s Vyššími Zákony:

Nedělej druhému to, co ty nechceš aby on dělal tobě

Zachovávej svobodu svoji a cti svobodu druhých

Važ každé slovo, které vyslovíš, slovem můžeš pohladit, uzdravit, ale také ublížit

Tvé slova a činy mají být v souladu

Jen v čisté mysli se mohou rodit čisté myšlenky

Jen to čemu věříš se ti může podařit

Jen to co si dokážeš představit se může naplnit

Pomáhej jen tomu, kdo tě o to požádá a je připraven tvoji pomoc přijmout

Nektritizuj, nesuď, abys nebyl kritizován a souzen

Nesrovnávej se s druhými, buď sám sebou avšak  v pokoře

Buď v přítomnosti, přijmi minulost a neobávej se budoucnosti

Na nikoho se nevyvyšuj a před nikým se neponižuj

S Láskou Dejvá Li