Velikonoční poselství Dejvá Li

Poselství Dejvá Li Velikonoce 2019

Milovaní,

nastává opět čas Velikonoc, čas, kdy by se každý  z vás měl zastavit, věnovat se více přemýšlení o skutečné HOJNOSTI, kterou Život nabízí.

Zastavit se a dát si prostor, že si zodpovědně uvědomíte, co skutečně potřebujete materiálně spotřebovávat a co už je rouhání, ohrožování základních zdrojů Života, které nikde jinde než od Matky Země nedostanete, a rozhodně si je nikde nekoupíte.

Přemýšlejte o vzácnosti, nezaměnitelnosti a nenahraditelnosti vody, půdy, vzduchu. Nelze nekonečně jen brát a nevracet. Vše má své hranice a po překročení těchto hranic není nic jiného, než pád do nicoty.

Děkujte každé kapce vody, ať naprší, ať přiteče potůčkem, řekou, neplýtvejte vodou jen kvůli vlastnímu pohodlí a uspokojení.

Nezdobte jen své příbytky, ale ozdobte semi sebe zodpovědností, pokorou, láskyplným chováním k druhým, vděčností za ty nejmenší radosti, které prožíváte.

Buďte zdrženliví k informacím, které kolem vás létají a z nichž většina vůbec není pro vás podstatná, jen to co vy sami prožijete je skutečnou realitou a také jediným, co můžete ovlivnit. 

Važte svá slova, hlídejte své myšlenky, střezte své pocity.

Zkuste letos na Velký Pátek držet půst, ale nejen bez jídla, ale především půst bez zlých, závistivých, kritických, záludných myšlenek, půst od slov, která jsou plytká, soudící, samolibá, půst od plýtvání vodou, potravinami, všemi zdroji.

Naopak dejte prostor pohybu v přírodě, láskyplným setkáním s blízkými, vděčnosti, kterou můžete pociťovat a vyjadřovat. 

Dejte prostor chvilkám spočinutí, klidu a rozjímání.

Přeji Vám Požehnané velikonoční dny, Dejvá Li Aloha!