Archives

Tak nám začne další jaro…..

Za pár dní začne další jaro, jaro roku 2023!

Jaro přináší zcela novou etapu života v přírodě a tím páden i v životě  nás lidí….

Nová etapa je vlastně nový začátek!

A začátek v sobě nese úplně novou, svěží energii, plnou Naděje!

Naděje, co to vlastně je? Naděje je podle mě životodárná Síla, síla, která je tvořivá, láskyplná a díky níž, může pokračovat život jdnotlivce i celého lidského rodu….

Naděje je nezlomná síla, kterou nezlomí žádné pochybnosti, žádná kritika, ani strachy.

Proto je tak důležité se před začátkem jara zbavovat vlastních strachů, pochybonstí, kritiky, kterých jsme plní díky tomu, že jsme přijali model toho, že chceme jistoty založené na materiálních věcech, jistoy, které nám mají dát ti druzí, jistoty, které nás vlastně zbavují svobody, protože předáváme zodpovědnost za náš život někomu jinému . partnerovi, zaměstnavateli,  lékaři, vládě……

Můžeme se tedy zkusit zamyslet sami nad sebou, jak to máme nastavené  a můžeme to zkusit postupně měnit, směrem k větší svobodě, tedy i osobní zodpovědnosti. Tím budeme vytvářet větší Prostor Naděje  ve vlastním životě.

Aloha!

Jak mluvíme s malými dětmi……

Často se mě rodiče ptají, jak vlastně mluvit na malé děti, potažmo na miminka….. máme většinou nějaké nesmylsné představy, že miminko když ještě nemluví, vlastně nám nerozumí… a my na něj musíme mluvit nějakou zjednodušenou řečí, často divně zpatlanou a šišlavou……

Člověk když se narodí, je dokonalá bytost, nejen že rozumí slovům, ale především cítí co my cítíme a vnímá i co si myslíme…to bychom měli mít stále na paměti….

Nejlepší je s dítětem mluvit stejně jako s každým dospělým. jasně formulovat slova, intonovat přirozeně a rozhodně se vyvarovat používání vyjadřování se o dítěti jako o „MY“…. dělají to  především maminky, nic špatného tím nemyslí, jsou nadšené z toho, že se jim narodilo miminko, které 9 měsíců měly v břiše, ale narozením se prostě matka a dítě fyzicky oddělí, jejich navázanost dostane zcela nový rozměr a jejich sounáleřitost by se měla vyvíjet jako sounáležitost dvou svobodných  originálních bytostí.

Tedy výrazy jako: to jsme se ale pěkně vyspali…. vztahující se jen k dítětti, které se vyspalo, je zmatečná a čím déle se používá, tím více vytváří jakýsi zmatek ve vztahu mezi matkou a dítětem. Nevyjadřuje nijak velikou lásku matku k dítěti, naopak vyjadřuje připoutanost a tak vlastně dítě omezuje…pupeční šňůra zástává symbolicky neodstřižená a svazuje dítě v jeho svobodě….

Každé dítě je originál a některé děti začínají mluvit docela brzy, některé později… a nemá cenu to hodnotit a řešit to….

Znám případy, kdy dítě do 3 let nepromluvilo téměř vůbec, ani základní máma, táta…… prostě si jen tak „mumlalo“…. Přitom se krásně „domluvilo“ mimikou a gestikulací o všem, co potřebovalo….. Jen jsme často řešily s vylekanými maminkami, které po prohlídkách u dětské lékařky přišly s tím, že jim bylo řečeno, že dítě je nějaké opožděné, dokonce jednou padlo slovo i o retardaci…..

Dalo mi dost práce, abych maminky uklidnila, vysvětlila jim, že se nemají obávat, chovat se k dítětti zcela uvolněně, netlačit a prostě tomu dát čas.

Dítě, které 3 roky neřeklo ani slovíčko se ráno probudilo a mluvilo krásně, plynule, ve složitých souvětích, mělo nádhernou slovní zásobu….. to je opravdu realita.

Láska se nebojí, Láska nehodnotí, neposuzuje, nesrovnává……. mluvme s dětmi jako se sobě rovnými, dávejme jim prostor pro jejich rozvoj, pro jejich sebevyjádření, nechtějme od nich nic, co neděláme sami…..radujme se s nimi, obohacují nás svojí hravostí, tvořivostí, odvahou, pokud my je zbytečně neomezujeme a nesvazujeme, nepodceňujeme 

 

 

Jak si zlepšit život……

Myslím, že není tak těžké zlepšit si život.

Nepotřebujeme k tomu nikoho jiného, než sami sebe.

Představme si, že každý den máme k dispozici 24 hodin času, času, který prožijeme….jak ho prožijeme je jen naše rozhodnutí!

Několik hodin nám zabere spánek a základní životní potřeby….

Několik hodin přesuny z místa na místo: do práce a z práce domů, na volnočasové aktivity, na nákupy, na návštěvy…

Několik hodin nám zabere „práce“, „zaměstnání“….. asi 8 hodin každý den!

Práci jsme si svobodně vybrali, štěstí je, když nám připadá smysluplná, naplňující, když nás uspokojuje… jedno, zda je to práce fyzická nebo intelektuální….

Pokud trávíme 8 hodin denně při činnostech, které nám dávají smysl, baví nás, je to obrovský bonus! Jsme dětmi Štěstěny! Nepřicházíme zbytečně o Energii, naopak ji získáváme!

Pokud nás práce moc nebaví, pokud nemáme s kolegy zrovna dobré vztahy, o bonus přicházíme…. ale můžeme hodně udělat pro to, aby náš bonus byl větší, i když nás zrovna práce nebaví a když si s některými kolegy moc nerozumíme…. jak ten bonus zvětšit?

Prostě tím, že se budeme učit zaměřovat na drobné věci, které nás při výkonu práce baví, když si uvědomíme, že naší prací přeje jen někomu prospíváme…. když se pokusíme na kolegovi najít alespoň něco, co je nám příjemné, kde máme společnou notu…. a když na to, co se nám na něm zdá  „negativní“ prostě trošku zapomeneme….

Můžeme pokračovatm protože den koncem pracovní doby nekončí a my se vracíme domů, kde nás čekají činnosti související s chodem domácnosti… a je to tu opět…. pokud nás úklid, vaření, praní, práce na zahradě baví, jsme zase dětmi Štěstěny! Máme bonus!

Vlastně si vlastní činností v práci i doma dobíjíme „baterky“, oživujeme svoji Energii a tím posilejeme své zdraví fyzické i psychické….

Pokud nás to nebaví, nemá cenu se nutit do štěstí při vytírání podlah, utírání prachu a rytí zahrady, ale můžeme se sami zkáznit a vědomě si říci, že vykonání těch prací je prospěšné a že jsme dobří, že je děláme…. a únik energie je hned menší a máme tu malý bonus!

Já vlastně nerozlišuji již mnoho let mezi prací a zábavou, mezi prostou činností a meditací…. tak nějak mi to přijde rovnocenné, prostě něco prožívám a když už to prožívám, užívám si to… vždycky na tom najdu něco příjemného, obohacujícího, smysluplného… ať už je to vytírání podlah, čtení filozofického traktátu nebo příprava pokrmů pro strávníky, nebo konzultace s někým, kdo potřebuje něco objasnit, pochopit a změnit, nebo když jedu na výlet jedno kam….. jsme dítě Štěstěny, získávám bonusy a cítím se zdravá, svěží, silná, spokojená….

Každý to můžeme zkoušet, nic tím nezkazíme, můžeme si jen zlepšit život… postupně, je to Cesta! Aloha!

 

Harmonizační a relaxační cvičení od září 2022

Opět se scházíme v základní škole Dr Peška v Chrudimi, v tělocvičně v Husově ulici  – vchod dvorem –

ke společnému cvičení

Každé pondělí od 18 do 19 hodin

/kromě státních svátků a školních prázdnin/

Začínáme na hudbu intuitivním tancem, potom se protahujeme a uvolňujeme taojogou a čikungem, posilujeme jádro těla a další partie, vyrovnáváme se energetickými a dechovými cvičeními, Zakončujeme hlubokou relaxací.

Stačí si vzít podložku pod sebe, vodu na pití a mikinu  a ponožky na relaxaci.

Cvičení je vhodné pro každého, kdo si chce udělat radost a prospět svému tělu…..a trošku se zklidnit a zharmonizovat…

Těším se na Vás, Ivana

 

Hrdost a pýcha, jak se projevují a kam nás mohou vést…

Hrdost je přirozené naladění člověka, s tou většína lidí přicází na svět, jen malá část lidí přijde nějak osudově zatížená, tedy bez  hrdosti….hrdí se vlastně rodíme….

Co to je vlastně hrdost? Hrdost je vědomí si vlastní hodnoty, hrdý člověk zná svoji hodnotu a neprojekuje si ji skrze to, jak ho hodnotá druzí… žije svobodně, neplní očekávání, nezavděčuje se…… 

Jak jsme vychováváni, jsme vlastně omezováni ve své hrdosti, je nám vnucován model poslušnosti, příkazů a zákazů, jsme hodnoceni, omezuje se naše spontaneita, přirozenost…. naplňuje nás strach z toho, že nebudeme dobře hodnoceni, že budeme kritizování, odsuzování a tím opuštění….. 

Znáte to: slyšeli jsme v dětství často: co to děláš? proč to tak děláš? jak se to chováš? jak to přemýšlíš? proč tě tohle nebaví? jak jsi to nakreslil? proč to zpívíš takhle?  jaké to máš známky? proč chceš být kuchařem a ne právníkem? proč chceš lítat po lese a nechceš hrát hokej? důležité je tohle a ne tamto……… tisíce a tisíce takových vět nás zbavuje hrdosti……dostává nás do podivného postavení nesvobodného tvora, který ztratil vlastní identitu, není již sám sebou, snaží se být něčím, čím ho chce mít okolí – rodiče, učitelé, okolí…..začneme hrát role, začneme se s těmi rolemi ztotožňovat, přestáváme být sami sebou a začínáme se podvědomě bát , že tu roli nezvádneme…. dostáváme s o velikého tlaku, který začal tím, že s námi od narození jednali jako s nějakou loutkou, byť si toho nebyli vědomi…. neboť s nimi bylo také tak nakládáno, oni se tomu nedokázali vzepřít, ztratili hrdost a tak v tom jedou celé celé generace….přijali jsem to, že nemůžeme být takoví jací jsme ve své přirozenosti, jsme takoví, jakými nás chce mít okolí…

Člověk, který ztratil svoji hrdost se začne usilovat aby byl okolím oceňován, uznáván, aby byl důležitý… a tam nastupuje pýcha…. člověk splnil mnohá očekávání, měl dobré známky, vystudoval, šel kariérním postupem, „něco dokázal“, vlastní majetek, je veřejně známý, je veřejně uznávaný, je mocný…. a je na to pyšný…. má bláhový pocit, že je lepší než něž ti druzí, že má větší moc než ti druzí, že má moc nad druhými….je to jen jeho zmatení, kdyby měl odvahu ponořit se do vlastního nitra, najde tam jen strach a prázdnotu……

…a navíc v  pohádkách to tak je: pýcha předchází pád….. a v pohádkách je pravda…..

Buďmě hrdí, abychom nebyli pyšní…….

 

 

..udržovaní rovnováhy je věčný úkol…..

Život nás stále učí vytvářet a udržovat rovnováhu na všech úrovních, a ty úrovně jsou všechny propojené a prolínají se…
Když tuto rovnováhu neumíme žít, dostáváme impulzy k tomu, abychom se to učili…. a není to jednoduché to rozeznávat a potom vyrovnávat. Do toho se nám ještě vloudí naše bloky a mindráky a je z toho pěkný zmatek.
Příklad: nevědomě nebo i vědomě, většinou ze strachu rovnováhu porušíme tím, jak prožijeme nějakou situaci na které je účasten další člověk….necháme se „použít“…. němáme z toho dobrý pocit, ale nenastolíme rovnováhu tím, že třeba něco odmítneme, že řekneme že se nám něco nelíbí, nebo nám to není příjemné… a dostáváme se do začarovaného kruhu – přítel našich výhod, nikoliv náš přítel…. a to se „Životu“ nelíbí, protože je to porušování Rovnováhy…. a přijde třeba i po delší době nějaká bolest, může být v Duši, ale i na těle…..a jediný lék na to je najít v sobě odvahu a svobodu a tuto nerovnováhu začít napravovat, třeba tím, že se od některých lidí osvobodíme… tím i jim dáme svobodu… a trošku se posouváme k rovnováze….

Období na dobití „baterek“….

Období od 1.do 15. července bude plné šancí jak dobít baterky…. po náročném období května a června a před nadcházejícím zátěžovým obdobím od druhé půlky července.

Nemusíme se ničeho bát… jen se skutečně zaměřit na to abychom letní dny využili k tomu, abychom si fyzicky, mentálně i emočně odpočinuli….

Zaměřit se na pobyt v přírodě, na to co nám dává čas strávený s rodinou a blízkými lidmi, nezabývat se zbytečně tím, co děje na politické scéně, co nám vtloukají do hlav média…..

Uvědomovat si jaké dary nám dává přiroda, jak můžeme opravdu svobodně dýchat v jejím lůně, jak se starat o to, abychom z přírody brali jen to ,co je pro nás nezbytné a život podporující, nezahlcovali se zbytečně věcmi, kerém nám dají jen okamžitou  pomíjivou radost a potom se hned stanou zbytečným odpadem, uvědomovat si jak nicotní jsme proti hvězdné obloze… jak důležití jsme v procesu zrání jednotlivce i celé lidské společnosti….. Aloha!

Jarní únava a jak jí předejít

Tak zvaná jarní únava je vlastně reakce našeho organizmu na konec zimy a začátek jara. Velice se v tomto období mění energie a po zimě, kdy bylo málo světla, tepla, když bylo vše v přírodě v útlumu, začíná se vše probouzet, energie sílí a když my se na to připravíme, naladíme se včas na tyto jarní energie, můžeme jarní únavě předejít.

Člověk ovšem není jen fyzické tělo, měli bychom tedy obsáhnout celého člověk…tělo posílíme očištěním- půstem – stačí od začátku března jeden den v týdnu zařadit půst, nejlépe o víkendu… jen pít vodu a bylinkové čaje, nebo si dát púst rýžový: uvařit si kvalitná rýži, ani ji nesolit a jíst jen tuto rýži ve čtyřech dávkách za jeden den.

Popdořit očistu těla můžeme i očistou střev a zažívacícho traktu: umeleme třeba na kavomlýnku 100g lněného semínka a 10g hřebíčku, směs užíváme ráno zalitou vlažnou vodou vždy 3dny, potom 3 dny vynechat a opět 3 dny, než tuto dávku spotřebujeme.

Odkyselení organizmu můžeme udělat užíváním solanky z himálajské soli: jednou denně sklenici vody se 2 čajovými lžičkami solanky po dobu nejlépe 21dí.

Nezapomeneme na vitamíny: kysané zelí, jablka, červená řepa, čerstvé klíčky si sami jednoduše připravíme doma, při procházce přírodou si můžeme natrhat snítky rašící kopřivy, pampelišky, sedmikrásky…..

Potřebujeme i vyrovnat mysl a emoce, třeba prostřednictvím meditace. Zklidnění mysli a emocí má veliký vliv na náš fyzický stav.

Zařadit několika minutovou meditaci na každý den. Stačí sednout na klidném místě, rozostřit na plamen svíčky, sledovat jen vlastní dech a tím se zklidnit, uvolnit. Můžeme využít i energii kamínků: například lapis lazuli, křišťál, ametyst nám pomůže se zklidnt a cítit se dobře.

Celkovou svěžest podpoříme také masáží pupečního centra: ruce si tření m o sebe zjemníme a zahřejeme, potom jednou rukou krouživě hladíme oblast pupku, celkem 21x, vydechneme a pokračujeme druhou rukou 21x. Ukončíme výdechem.

I vědomé pociťování vděčnosti za každodenní maličkosti nám posílí toky energií i odolnost psychickou a emocionální.

Přeji Vám příjemný nástup jara! Aloha!

Popeleční středa 2.3.2022

Letošní popeleční středa bude 2.3.2022…. numerologicky to je den s energií spolupráce, vzájemného pochopení a díky tomu vytváření harmonické atmosféry.

Popeleční středa souvisí s křesťanskou liturgií a tradicemi, je předznamenámí Velikonoc, začíná s ní doba postní.

Popel je symbolem toho, že ze země pocházíme a tam se také vrátíme…  prach jsi a v prach se proměníš… máme si tím připomenout naši pomíjivost, také pomíjivost všeho fyzického a materiálního a zaměřit se na to nepomíjivé, čím je náš duchovní rozvoj, učení se pokoře, toleranci a vzájemnému pochopení. Nečiň co necheš, aby druhý činil tobě…..

Popelem se také dříve čistilo – například nádobí…. tady symbolizuje výzvu k očištění sebe samého od všeho omezujícího, nepotřebného, nejen na těle, ale především v Duši a v Srdci….. máme na to dosti času, 40 dní do Velikonoc… abychom se podívali do svého nitra a odhalili tam zlobu, závist, křivdu, vinu, kritičnost, touhu po moci a po mamonu…. a bychom se od toho očisťovali, třeba odpouštením sobě i druhým, abychom prosili za odpuštění , nesoudili a snažili se konat „Dobro“

Mám pocit, že to letošní očistné období všichni hodně potřebujeme a že nás to bude stát dosti práce, abychom toho co nejvíce v sobě a ve svém životě očistili.

Když tu cestu nastoupíme, bude to mít obrovský dopad nejen na nás osobně, ale na dění kolem nás, na dění ve světě. Aloha!

Jak si nekazit srpen…..

Podle postavení planet to napovídá, že letošní srpen by mohl být prima obdobím…

Kromě nějakých těžších konstelací na úplném začátku měsíce je postavení hvězd přiznivé pro nás lidi, abychom  si skutečně oddechli, nabrali sil, užili si léta a zbytečně neplýtvali vlastní energií na vymýšlení komplikací a překážek…

Pokud se zkázníme, budeme ovládat vlastní mysl, vlastní myšlenky, nebudeme se zabývat věcmi, které nemůžeme ovlivnit a které jsou často vytvářené právě mentálním a emočním smogem, uleví se nám a budeme se cítit dobře.

Plýtvat energií sledováním různých tahanic, různých rozmíšek, různých pokusů o manipulaci je podle mě zcela vyčerpávající a zbytečné.

Bohužel, mám pocit, že hodně lidí to již delší dobu tak nějak baví…. vytvářet si nějakou chyméru vnějšího nepřítele, vnějšího ohrožení, sám se potom uvádět do jakéhosi pro mě nepochopitelného postoje bojovníka na „Dobro“…

K čemu to je? Jen k tomu, abychom plýtvali enerrgií, abychom se oslabovali, abychom potom dělali divná, nebo špatná rozhodnutí a tím nahráváme silám „Temna“…

Síly „Temna“ tu určitě jsou, stejně tak, jako jsou tu síly“Dobra“…. jenže ony nejsou někde mimo nás, ony jsou v nás, my je vytváříme, my je potom sytíme, my jim dáváme Moc…. 

Pokud nebudu myšlenkami, slovy, pocity a skutky vytvářet temné energie, to je energie spojené se strachem, obavami, křivdami, kritikou, nenávistí, agresí…… nebudou tyto energie v našem životě.. tedy pokud náhodou někde nesehraje roli moje Karma, Osud….. ale i v těchto fatálních nevyhnutelných situacích mám svobodu rozhodnout jak tu situaci prožiji, a tím mohu i Karmicky těžkou situaci ustát bez velké ztráty na všech úrpvních – fyzické, mentální a emoční…

Zkusme se rozhodnout, že letošní srpen zkusíme prožít bez zbytečných ztrát vytvářených námi samotnými. 

Tedy zaměřme se na to kam směřujeme myšlenky, pozornost, o čem a jak hovoříme, jaké pocity si vytváříme a zkusme každý den hledat drobnosti, za které můžeme být vděční, za  které můžeme děkovat.

Zkusme nekritizovat, nehodnotit, ale chválit, povzbuzovat, zkrátka vytvářejme větší prostor Radosti ve svém životě a tím tuto Radost budeme nenásilně šířit kolem sebe a tím budeme vytvářet silné energie“Dobra“… to znamená energie zdraví, pohody, dostatku, spolupráce a porozumění….. toto když budeme dělat, „Temnota“ nebude mít šanci.

Dejme tedy Šanci sami sobě! Hvězdy nám jsou příznivě nakloněny! Aloha!