Archives

Jak si nekazit srpen…..

Podle postavení planet to napovídá, že letošní srpen by mohl být prima obdobím…

Kromě nějakých těžších konstelací na úplném začátku měsíce je postavení hvězd přiznivé pro nás lidi, abychom  si skutečně oddechli, nabrali sil, užili si léta a zbytečně neplýtvali vlastní energií na vymýšlení komplikací a překážek…

Pokud se zkázníme, budeme ovládat vlastní mysl, vlastní myšlenky, nebudeme se zabývat věcmi, které nemůžeme ovlivnit a které jsou často vytvářené právě mentálním a emočním smogem, uleví se nám a budeme se cítit dobře.

Plýtvat energií sledováním různých tahanic, různých rozmíšek, různých pokusů o manipulaci je podle mě zcela vyčerpávající a zbytečné.

Bohužel, mám pocit, že hodně lidí to již delší dobu tak nějak baví…. vytvářet si nějakou chyméru vnějšího nepřítele, vnějšího ohrožení, sám se potom uvádět do jakéhosi pro mě nepochopitelného postoje bojovníka na „Dobro“…

K čemu to je? Jen k tomu, abychom plýtvali enerrgií, abychom se oslabovali, abychom potom dělali divná, nebo špatná rozhodnutí a tím nahráváme silám „Temna“…

Síly „Temna“ tu určitě jsou, stejně tak, jako jsou tu síly“Dobra“…. jenže ony nejsou někde mimo nás, ony jsou v nás, my je vytváříme, my je potom sytíme, my jim dáváme Moc…. 

Pokud nebudu myšlenkami, slovy, pocity a skutky vytvářet temné energie, to je energie spojené se strachem, obavami, křivdami, kritikou, nenávistí, agresí…… nebudou tyto energie v našem životě.. tedy pokud náhodou někde nesehraje roli moje Karma, Osud….. ale i v těchto fatálních nevyhnutelných situacích mám svobodu rozhodnout jak tu situaci prožiji, a tím mohu i Karmicky těžkou situaci ustát bez velké ztráty na všech úrpvních – fyzické, mentální a emoční…

Zkusme se rozhodnout, že letošní srpen zkusíme prožít bez zbytečných ztrát vytvářených námi samotnými. 

Tedy zaměřme se na to kam směřujeme myšlenky, pozornost, o čem a jak hovoříme, jaké pocity si vytváříme a zkusme každý den hledat drobnosti, za které můžeme být vděční, za  které můžeme děkovat.

Zkusme nekritizovat, nehodnotit, ale chválit, povzbuzovat, zkrátka vytvářejme větší prostor Radosti ve svém životě a tím tuto Radost budeme nenásilně šířit kolem sebe a tím budeme vytvářet silné energie“Dobra“… to znamená energie zdraví, pohody, dostatku, spolupráce a porozumění….. toto když budeme dělat, „Temnota“ nebude mít šanci.

Dejme tedy Šanci sami sobě! Hvězdy nám jsou příznivě nakloněny! Aloha!

Je čas posilovat imunitu

Imunita, obranyschopnost organizmu je aktuální téma.

Rozhodně je dobré si imunitu posilovat. Vzít vlastní zdraví do svých rukou je to nejlepší co můžeme udělat.

Obranyschopnost úzce souvisí s naším psychickým stavem.

Dnešní doba je přesycená informace a různými předpověďmi, protichůdnými názory a velkým tlakem z médií. Je skutečně těžké se v tom všem orientovat a nepodléhat stresu a zmatku.

Jedinou cestou k tomu, abychom pod tlakem zvenku nepodléhali obavám a panice je informace zvenči prostě přijímat co nejméně. Zbytečně se nezabávat věcmi, které nemůžeme my sami ovlivnit. A orientovat se podle toho, co skutečněme zažijeme, ne co nám sdělují ostatní, natož media.

Abychom toto dokázali, musíme posilovat sebekázeň, protože naše zvědavost je veliká a když ostaní kolem nás stále omílají kolem dokola jedno téma, které je samo o sobě stresorem, musíme se učit ovládat a dávat si právo na vlastní postoj. Učit se říkat: toto téma nechci řešit, respektuj to….a v krajním případě i odejít.od toho, kdo nerespektuje náš postoj…….

Další cestou jak posilovat obranyschopnost skrze posilování psychiky je každodenní relaxování, uklidňování mysli, popřípadě i meditační techniky.

Jednoduchou technikou, který nám nezabere moc času: sednu si na klidném příjemném místě, nejlépe kde kde jsme sám. Zavřu oči a začnu sledovat svůj dech, mohu potom sledovat i tkukot srdce a zkusím o ničem nepřemýšlet… pokud se vloudí myšlenka, vydechnu vydatně a myšlenka odplyne…. tak setrvám několik minut.

Odolnost tělesnou můžeme posilovat takto:

  • Otužování: omývání obličeje studenou vodou, studená sprcha, koupele nohou ve studené vodě – v přírodě nebo i doma…..pokud se cítíme zdraví, můžeme se zkusit ponořit do rybníka nebo do řeky, potom se dobře vysušit a obléci si teplé oblečení.
  • Pobyt na sluníčku, čerpání sluníčka do srdeční pleteně a do středu čela. Ze sluníčka čerpáme také vitamín D
  • Přirozená kvalitní strava s dostatkem vitamínů. Každý den sníst jedno jablko, často kysané zelí a kvašenou zeleninu, nebát se česneku / pokud máte problémy se žaludkem, slinivkou nebo žlučníkem, syrovému česneku se vyhněteú ,používejte  zázvor, hlívu ústřičnou, šípek, aronii., oregano, šlavěj….
  • Pravidelně se hýbejte, protahujte a uvolňujte tělo,posilujte střed těla, pohyblivost a pružnost je velice důležitá. Choďte, protože chůze je nejpřirozenější a nejprospěšnější pohyb…
  • Dopřejte si dostatek spánku, pokud cítíte únavu, poslechněte tělo a odpočiňte si.
  • V místnostech větrejte a používejte aromalampičky, do kterých dáte vodu a několik kapek například olej šalvějový, echinaceový, levandulový, eukalyptový, rozmarýnový
  • Stýkejte se s lidmi, kteří vám jsou milí a příjemní, dávejte jim najevo, že je máte rádi a učte se přijímat projevy přízně a Lásky. 
  • Láskyplné doteky a objetí jsou zdroje vynikající energie.

Přeji Vám silné zdraví a neochvějnou Víru a Naději. Aloha!

 

O čem dnes přemýšlím…o slovech, myšlenkách a činech….

Mám takový pocit, že ta současná zvláštní doba je jakýmsi sítem, které odděluje a bude oddělovat zdravé od nemocného, čisté od špinavého, přirozené od nepřirozeného , upřímné od neupřímného, podstatné od nepodstaného…..

To síto ale není nic jiného, než Život sám.

Život přináší opravdu zvláštní, neobvyklé situace a také mnoho reakcí na tyto situace.

A to jak od jednotlivých lidí, tak od celých skupin, institucí, oblastí, národů, od těch, kdo se nějakým způsobem podílí na „řízení společnosti“, od věřících i nevěřícíh, od vzdělaných i nevzdělaných od dospělých i dětí…

A právě o ty reakce jde.

Jak kdo reagujeme na situace a podněty, které prožíváme je prubířským kamenem našeho charakteru, naší síly, naší víry, naší opravdovosti nebo naopak naší  prázdnoty, byť naplnění balastem věcí a titulů….

Jde teď o to, abychom zachovávali rozvahu, klid, zdravý rozum a chladný úsudek. 

Jde o to, abychom velmi třídili informace, které jako vše zaplavující vlna odevšad na nás útočí.

Právě posuzovat, jak  k informačním tokům přistupovat, je velkým a myslím, že zásadním úkolem současnoti a budoucnosti.

Většina lidí si myslí, že jejich spokojenost závisí na tom, kolik si vydělají, nebo seženou peněz,  kolik si pořídí majetku a zábavy, kolik  docíílí prestyže a vzdělání…. ano, myslet si to mohou, to jim nikdo nevyvrací, proč také….

Ale ve skutečnosti je to klam, kterému podléháme, který nás oslabuje do pozice pouhých konzumentů a loutek …. opravdová spokojenost s ničím tak plytkým nesouvisí.

Silný člověk je sám se sebou spokojený, protože má „čisté svědomí“, nedosahuje totiž spokojenosti a úspěchu na úkor druhých, na úkor přírody, na úkor dalších generací.

Zdraví je jeho přirozeným stavem, protože jeho organizmus je silný tím, že neplýtvá energií zbytečnými myšlenkami, zbytečným usilováním, honbou za chimérami a přetvářkou a lhaním.

Silný člověk nemá obavy o své zdraví ani o svoji existenci, protože ví a cítí, že není důvod se obávat.

Bez obav, beze strachu, jsme silní, protože jsme součástí dokonalého celku, jímž je Život. 

A jako součást toho celku se chováme ohleduplně ke všem jednotlivým částem toho celku, tedy i k sobě. Naše slova, myšlenky a činy jsou v souladu, žijeme v proudu opravdové klidné Radosti a netoužíme po ničem a po nikom, protože víme a cítíme, že život je proud událostí, jako řeka je proudem vody jí protékající a stále se plynutím měnící. V té neustálé změně je nádhera Života. 

Přeji nám všem, abychom dokázali plynout prostřednictvím našich slov, myšlenek a činů čistě a spokojeně tokem Života. Aloha! 

 

Úplněk 8. dubna 2020

Letošní dubnový úplněk nastane na Škaredou, Popeleční  středu 8. 4. 2020 kolem půl páté ráno.

Měsíc bude v postavení Vah, slunce v Beranu. Dvě protichůdná znamení a živly: Vzduch a Oheň. Oheň bez vzduchu nebude hořet, při přemíře Vzduchu , například když do ohně fouknete, uhasne. Vzduch může Oheň ohřát, ale také přehřát, přesušit. Pokud oba budou v rovnováze, bude to příjemné a prospěšné.

Škaredá středa je důležitým dnem křesťanských Velikonoc. Je to symbolicky den, kdy Jidáš zradil Ježíše.

A celý tento příběh nám připomíná, že člověčí sobectví, touha po vlastním prospěchu, také strach a podlost jsou vlastnosti, které v každém z nás asi dřímou. Jen my sami máme možnost s nimi bojovat, nedovolit jim aby nás ovládaly. 

Ale příběh Jidáš nás také učí odpouštět. Nedovolit nenávisti, zlobě, aby nás zachvátily. 

Název Popeleční středa nám připomíná pomíjivost našeho Bytí zde na Zemi, dává nám šanci si uvědomit a přijmout, že smrt je přirozenou součástí našeho života, že ji nelze vytěsnit, ignorovat ani zakázat.

Od našeho narození je smrt přítomna v životě každého z nás.

Vážit si života, ctít život, ale také se na smrt připravit, nebát se jí, smířit se s konečností našeho života a tak se zbavit zbytečných omezení, kterými je strach a odpor.

Tato témata nám přináší letos nejen Škaredá středa, ale také tento  úplněk.

Vlastně nám situace, ve které nyní žijeme dává možnost zastavit se, zamyslet se nad těmito tématy, zkusit najít v sobě schopnost odpustit a odpouštět.

Na úrovni orgánů jsou to ledviny, močovod, močový měchýř, žíly, kůže , slinivka, které by měly být v naší péči. Ledviny a močové ústrojí souvisí s prožíváním vztahů, s obranyschopností, kůže tvoří vnější hranici našeho těla a také je to místo, kterým se dotýkáme s ostatními, pohlazení, něžný dotyk, to je to, co naší kůži a nejen jí prospívá. Slinivka ovlivňuje naše trávení, podpoříme ji třeba tím, že do stravy přidáme topinambury, které nyní můžeme vykopat ze země.

Pokud ve dnech kolem tohoto úplňku bude pěkné počasí, můžeme si užít koupele někde v rybníce nebo potoce. Koupel nás osvěží a očistí nejen fyzicky, ale také energeticky a psychicky. Zkusme překonat svoji pohodlnost a rozmazlenost a porojděme se bosýma nohama v jarní trávě, mechu i jehličí. Nechme kamínky promasírovat naše chodidla. Přitom zhluboka dýchejme a radujme se z přírody, která již voní jarem! 

 

 

Kouzlo Vánoc

Vánoce většinou jsou pro nás především Štědrý den a Štědrý večer.

Ale z hlediska magie, Vánoce jsou až  od 25. prosince do 6. ledna. Je to období Otevřených nebes. Noc z 25. na 26. prosince se otevírá energie Ryb, další noc je noc Vodnářská, tak potom každá noc v energiích jednoho znamení zodiaku, posledním je noc noc na 6. ledna, to je noc Skopce.

Je to období velikého přívalu kristovské energie, kdy máme velikou šanci se otevřít jakési vnitřní očistě, prozkoumat své nitro, kde v něm je nějaká nedobrá emoce, pocit, zloby, nenávisti, ale i viny, křivdy…..

A toto vše můžeme v tomto období ze sebe a z vlastního života poslat pryč, protože to jsou všechno emoce, energie jen omezující. Omezují naši schopnost milovat, sebe, Život, druhé.

Nedostatek Lásky a schopnosti milovat nám vždy přináší omezení radosti, síly, hojnosti, zdraví.

Proto je před námi vždy toto vánoční období, abychom ho využili k očištění a otevření se skutečné Lásce. Můžeme si klást otázku, co vše je v nás a v našem životě v nepořádku a ten nepořádek můžeme uklízet, napravovat.

Přeji Vám smysluplné prožití celého období Vánoc!

 

Nenechme si ukrást Vánoce a Advent!

Řeknete si: divný titulek článku….

Možná divný titulek, ale ještě divnější podle mě je, že si necháváme krást Vánoce a celý Advent.

Kdo a jak nám je krade?

Přece to, jak se každým rokem prodlužuje  a zesiluje „marketink Vánoc“.

Reklama na  vánoční nákupy a přípravy Vánoc na nás útočí  již od října. Vánoční výzdoba nákupních center a obchodů je v plné kráse již od samého začátku listopadu.

Copak všichni zapoměli, že je nějaký Advent? Že terpve Adventem začínají přípravy na Vánoce?

A že přípravy na Vánoce není zběsilé nakupování dárků a potravin, abychom se zahltili věcmi a jídlem? Když vezmeme tradici Vánoc z křesťanského hlediska, je to oslava narození dítěte v Betlémě, dítěte, které přišlo na svět, aby nám zvěstovalo poselství Světla a Lásky!

Ne poselství co největšího finančího  zisku  na straně jedné a na straně druhé hodiny strávené  lítáním po nákupech, plněním lednic, které vyvrcholí úžasem  nad hromadami dárků u stromečku. Po tom, co jsme se přejedli  při štedrovečerní večeři.

Z hlediska předkřesťanského je to oslava  zimního Slunovratu, tedy pomalého  návratu Světla, přemožitele tmy a chaosu, oslava života spojená se zapálením ohně, u kterého se sedělo celou noc, protože nesměl zhasnout až do svítání. Tak se zajistilo, aby tma a chaos byly přemoženy světlem. 

Tato nejdelší noc v roce měla kouzelnou moc. Země se otevírala, aby vydala těm, kdož jsou „čistí“ své poklady. Věštila se budoucnost, svobodné dívky mohly zahlédnout ve vodě ve studni svého nastávajícího. I pro nás dnes může být tato noc kouzelná! 

S Vánoci a zimním Slunovratem je spojeno mnoho tradic a rituálů.

Co kdybychom trochu méně běhali po nákupech, trochu méně uklízeli své byty a domy a více si uklidili sami v sobě, zklidnili se, ztišili, uvědomili si, že jsme součástí něčeho neopakovatelného, něčeho, co nemusíme ničit svojí nemocnou touhou co nejvíce získat, urvat pro sebe, co nejvíce spotřebovat…

Co když si naopak zkusíme uvědomit, za co všechno můžeme být vděční, nejen materiálně, ale také ve vztazích, nejen k lidem kolem sebe ale také k přírodě a všemu živému, co tu s námi na naší Zemi přebývá!

Přeji Vám, aby Vy jste nebyli těmi, kterým Vánoce a Advent ukradnou! Máme to ve svých rukách! Amen

 

 

Malé cvičení na udržování dobré nálady

ASi se mnou budete souhlasit, že když máme dobrou náladu, když jsme spokojení, radostní, cítíme i fyzicky dobře. Mysl a pocity ovlivňují náš stav fyzický. A všichni máme zkušenosti, že náš fyzický stav ovlivňuje naše pocity a mysl. A to přímo a významně. Když nás něco bolí, jsme nemocní, většinou to naši náladu spíše zkazí, než zlepší.

A my můžeme aktivně ovlivňovat skrze své tělo a vlastní vůli naši náladu, pocity i mysl.

 Zcela jednoduše třeba tímto příjemným nenáročným cvičením:

Posadím se někde na příjemném klidném místě, nejlépe v přírodě, ale jde to i v místnosti. Důležité, alespoň pro začátky, aby tam kromě mě, nikdo jiný nebyl. Nebudu dělat žádné tajné rituály, ale potřebuji, aby mě nic a nikdo nevyrušoval.

Tak tedy sedím, nejlépe ve zkřižmém sedu, tak, abych měla napřímenou páteř a byla uvolněná. Ruce si mohu položit na kolena.

Začnu se zavřenýma očima a vědomě vytahuji koutky úst nahoru. Prakticky fyzicky dělám to, co se děje když se usmívám. Nedělám to křečovitě, ale pěkně volně.

Chvilku s vytaženými koutky zůstanu a sleduji jak se cítím. Několikrát to zopakuji.

Potom mohu toto cvičení provádět i s otevřenýma očima a opět několikrát opakuji.

Třetí fáze je, že toto cvičení dělám před zrcadlem a dívám se na sebe.

Tyto tři fáze mohu cvičit najednou, pěkně po sobě, nebo i je oddělit a někdy prostě se zavřenýma očima, jindy zase s otevřenýma, a když budu mít chuť, tak i před zrcadlem. 

Zcela jistě se dostanete do pocitu, že když toto cvičíte, vaše nálada se zlepšuje, poci’tuje více radosti a jste celkově spokojenější. A jako bonus se po určité době cvičení dostaví schopnost rychleji se vracet do klidu a radosti z nepříjemných, zátěžových situací a tím nepřicházet zbytečně o energii psychickou i fyzickou.

Zkuste to! Já to dělám roky. A baví mě to….

 

Nejvhodnější doba začít se otužovat je právě teď!

Ano, myslím to vážně!

Začít se otužovat můžeme hned teď. Aktuálně je začátek září, tedy venkovní teploty již klesly ke 20 stupňům, v noci k deseti stupňům, voda v rybnícíh, jezerech a nádržích se krásně ochladila. Přitom ještě není zima, kdy se choulíme do svetrů a bund, nebo u kamen, a vůbec se nám nechce z toho teplíčka vystoupit do chladu venku, natož se nořit do ledové vody!

Nádhera! Stačí jen tak nalehko, v tričku s ručníkem přes rameno zajít k třeba k rybníku a pomalu vklouznout do vody. Ještě není ledová, nemusíme nijak řešit velké osvěžování a zvykání si na chlad venkovního vzduchu a  vody, dá se krásně plavat aniž bychom mrzli. Po vynoření z vody se stačí pořádně vyfrotírovat a vklouznout opět do trička, do tepláků a plni svěží energie se můžeme ještě jít projít nebo lehce proběhnout.

Velkým bunusem nám bude, že v tomto období již budeme u vody i ve vodě s největší pravděpodobností sami. Užijeme si nádherného klidu, který znásobí požitek z plavání, z otužování.

Když se vlastně nepřestaneme koupat venku, myslím tím s koncem prázdnin a horkých letní dní,když přemůžeme vlastní pohodlnost a nechuť vylézt do počasí přicházejícího podzimu, bude nám velikou odměnou následné zimní noření do už  zcela ledové vody, báječné pocity a utužení zdraví a také vlastní vůle! Věřte mi, neteoretizuji! Dělám to tak již několik let!  Aloha!

Uzemění, cesta k fyzickému i duševnímu zdraví

Žijeme dnes tak, že spojení se Zemí máme minimální, jsme obklopeni zdmi, chodíme po betonu a asfaltu, jezdíme auty, létáme letadly, nosíme boty, a oblečení, většinu času trávíme uvnitř a venku trávíme minimum času. Nedostatek času trávený venku, kde jsme v přímém kontaktu s přírodou, se Zemí nám přináší také nedostatek „zemské energie“, která je pro nás velice důležitá, prospěšná. Společenstva lidí, která ještě dnes žijí převážně venku, obydlí mají otevřená, prostá, chodí převážně bosi, sedí na zemi a spí na lehkých lůžkách nebo kůžích, jsou vlastně v neustálém kontaktu se Zemí, „zemskou energii přijímají automaticky. Jejich život je jednoduchý, nikoliv ale primitvní . Mají schopnosti i znalosti, které my nedokážeme vůbec obsáhnout, ani si představit. Mezi těmito lidmi se prkticky nevyskytují tak zvané civilizační nemoci, které právě přinesl „moderní komplikovaný“ a v určitém smyslu lenivý způsob života v materiálně vyspělých oblastech, kterých je v současném světě převaha. 

 

Asi řeknete, že návrat k tomuto jednoduchému a podle mě přirozenějšímu  životu není možný. Asi ne, rozhodně ne nějak většinově a rychle. Uvidíme, co přinese další vývoj.

Co tedy můžeme my, lidé žijící zde, dělat pro to, abychom spojení se Zemí, tedy i čerpání „zemské energie“ zlepšili? Můžeme dělat mnoho jednoduchých kroků k tomuto. například častěji odkládat obuv a chodit bosi. Ovšem ne po asfaltu, betonu, ve městech, ale při procházce přírodou si boty sundávat a alespoň část cesty jít bosi. Zprvu to pro nás bude trošku jako chůze malé mořské víly, když si vyprosila nohy jako člověk…. bodání, bolest, strach z toho, abychom si něco nevrazili do nohou nás určitě bude zpočátku provázet. Ale když vytrváme, zjistíme, že chodidla si zvykla na přirozený povrch, kterým je lesní cesta, louka, kamínky, písek nebo mech a jehličí v lese. Bosá chůze nám přinese i zcela přirozenou masáž chodidel, ale také nám pomůže lépe držet tělo, být přirozeně vzpřímění a pohybovat se ladně a jemně. Celé tělo reaguje na nášlap nohy při jednotlivém kroku, pocítí to nejen velké klouby nohou – kolena, kyčle, ale i pánev a celá páteř a ramena. Bosou chůzí jsme pružnější a odolnější. Bosá chůze nás napojuje přímo na matku Zemi, tak jako stromy, rostliny, tráva, jsou spojené svými kořeny a matkou Zemí, tak i my, skrze nášlap bosých chodidel se zakořeňujeme a napojujeme se přímo na zdroje energie, kterou nám matka Země dává Darem, pokud o ty Dary stojíme a otevřeme se jejich přijímání.

Pokud v rámci pobytu v přírodě k bosé chůzi přidáme ještě koupel v rybníce, jezeře, v přehradě, nebo se alespoň smočíme v řece, uzemění ještě umocníme. 

A nemusíme bosé chození a koupání v přírodě omezovat pouze na období léta a teplých dní. Boty můžeme sundávat po celý rok, postupně si zvykat  na bosou chůzi i v chladnějším období, přirozeně i v zimě. Taková chůze bosýma nohama ve sněhu je úžasný životabudič! A svléknout se a lehnout si alespoň na několik vteřin do sněhu je báječné. Postupným otužováním můžeme do svého života přidat i celoroční koupání venku. Když si vysekáte díru do ledu, abyste se potom ponořili do ledové vody, užijete si hodně adrenalinu odvahy i radosti!

Bosá chůze, častý pobyt venku v  přírodě, otužování a celoroční koupání venku skutečně člověka posiluje, vyrovnává a navrací blíže k matce Zemi. Oddaluje ho na druhé straně od nemocí těla a posiluje psychickou odolnost. 

Léto pomalu končí, máme krásný prostor k tomu začít chodit bosi, otužovat se a připravovat se na to, že ani podzim a zima pro nás nebudou obdobím, které budeme trávit převážně uvnitř a v botách.

A můžeme spojení se Zemí obnovovat také symbolicky, třeba tím, že se postavíme bosi na zem, zavřeme oči, lehce uvolníme kolena tak, aby nebyla propnutá ale ani v podřepu, ruce necháme volně viset podél těla a zkusíme si představit a následně třeba i procítit, jakoby nám z chodidel vyrůstaly kořínky a ty se krásně prorůstaly do země. A chvilku tak setrváme, a uzemění probíhá. Ukončíme  vydatným výdechem.

Nastalo nám Račí období… podle postavení Slunce

Sluníčko se nám postavilo do znamení Raka! Začalo léto a vládne nám citlivý intuitivní Rak.

Je to období, kdy také vládne rodina a pospolitost. Začnou prázdniny a máme tu možnost opravdu rozvíjet rodinné vztahy, být spolu, snažit se porozumět svým blízkým vyjadřovat jim lásku a vzájemnost.

Také je pro toto období důleží zaměřit se na posilování respektu k druhým, především členům rodiny a to nejen té uzké, ale i širší rodiny. K tomu je příležitost při společných setkáních, výletech, ale i při společné práci třeba na zahradě, protože zahrada je takovým symbolem rodiny.

Je to příležitost společně připravovat dobré jídlo, společně potom u hezky prostřeného stolu vše konzumovat. A u toho se otevřeně a s respektem byvit o tématech, která potřebujeme komunikovat, ať už jsou zcela praktická, nebo se týkají vyjasnění určitých situací. 

Sepětí rodiny, její vzájemné propojení, to je energie Raka a jeho období. Rozvíjet i citlivost, intuici, to je krásná šance právě v rámci rodiny. Ozdravění a upevění vztahů v rodině je možné jen když se odvážíme být otevření, upřímní a budeme se učit odpouštět a prosit o odpuštění, aby v nás nezůstávaly zbytečné nánosy pocitů křivd a vin. Jen si dejme pozor na emoce, protože období Raka je právě emočně vypjaté. Emoce se učme prožívat, nikoliv potlačovat, ale nenechávjme se jimi ovládat. Cestou je i pochopení a poznání sebe sama, svých emocí a pocitů. 

Využijme Račího období k posilování toho, co je zdravým jádrem společnosti. Pochopení, respekt a láska nám pomáhají řešit i mnohdy složité situace. Aloha!