Poselství Dejvá Li březen 2015

Poselství  Světelného průvodce Dejvá Li 19.3.2015

 

Milovaní,

 

opět začíná nový rok podle energie Vesmíru, na Zemi začíná nové jaro.

 

Začátek tohoto jara bude o to silnější, že zároveň Měsíc téměř zastíní Slunce.

Slunce a Měsíc nejsou nepřátelé, nejsou protivníci.

Oba hrají důležitou roli ve Vesmíru, oba svojí energií ovlivňují dění na Zemi, ovlivňují lidský život.

 

Slunce Vám dává světlo, teplo, Měsíc prosvětluje temnotu noci, určuje cyklus žen, cyklus přírody, cyklus rození…

Slunce je jako Váš otec, Měsíc je jako Vaše matka…oba jsou nezastupitelní, role každého je odlišná, když mezi matkou a otcem je soulad, láska, vzájemně se doplňují, dávájí dítěti vše co potřebuje, dítě prospívá , uzavírá se magický trojúhelník: dítě, matka, otec. …všichni si předávají energii vzájemně, energie plyne od jednoho ke druhému, vše je plynule v pohybu, vše se rozvíjí, všichni prospívají, obohacují se….a toto je dokonalost.

 

Období, kdy začíná jaro, nový rok v přírodě, vše znovu začíná, rodí se, dere se na svět a ohlašuje: tady jsem, jsem to já..!!! Haló!! Matko!!  Haló!! Otče!!! Tady jsem, berte mě na vědomí, respektujte mě, milujte mě!!!

 

Matka Měsíc se nyní postaví před otce Slunce a učí ho pokoře: můžeš být vidět, můžeš konat, ale nezapomínej, že i já, i když ve dne, kdy ty jsi pánem, mohu se ohlásit, že jsem… a tím, že tě zakryji, podněcuji naše Dítě, aby si nás obou všimlo, aby si uvědomilo, jak důleitý je vzájemný respekt, vzájemná spoluráce, soulad, souznění… jen to přináší prospěch všem!

 

Proto je čas vhodný k tomu, abyste  si Vy lidé uvědomovali důležitost vzájemného respektu, spolupráce, souladu, souznění. Abyste Vy lidé pochopili roli matky a otce, posvátnost magického rodinného trojúhelníku, trojúhelníku Lásky, Víry, Naděje.

 

Jen Láska je schopná skutečné Víry, která má zdroj v Srdci, jen Víra je nositelkou Naděje, jen Láska má schopnost udržovat Víru a Naději!

 

Zastavte se ve Vašem shonu pohlédněte k obloze na Otce Slunce a Matku Měsíc, buďte milovaným a milujícím Dítětem, učte se respektovat, spolupracovat, souznít!

 

S Láskou Dejvá Li