Novoroční poselství 2018 Dejvá Li

Milovaní,

rok 2017 skončil a to co s sebou přinesl bude pokračovat i v roce 2018: je to úkol učit se nakládat s energiemi.

Energie jsou celý váš život, vše co vnímáte, prožíváte jsou energie. Jen si to často neuvědomujete, nejste schopni to cítit tedy ani ovlivňovat. A potom svoji energii nevědomě předáváte něčemu, nebo někomu, kdo ji využívá a to nikoliv ve prospěch váš či celku, ale pouze pro sebe, pro své egoistické záměry a cíle.

Nikdo vám energii nevezme, to není možné. Vy se jí sami vzdáváte, protože se zaměřujete na nepodstatné věci a záležitosti. Protože necháváte energii unikat skrze zbytečnosti.

Zkuste v roce novém více času věnovat tomu, abyste se učili energii vnímat, rozenávat a nakládat jí smysluplně.

Energie jsou vaše myšlenky, energie jsou vaše emoce,energie jsou vaše slova, energie jsou vaše činy. Energie je váš každý váš nádech a výdech, každý váš pohyb, spánek, bdění. Energie je voda, kterou pijete, kterou se myjete. Energie je potrava, kterou přijímáte a kterou často plýtváte. Energie je čas, kterého si nevážíte.

Opravdovostí, pokorou, tolerancí , vděčností energii získáváte. Strachem, zlobou, závistí, odsuzováním, pýchou a sobectvím energii zrtácíte. Je na vás pro co rozhodnete, jste svobodní jak s energií budete nakládat.

S Láskou Dejvá Li.