Poselství Dejvá Li 4.6.2013

Poselství světelného průvodce Dejvá Li  4.6.2013

 

Milovaní,

Možná nyní prožíváte nelehké období, možná kolem sebe vnímáte obavy, pochybnosti, tíhu života. Možná vnímáte jak příroda nemilosrdně zasahuje do života některých lidí.

Vězte, že příroda není nemilosrdná…. Příroda je veliký celek, který zahrnuje celé bytí, vše živé i neživé, nejen Vy lidské bytosti jste její součástí, ale také všichni živočichové, všechny rostliny, kameny, stromy, rostliny…také Voda je součástí přírody, je jedním ze základních živlů, které tvoří Vaše fyzické tělo, bez vody nemůže lidská bytost existovat na fyzické úrovni. Vaše buňky jsou tvořeny vodou, Vaše emoce jsou spojeny s živlem Vody. Voda je životodárná, voda  osvěžuje, ochlazuje, uklidňuje…

Pokud máte pocit, že teď je voda něčím, co komplikuje lidem život, mýlíte se. Lidé si komplikují život sami. Tím, jak se vnímají: člověk není ničím více, než nejmenší živočich, než nejmenší rostlinka, než nejmenší kámen. Vše má v řádu Přírody své místo, nezastupitelné. Pokud si Vy lidé myslíte, že příroda a její součásti jsou tu jen pro Vás, pro uspokojování Vašich potřeb, velmi se mýlíte.  Příroda Vám dává vše, co potřebujete k zachování  a rozvíjení Vašeho života. Ale pokud budete z přírody jen brát, do přírody budete odhazovat jen odpadky, bez ohledu na to, že to přírodu zatěžuje a ničí, budete jako ten kdo si vyleze na strom a začne řezat větev na níž sedí…

Voda nyní ničí některé Vaše výtvory, můžete mít pocit, že je to škoda. V určitém smyslu to škoda je, ale na druhé straně možná přikládáte větší význam věcem, než je zdrávo, možná více než sebe, svoji osobnost, své vztahy, své poznání  rozšiřujete své majetky…

Mít příjemný domov je zcela přirozené, každý tvor si buduje a ochraňuje své hnízdo, svoji noru. Ale pokud příroda, živly jeho noru zničí, jde a na jiném bezpečnějším místě se vybuduje novou. Nelituje práce, energie, prostě to tak přijímá, dělá to, k čemu ho Bytí směřuje.

Pokud budete na přírodu, na živly žehrat, nepřinese Vám to prospěch. Pokud si pod bolestnými zážitky, které zničení některých věcí při povodních přinese, začnete přehodnocovat co je více a co méně ve vašem životě podstatné, můžete nastolovat rovnováhu mezi sebou a přírodou, také mezi sebou a dalšími lidmi.

Nedávno byly v Praze vystaveny svatováclavské relikvie… vyzařují mocnou energii, možná tím, že se objevily a mnozí je mohli vidět na vlastní oči, mohli ucítit jejich vyzařování, má něco lidem sdělit. …Možná to, že si mají vážit všeho, co jim Země poskytuje, že mají ochraňovat především život, ale život jako celek, nejen život lidský, ale vše živé včetně všech živočichů, rostlin, kamenů, stromů, také vod, vzduchu a ohně… pokud budete žít v souladu se všemi živly, budete je rozumně a pokorně využívat ku prospěchu osobnímu, ale i ku prospěchu celku, bude Váš život klidnější, láskyplnější, harmoničtější.

Prosím, nežehrejte na Vodu, děkujte jí, že dává možnost zachovávat život, zkuste něco ve svém životě přehodnotit, změnit, to Vám přinese celkový prospěch.

S Láskou Dejvá Li