Poselství Dejvá Li

Poselství světelného průvodce Dejvá Li  3.11.2014

 

Milovaní,

 

doba, kterou nyní prožíváte není jednoduchá, klade na Vás všechny velké nároky, protože na druhé straně Vám všem hodně nabízí, otevírají se zcela nové šance.

 

Vše to nové, přínosné, ale budou moci využít a mít z toho prospěch jen ti, kdo budou postupně a vědomě, beze strachu, bez očekávání, odcházet z cesty podmaňování se moci druhých, a také z cesty podmaňování si druhé…

 

Cesta podmaňování je cestou, na které je mnoho překážek: musím, nesmím, nedokážu, nedostanu, nepodaří se, neupěji, nejsem dokonalý, nejsem milovaný, nejsem hoden lásky, nejsem důležitý…… je to cesta, kdy Vás minulost vašich zkušeností, minulost okamžiků, kdy jste byli hodnoceni, kdy jste se hodnotili, kdy jste necítili podporu, kdy jste si o podporu nedokázali říci, kdy jste se cítili bezmocní, osamocení a smutní…..kdy jste chyby, které jsou kamínky na cestě kupředu zaměňovali za viny, které přinášejí jen křivdu a nelásku, kdy jste nedokázali žít s odpuštěním, odpuštěním na záklaě vlastního rozhodnutí a pochopení, že vina a křivda, zloba a nenávist, touha po odplatě neprospívá nikomu a ničemu….

 

Cesta nová, je cestou odvahy, otevřenosti, cestou upřímnosti, která se projevuje tím, že si začínáte uvědomovat vlastní vnitřní sílu, která nesouvisí s ničím ani s nikým, která je ve Vás od okamžiku, kdy jste se porpvé nadechli….. Vaše vnitřní síla spočívá v uvědomování si schopnosti tvořit vlastní život podle vlastních představ, podle vlastních schopností a možností, které jsou ve skutečnosti neomezené. To jen Vy v řetězech minulých nezdarů, neůspěchů, v řetězech potřeby být oceňován ale i kritizován, v řetězech potřeby cítit zájem o sebe z okolí, podřizovat se pro malý kousek pozornosti od druhých, podřizovat se potřebám druhých a odsouvat potřeby vlastní…. to vše jste mnohokrát zažili v minulosti a těchto zkušeností, pocitů a myšlenek jste plní. A proto není ve Vašem životě místo pro zcela nové, jasné myšlení, myšlení bez omezení, bez pochybností o sobě a o možnosti žít v hojnosti, radosti, štěstí a zdraví. Jen to, co máte v mysli můžete žít…. pokud je Vaše mysl plná starých myšlenek, je omezená a nedokáže se otevřít myšlenkám novým…proto svoji mysl očišťujte, zbavujte se nepotřebných a omezujích myšlenek, nebojte se myšlenek nových!

 

Učte se nyní zaměřovat na vlastní vnitřní sílu, učte se ji rozvíjet a používat. Učte se zcela nesobecky a bez pokrytectví naplňovat své vlastní potřeby, realizovat své vlastní sny a tužby. Teprve až pochopíte, že nejdůležitější tvor na světě jste Vy, teprve až přijmete život jako umění tvořit a radovat se z toho tvoření, potom budete schopni milovat někoho dalšího kromě sebe, potom budete rozvíjet schopnost souznění a spolupráce, potom bude Váš život naplněn harmonií a štěstím.

 

Propusťe vlastní minulost a otevřete se prožívání přítomného okamžiku, který je krůčkem k vaší šťastní budoucnosti!

 

S láskou Dejvá Li