Poselství Dejvá Li 20.9.2012

Milovaní,

Je mnoho cest, po kterých můžete jít.
Jste zcela svobodní ve výbě
ru cesty.

Je také mnoho ukazatelů směru na cestách… některé ukazují směr k Lásce, Světlu, Pokoře, Štěstí, Radosti, Hojnosti. Jiné
navádě
jí směřovat ke Lži, Pýše, Povýšenectví, Pokrytectví,  Sobectví, Zášti, Zlobě.

Je jen na vás, zda půjdete životem s očima otevřenýma, budete naslouchat
svému Srdci, budete podle toho č
init a potom nemůžete cestu Lásky minout, ani z ní sejít.

Můžete ale jít zaslepeni, vedeni Egem, nikdo a nic nemá právo vám v tom bránit… je to vaše svobodná volba.

Jen nezapomeňte, že zákon příčiny a následku působí vždy a všude.

Temnota někdy láká člověka tak, že je těžké rozeznat, že to je právě ona, kdo ho ovlivňuje…

Světlo neláká, Světlo člověku často klade překážky, zkoušky, prověřuje ho, zda má v sobě dostatek skutečné Lásky, Víry a Síly, aby Světlo v sobě nechal svítit a šířil ho dál, bez očekávání úspěchu, bez touhy po chvále, prostě jen proto, že sám chápe, že to tak musí činit.

Neubližujte nikomu tím, že mu dovolíte, aby vám ubližoval. Udržujte v sobědomí toho, že jste jedineční, svobodní, dokonalí.
Udrž
ujte v sobě i pokoru, laskavost, toleranci a soucítění.

Světlo se šíří pomalu a jemně, jeho záře však přetrvává.

Temnota si proráží cestu rychle, razantně, ale vždy je naděje, že ji světlo prozáří!

Je doba prověřování, zkoušek  nebojte se , je to cesta, cesta k sobě, cesta ke druhým, cesta k Jednotě.

Každý den pociťujte vděk za vše, co vám život přináší, byť to mnohdy není právě to, co byste chtěli. Vždy vám život přináší to, co potřebujete, jen to často nevidíte, nechápete. Rozvoj Duše je to, proč tu žijete… a kdyžijmete, že právě rozvoj vaší Duše je to, co je příčinou vašeho života, potom celý váš život zaplaví Světlo, Láska, Zdraví a Hojnost. Pro všechny je tady na zemi všeho
dostatek, jen to pochopit.

S Láskou Dejvá Li