Poselství Světelného průvodce Dejvá Li 8.8.2013

Milovaní,

 

období, které právě prožíváte není nikterak jednoduché, ale je nutné vše, čím nyní každý jednotlivec, skupina, společnost procházíte, přijmout a prožít tak, aby Vás prožité zkušenosti posunuly směrem k sobě samému, k Životu jako Daru….

To, co se děje kolem Vás, se zároveň odehrává na Vaší vnitřní úrovni. Možná to nedokážete rozeznat, možná si to ještě neuvědomujete….

Změny, které život nyní přináší samozřejmě přinášejí s sebou zdánlivé potíže, komplikace, překážky, také ztráty, nezdary a neúspěchy. To je jen zdánlivé… to proto, že některé zkušenosti vyhodnocujete z hlediska okamžitého , pomíjívého.. pod okamžitým, pomíjivým prožitkem se skrývá často veliká šance zbavit se některých vlastních omezení, strachů, obav, poznat co se ve Vašem nitru ukrývá, možná nádherný potenciál, který zatím nedokážete rozeznat, který zatím nedokážete využít.

Cestou jak toto období prožít tak, aby Vám to přineslo prospěch, je cesta mírnosti, cesta středu, cesta vděčnosti a Lásky. Tato cesta je pozvolná, nikam nechvátá, nespěchá, jsou na ní i pozastavení, různé odbočky, křižovatky, ale přesto Vás vede k pochopení sebe sama, k pochopení druhých, k pochopení života a jeho souvislostí.

Na této cestě se zmenšuje prostor boje, hodnocení, kritiky, odsuzování, obviňování, obav a zklamání. Prostor svobody, přijetí, pochopení, zodpovědnosti, spolupráce, sdílení a radosti se zvětšuje. Tato cesta je cesta minimálních výkyvů. je to cesta vyrovnanosti. K tomuto Vám může pomáhat zklidňování mysli, seznamování se s vlastními emocemi, jejich přijetí, pochopení a následná změna těch emocí, které Vás omezují v emoce, které Vás naopak osvobozují.

Uvědomujte si zodpovědnost za vlastní život, za vlastní zdraví, za vlastní štěstí a spokojenost…. učte se být laskaví na sebe a na  druhé, starejte se o své tělo a jeho přirozené potřeby, starejte se o svoji Duši a její potřeby, starejte se o svoji mysl a rozvíjejte ji. Uvádějte do souladu rozum a pocity, jsou to přátelé, nikoliv nepřátelé.. jejich spojení Vám přinese prospěch.  Využívejte každé příležitosti kdy můžete pociťovat vděk, to je cesta  , která se před Vámi nyní otevírá.

 

S Láskou Dejvá Li 8.8.2013