Poselství Dejvá Li 9.9.2012

Milovaní,

Doba pokročila je před vámi datum 9.9.2012. Toto období s sebou přináší energie
příznivé dokončit co dokončeno má být, aby se váš život mohl dále ubírat cestou
harmonie, zdraví a pohody.To, co má být dokončeno zkuste rozeznat vy sami, není to jednoduché toto rozeznat,
protože často hledíte na situace, které vám život přináší průzorem strachu,
nedůvěry v sebe, nedůvěry v pomoc prozřetelnosti, také často
průhledem lenosti, nerozhodnosti a očekávání toho, že to někdo nebo něco za vás
vyřeší, dokončí.

Pomyslete, že nastupuje období podzimu, období, kdy většina plodů dozrává, je připravena
ke sklizni. Když plody nesklidíte včas, podlehnout zkáze a vy nebudete mít
užitek z toho, že jste je zaseli, pěstovali. Sklízet musíte beze spěchu,
s rozvahou tak, aby se sklízené plody neponičily a vy z nich měli
následně užitek.

Dívejte se kolem sebe, jaké plody vašich životů dozrávají, přemýšlejte o tom jak je
nejlépe sklidit, uchovat pro dobu příští. Děkujte sami sobě, že si toto
uvědomujete a že to činíte.

Nezapomeňte, že zákon příčiny a následku je prostoupen celými vašimi životy. Vše co zasejete
sklidíte, nic co nezasejete nemůžete sklidit… sklízet byste neměli ani plody,
které náleží někomu jinému….

Nebojte se v pravdě hledět na vše, čemu jste zavdali příčinu, byť i nevědomě…. Prostě
přijměte následky svých činů, myšlenek i pocitů. To vám nakonec přinese dar
v podobě sklizně. A pokud ta sklizeň nebude přesně podle vašich představ,
nezlobte se na sebe, neobviňujte z toho druhé, prostě to přijměte a poučte
se z toho, další příčiny a tím i následky můžete ovlivnit jen vy!

Není problém chyby dělat, problém nám způsobuje chyby opakovat.

Může vám v tom pomoci tato mantra:

Kéž dokážu rozlišit, co mám ovlivňovat, o to ovlivňuji.

Kéž dokážu rozlišit co ovlivňovat nemám a to dokážu přijmout.

 

S Láskou  Dejvá Li