Abeceda mytologie: úvod

Mytologie, tedy mýty a báje jsou součástí historie všech národů, obsahují posvátné příběhy. Nejprve se předávaly z generace na generaci vyprávěním, potom se i přepisovaly. Mýty jsou základem systém. víry, náboženství, pomáhají lidem vysvětlit smysl života a porozumět světu. V mýtech se často používají symboly, pomocí nichž se sděluje pravda, která je v nich ukrytá. Zároveň v nich můžeme najít odpovědi na otázku Kdo jsem?. …Odkud přicházím?… Jak bych měl žít?…. Jaké je mé postavení ve společnosti. Slavný psycholog K.G. Jung se proslavil tím, že vystoupil s teotií kolektivního nevědomí. Věříl, že v mytologii se nacházejí vzpomínky a představy nashromážděné v celé historii lidstva. Například příběh o stvoření světa obsahuje každá mytologie….

Ztráta mytologie v moderní západní civilizaci je vlastně odloučením se od části sebe sama pro jednotlivce i pro celou společnost. Jung to vyjádřil takto: “ Od doby, co hvězdy spadly z nebe a naše nejvyšší symboly vybledly, se nebesa proměnila v kosmický prosotr, který patří jen fyzikům…“ Začít se opět zajímat o mýty, znamená vracet se zpět ke svým předkům, ke svým kořenům, ke svým vnitřním hlasům, začít se opět spojovat s vlastní podstatou. Začít vnímat sám sebe ne jako ohroženého jednotlivce uprostřed materiálního světa plného konkurence a boje, ale jako součást něčeho dokonalého, jako je lidstvo samo, následně i jako součást existence dokonalého vesmíru. Abychom se ke své podstatě navraceli, budeme si připomínat některé mýty a báje jednotlivých národů světa.