Mytologie. Božstva a jejich význam

Symbolika božstev mluví sama za sebe. Představují často otce, matku, milence, hrdinu, ničemu, …

Mezi symboly otcovství patří například Šiva, Kronos, matky znázorňuje Země, …také Euridiké vystupuje jako matka osudu. Tara, Kuan jin, Gaia, Sophia, Parvátí, Marie, vždy symbolizují péči, tvořivou sílu, vše, z čeho se rodí nové. matka je vždy spojena se Zemí, tak jako otec s Nebesy.

Matka má často ještě podobu temnou, podobu bytosti, která vládne nad smrtí: Astarté, Kálí, Dunga, Artemida, Diana.

Ženská a mužská božstva se často spojovala v páry: Freyr a Freya ve skandinávských mítech, Usire a eset v egyptské mytologii.

Slunce. Často je sluneční bůh zobrazován s kočárem, ten znázorňuje jeho každodenní pouť po obloze. Slunce mnohdy představovalo kosmický střed světa.

Měsíc. Je spojován s rozením, životem, přílivem a odlivem, ženským cyklem, sklizní obilí a iniciačními obřady. Za měsíční božstvo je považována, Diana, Nantu, Cheng O.