Řecká mytologie

Stvoření světa: z chaosu se zrodila Gaia – Země, Tartarus – podsvětí, Eros – láska, Nyx- noc, Erebus – prvotní temnota. Gaia porodila  sobě rovnéhoUrana – nebesa, jeho životodárný déšť naplnil řeky a nakonec vznikly všechny živé bytosti. Gaia a uranos měli děti kykloppy, Titány. Potom Gaia se synem Kronosem Urana vykastrovali , jeho genitálie hodili do moře a z pěny, která se udělala se zrodila Afrodité – bohyně lásky.

Vládcem řeckých bohů byl Zeus.Byl velmi sexuálně aktivní a promiskuitní. Zosobňoval archetypy moci, vášně. Diúv bratr Poseidon , vládce moří, obdržel trojzubec, aby mohl bojovat s Titány. Když se rozhněval, metal trojzubcem do moře až vznikaly bnouře a vlnobití. Jediným pohledem dokázal moře uklidnit.

Afrodita, bohyně lásky nebyla žádná neposkvrněná panna. Byla žádostivá sexu, s bohy i s muži. Byla zosobněním krásy. Kdo ji uctíval, ten byl věčně mladý a krásný. Provdala se za chromého hefaista, kováře a byla mu stále nevěrná. S  Hermem přivedla na svět Hermafrodita…. Byla příčinou trojské války, když podplatila Parida aby řekl, že je nejkrásnější z bohyň….

Appolon – měl mnoho milenek i milenců, dokonce slíbil Kasandře dar věštění, když mu bude po vůli. Ta jej odmítla i tak se jí pomstil tím, že jí dar věštit dal, ale jen tragédie a pohromy.

Athéna původně libyjská bohyně moudrosti, v řecké mytologii proměnila svoji sexualitu v rozum a tvořivost.

Demeter . ochránkyně plodnosti, zemědělství, úrody, velice vlídná. Symbolizuje sílu pasívní agresivity.

Héra, sestra Dia, odmítla ho jako milence, proměnil se v kukačku, ona ji přivinula k prsům on se proměnil zpět a znásilnil ji. Hera se pak za něj provdala. Představuje ideální manželku,  majestátní, ale zasmušilá,je ochránkyní manželek, často je považována i za symbol žárlivosti.