Slovanská mytologie

Mokoša – zastávala roli bohyně Země i plodnosti, Mokoš, Mokoša znamená vhlká…uctívaná byla v oblastech na sever od Černého moře. Chránila ženy, děti, ovce, hlídala při porodu, starala se, aby mužské sémě bylo bohaté. Byla také spojena s předením a tkaním. Postupně se v křesťanství přeměmnila v Pannu Marii.

Atribut, který je s Mokošou spojen, vhkost, je symbolem plodnosti: ženské lůno je vhlké, aby mohlo přijmout muže, aby se v něm mohl vyvíjet nový život v podobě dítěte…. vlhkost souvisí také s úrodou, vhkost souvisí s vodou a ta je matkou života.

Vodjanoj – byl vodní duch. Podle bájí žil v křišťálovém paláci na dně tůně. Podobal se rybě, žábě, tuleňovi, měl lidskou tvář, jeho kůže byla vlhká, porostlá vodními řasami a chaluhami. Stahoval rybáře do hlubin, potápěl lodě a z jejich nákladů si zdobil svůj palác. Vodjanoj je také spojen s životadárnou vodou, ale je to element škodící….

Můžeme na těchto dvou mytologických postavách vidět vyrovnávání dvou principů: tvořivá životodárná, ochranářská Mokoša a na druhé straně ohrožující Vodjanoj….