Energie data 28.10.2011 a jak ji můžeme využít

Milí a Vážení,

Letošní 28.10.2011 je velmi silné datum.

 Nese v sobě energie Božího Požehnání pro všechny, kdo v sobě otevírají prostor Lásky.

Otevírat v sobě prostor Lásky v běžném životě znamená opouštět model života v pocitech ohrožení, oddělení, strachu, očekávání a domněnek, obviňování sebe i druhých, křivd a vin.

Prostor Lásky v nás vniká, když toto opouštíme, začínáme žít v pocitech sounáležitosti, soucítění, vděku a důry v sebe i život sám.

Tento den máme šanci se alespoň na chvíli zastavit, zklidnit svoji uspěchanou a přeplněnou mysl, ponořit se do svého srdce, tam spočinout a tam čekat, až se Láska začne projevovat.

Jak to poznáme, že se Láska v našem srdci začíná projevovat? Poznáme to tím, že pociťujeme klid, teplo, že začneme vnímat samovolně vlastní dech, že pociťujeme příjemnou tíhu vlastního těla, že se uvolňuje napětí v oblasti našeho pupku, že v ústech pociťujeme sladkou chuť, aniž bychom cokoliv sladkého snědli. Poznáme to i podle toho, že najednou nemáme žádné myšlenky, dokonce ani žádná přání, žádné potřeby…. Zjišťujeme, že jen jsme…. Nic nepotřebujeme, nic nám neschází, to už Láska do nás vstupuje…. A jak se jí naše srdce naplňuje, přestáváme vnímat sebe jako oddělené od ostatních, pociťujeme se jako My… pryč je strach, obavy, pochybnosti, chtění, nedůra… je jen  důra, klid, je jen Život.

Energie, které na nás žijící bytosti na planetě Zemi  působí, v tuto dobu se mění a zjemňují se, my, co tu žijeme, máme možnost se těmto jemnějším energiím přizpůsobovat. To znamená být přívětivější, tolerantnější, svobodnější sami k sobě a také k ostatním. Učit se vnímat více to, co nás s druhými spojuje, než to,co nás rozděluje. Učit se nesoupeřit, ale spolupracovat. Nekritizovat a nevyčítat, ale vysvětlovat, sdělovat.

Aby se nám to lépe dařilo, můžeme se 28.10.2011 společ na chvíli zastavit a tyto energie do sebe vstřebávat, naplňovat svůj srdeční prostor Láskou.

Proto nabízím v 19hodin usednout a připojit se ke společné meditaci „na dálku“:

28.10.2011 v 19h se posadím do meditační, ale pohodlné pozice, někde, kde mě nic nebude rušit, rozostřím zrak, nebo se zahledím do plamene svíčky a začnu vnímat svůj dech. Vnímám vlastní dech a pociťuji své tělo těžké a uvolněné. Zaměřuji se do svého srdce a s rukama na pupku sleduji, jak se mé srdce naplňuje světlem Lásky. To světlo nemá důvod ani příčinu, jen je. A Já nyní jen Jsem!

Tam spočinu asi 15 minut. Potom zostřím zrak a vydechnu ústy a vyslovím nahlas přání:
naplňuje Láska, ať dýchám Lásku, ať mluvím Lásku, ať konám Lásku, ať žiji Lásku, ať cítím Lásku. Děkuji za Lásku ve svém životě a za Lásku v životě ostatních bytostí. ÓM.

 

ším se na všechny, kdo se 28.10.2011 k této meditaci připojí a přeji všem , ať Láska naplňuje jejich životy!

 

S Láskou Ivana Verner