Kineziologie

Kineziologie je metoda, která vychází z toho, že vše, co prožijeme, každý náš prožitek, myšlenka, pocit se otiskne do našich buněk, naše buňky mají svoji buněčnou paměť a tak, pokud chceme nastolit rovnováhu v životě, musíme měnit nejen myšlenky, činy, ale také buněčnou paměť…..

Kineziologie –  je metoda, ve které terapeut prostřednictvím jednoduchého svalového testu může komunikovat s klientem nejen ve vědomé rovině, ale naváže kontakt i s jeho podvědomím. Dostane se tak ke starým nepříjemným a často traumatizujícím zkušenostem klienta v emocionální a mentální rovině (tzv. energetickým blokům), které se mohou později stát příčinou i zdravotních problémů. Díky této technice terapeut může s těmito bloky pracovat. Kineziologický test pomůže terapeutovi najít v psychice klienta staré nefunkční vzorce, které používá nevědomě na základě někdy i dávno prožitých situací, které dosud ovlivňují jeho pocity, mysl a nakonec i fyzické tělo. Tyto vzorce pak při odblokování se uvolní a nahradí novými, zdravými. Kineziologie navozuje rovnováhu na všech úrovních – tělesné, emocionální, mentální a duchovní.

Kineziologie  tak pomáhá dosáhnout zlepšení zdraví a psychické pohody. Někdy je úleva okamžitá, její účinek se projeví velmi rychle, někdy může trvat i několik týdnů, než se účinek odblokování projeví a než klient pozná změnu ve svém životě. Někdy je problém hluboký a je třeba pracovat vícekrát, v kratším nebo delším časovém horizontu

Filozofie kineziologie je jednoduchá, jejím úkolem je:

  • odstranit neúměrný stres projevující se v různých životních situacích
  • obnovit vlastní volbu ve svém jednání a chování motivovanou naplněním svých potřeb, přání a životních cílů
  • stát se svobodným člověkem, který je schopen beze strachu převzít za sebe a svůj život odpovědnost