EFT

Techniky emoční svobody –  zkráceně EFT nebo-li poklepávání – je nástroj pro skutečné a efektivní řešení potíží emocionálního, mentálního či fyzického charakteru. Tato technika v sobě kombinuje terapeutický přístup s poklepáváním akupunkturních bodů, čímž dochází k zapojení vědomí i podvědomí.

Metoda přináší účinné a trvalé uvolnění bloků a negativních emocí, které obvykle nelze měnit vůlí ani pozitivním myšlením. Zaměřuji se na zpracování traumat, negativních vzpomínek, situací a událostí se silným emočním nábojem, snížení celkového napětí a stresovanosti organismu, změnu mentálních přesvědčení, změnu navyklých způsobů chování (reakcí), léčení vnitřních citových zranění, harmonizací vztahu s rodiči, práce s trémou, strachem, úzkostí, pocity nejistoty, depresivními pocity aj.