Meditační techniky

Meditační techniky jsou prostředkem k tomu, abychom mohli provádět mentální hygienu, tak jako provádíme hygienu tělesnou.

Meditační techniky nám pomáhají ovládat a zklidňovat naši mysl a rozpoznávat a ovlivňovat své emoce.

Při meditačních cvičeních se snažíme utlumit emoce postupným odvedením myšlenek tak, že mozek začne pracovat v jiných energetických frekvencích, než-li je obvyklé při běžném stavu vědomí. Výsledkem je relaxace svalů, šlach, nervů a všech tělesných orgánů. Oběh čchi a krve je zharmonizován a kanály jsou pročišťovány, čímž dochází k regeneraci těla.

Metod, které se k uvedení mysli do meditačního stavu používají, je mnoho. V celkové komplexnosti je ale dělíme na :

  • dechové (pozorovací) metody
  • vizualizační metody (představy)
  • energetická meditace (harmonizace čchi)

 

Pro meditaci je nutné zaujmout pohodlný sed s pokrčenýma nohama a vzpřímenou páteří. Nejlepší, ale zároveň nejobtížnější je pozice lotosového květu, kdy oba nárty spočívají na stehnech té druhé nohy. Pokud však lotosový sed neovládáte, stačí usednout do polovičního lotosu, barmského sedu (obě nohy složené před tělem, kolena na zemi) nebo seizy (sed na patách), kdy máme pod zadkem podložený polštářek.