Andělské cvičení pro dnešní den: léčivý smích – cvičení mettá….

Pěkně nám nastoupil podzim, se vším všudy: krátké dny,  déšť, vítr, pochmurné počasí…. nemusíme tomu však podléhat, ale uchovávat si dobrou náladu i pevné zdraví…. a jednou cestou je i cesta smíchu… vždyť už babička říkala: smích léčí…. zkuste toto jednoduché příjemné cvičení!

Léčivý smích mettá – cvičení

ve stoji s povolenými koleny se lehce pohupuji , mohu zavřít oči, polohlasně si říkám:

Kéž jsem šťastná, kéž se cítím dobře

kéž jsou šťastní ti přede mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti za mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti nade mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti pode mnou, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti vpravo ode mne, kéž se cítí dobře

kéž jsou šťastní ti vlevo ode mne, kéž se cítí dobře

kéž jsou všichni šťastni, kéž se cítí dobře

kéž jsem šťastná, kéž se cítím dobře

mohu cvičit i v sedě a lehce pohupovat tělem, mohu říkat v duchu, ale nahlas je  cvičení účinější