Andělské cvičení pro jarní dny – Meridiánové cvičení

Meridiánová sestava

1/  stoj, nohy trochu rozkročit, povolit kolena, ruce spojit za záda – chytit palce, ruce zdvihnout nahoru, výdech… potom předklon jak nás tělo pustí… pořádně dýchat…..potom ruce uchopit obráceně

2/  klek, sed na patách, ruce opřít za tělem, zdvihnout pánev nahoru, hlavu povolit do záklonu

3/ sed, spojit před sebou chodila, chytit rukama chodidla, kolena tlačit k zemi, trup předklon, výdech

4/ sed, nohy natahnout před sebe, ruce spojit ve vzpažení, potom zvolna předklon těla k nohám

5/ sed turecký, ruce zkřížené položíme  na nohy, předklon s výdechem, potom vyměnit nohy i ruce…

6/ sed, roznožit nohy, ruce spojit ve vzapžení, s výdechem úklon k jedné noze, potom k druhé noze