Pondělí 22.5….. den kdy si můžeme dělat pořádek ve vztazích….

V pondělí 22.5. 2017  bude energie příznivá k tomu, abychom si dělali pořádek ve vztazích…. no… co to vlastně pořádek ve vztazích je?…. toť otázka….

Vztahy, tedy vztahy harmonické, vyrovnané , by měly být postavené na pevmých základech respektu, tolerance, vzájemné úcty, sebepoznání a poznání toho druhého…. do harmonických vztahů nepatří manipulace, citové vydírání, obviňování, vyhrožování, využívání…. není to prostor pro strach a obavy, je tu naopak prostor svobody a zodpovědnosti…

V harmonickém vztahu se nemusíme vzdávat ničeho , ale měli bychom také přijmout to, že i ten druhý se nemusí ničeho vzdávat… a měli bychom  se potkat tam, kde máme společné plochy…. hodnot, zájmů, názorů, přesvědčení…. přitom ale nemusíme mít všechno stejné… naopak, určité rozdíly jsou podnětem ke vzájemnému obohacování a růstu…

Pár pravidel pro zdravý harmonický vztah:

nedělej druhému to, co nechceš aby on dělal tobě….

než vyslovíš výtku, počítej do deseti….

nekritizuj….

mluv o svých přáních a touhách….

uč se komunikovat tehdy, kdy je to smysluplné a uč se mlčet, když to je potřeba…..

nešetři dobrým slovem….

nešetři laskavým dotekem….

uč se necházet rovnováhu mezi časem stráveným s partnerem a časem pro sebe….

 

..tak toto vše můžeme rozvíjet 22.5.2017……