Máte divný pocit v místě kde bydlíte? čím to může být…..

Často se setkávám s tím, že lidé přicházejí s tím, že vnímají něco „divného“… tam kde bydlí…. většinou je to večer, ale někdy i během dne…. většinou to popisují jako pocit, že tu s nimi něco je, i když fyzicky jsou zde sami…., potom také, že cítí nějaký chlad, vnímají nějaké ne zcela normální stíny, obrysy, že je probudí v noci pocit, že na ně někdo sahal, ale nikdo tu není…

To vše vnímají více citlivci, lidé vnímavější ke změnám energií, k jejich pohybu…. ano ,svět ve kterém žiejme ja daleko pestřejší než si myslíme, než nám je předkádáno výchovou a vzděláváním…. a protože přijeme ten ohraničení, zůžený pohled na svět, vše, co z tohoto rámce vybočuje nás rozruším vystraší, oslabí….

Podle mého názorum není třeba se bát…. je třeba zachovat rozvahu, nepodlehnout fantaziím mysli…. prostě energií je mnoho, některé se projevují tak, jiné onak… energií jsou lidské emoce, myšlenky, jejich otisky jsou silné, přetrvávající… a to nás potom potkává… 

Například se nastěhujeme do domku, kde již někdo bydlel…. lidé tam něco prožívali, měli nějaké myšlenky, emoce, a jejich otisky tu zůstávají…. pokud to jsou emoce štěstí, myšlenky pozitivní… je tu energie „lehká, čístá“… pro většinu lidé přznivá příjemná…

POkud tam lidé prožívali hádky, konflikty, utrpení, bolesti,…. i tyto otisky zůstávají s potom je prostor energeticky nevyvážený a mnoho citlivých lidí to vnímá…

Je dobré prostor, kde chceme žít energeticky vyčistit, vyrovnat….. můžeme to udělat sami, prostřednictvím rituálů.

Naši předkové to dělali, i když chtěli postavit obydlí na novém místě, nchali tam nějakou dobu pást zvířata, když se jim dačilo, rodila se zdravá mláďata, obydlí si tam vybudovali….. byli rozvážní a nespěchali se vším tolik, jako my…. opravdu počkat, nespěchat, pozorovat co se děje je prospěšné a často nám to ulehčí život….