Velikonoce v 2017..a trocha numerologie…., křesťanské i pohanské tradice…

Letošní Velikonoce připadají na zajímavá data:

Modré, také žluté pondělí 10.11.2017………mám nám připomínat, že s jarem bychom měli provést úklid… nejen v domově, ale také v sobě… a letos je to numerologicky ještě důležitější……..

Šedivé úterý 11.4.2017…… měli bychom pokračovat v úklidu, především v tom osobním – mentálním, emočním…. 

Škaredá středa 12.4.2017………..v křesťanství představuje Jidášovu zradu….. a připomíná nám, že odpuštění je velikou silou… numerologicky letos posiluje právě „cestu k odpuštění“…. uvědomovat si, že odpustit nelze rychle, ale pracovat na tom, být trpěliví, nepolevovat v učení se odpouštění……

Zelený čtvrtek 13.4.2017……symbolizuje poslední Večeři Ježíše s učedníky….tedy i jeho nezměrnou Pokoru a Lásku… letos téma Pokory a skutečné Lásky je velice silné….. a také bychom v tento den měli jíst něco zeleného…..

Velký pátek 14.4.2017……symbol ukřižování Ježíše…. také jeho odevzdání se Vyšší Moci…. můžeme se zamyslet nad tím, že mnohdy usilujeme o něco, co je naším sobeckým subjektivním cílem, ale není to v souladu s Vyšším Řádem…. symbolizuje to například: „děj se vle tvá ne má“….. tedy učit se schopnosti rozeznávat co opravdu máme ovlivňovat a co ne…..   Tento den je spojen také s pověrami o kouzlech, kdy se otevírají poklady ve skalách, že voda z pramenů se mění na víno… tento den  je spojen s půstem, minimálně od masa……                   

Bílá sobota 15.4……..symbolizuje vzkříšení Ježíše…. připravuje se oslava jeho nanebevzetí…. pletou se pomlázky, peče se beránek…zdobí se vajíčka….letos je datum Bílé soboty numerologicky spojeno se zdůrazněním respektování toho, že tu nejsme sami, že jsem součástí něčeho, co nás lidi přesahuje…..

Velikonoční neděle 16.4.2017…… je dnem Naděje….. energie tohoto dne letos je silná v tom, že zesiluje zákon příčiny a následku… ne to bychom neměli zapomínat…..také dávat do souladu slova a činy..

Velikonoční pondělí 17.4. 2017…..letošní velikoční pondělí je energeticky velice silné…. proto bychom měli vážit co budeme tento den dělat, co budeme říkat, co budeme cítit…. měli bychom si udělat si čas na zklidnění, na ponoření se do vlastního nitra…. 

Přeji Vám příjemné velikonoční dny!