Andělské cvičení pro dnešní den: pracuji s vlastními myšlenkami a tak se uržuji v energii

Andělské cvičení ne dnešní den: udržuji si energii prací s myšlenkami –
pokud nám uniká energie, je to nejen špatným dýcháním, jídlem, nedostatkem pohybu nebo pohybem špatným, ale je to i emocemi, které prožíváme… a emoce můžeme ovlivňovat prací s vlastní myslí, vlastními myšlenkami… pokud se učíme zaměřovat na vlastní myšlenky a tyto potom usměrňujeme, mění se naše emoce a energii si dokážeme udržovat …. protože na co myslíme, na co zaměřujeme pozornost, tam jde naše energie, a pokud myslíme na věci nepříjemné, čteme, posloucháme o katastrofách, nebepečí, nemocech, o zkažensoti dnešního světa… naše myšlení na to reaguje, tam jde naše energie… takže to vlastně podporujeme… a naše pocity a emoce nemohou být příjemné…

…zachycováním vlastních myšlenek a jejich usměrňování do toho, co je smysluplné a příjemné, prospěšné, je cestou ke změně prožívání emočního, fyzického, k udržování si energie…. potřebujeme k tomu určitou sebekázeň, jde to sice pomalu, ale krůček po krůčku a soustavně se takto dá mnoho měnit… a být plně v energii znamená cítit se dobře, být zdravý, svěží.. řešit problémy a situace bez emocí, tak jak přicházejí…prostě prožívat hezký den! Aloha!!!