Tolerance a její uplatňování v běžném životě….

Tolerance je pojem, který v sobě obsahuje jedno ze Zlatých pravidel života“… toto pravidlo zní:

Neubližuj nikomu tím, že mu dovolíš, aby ti ubližoval….

Toto pravidlo nám sděluje, že se máme učit nastavovat si zdravé hranice –  hranice osobního prostoru, hranice citové, hranice vlastních potřeb a přání, hranice sebeúcty, sebedůvěry, hranice dávání a braní.. pokud si tyto hranice dokážeme nastavit a udržovat ve správné míře, náš život bude vyrovnaný, bez zbytečných zvratů, zklamání, křivd a neúspěchů… pokud si tyto hranice nedokážeme správně nastavit a udržovat, přinese nám život situace, ve kterých se nutně projeví nerovnováha, která nesprávným nastavením hranic vzniká.

Zdravě nastavené a udržované hranice pomáhají uržovat rovnováhu v dávání a braní, v příjmech a výdajích, přinášejí nám vyrovnané láskyplné vztahy a soužití… špatné nastavení hranic vede k tomu, že nám Život musí poslat „Učitele“, který nám svým konáním ukazuje, že hranice máme špatně nastavené… a tento „Učitel“… se může projevovat jako někdo, kdo nás omezuje, kdo nás zbavuje naší osobní svobody v mnoha úrovních, jako náš nepřítel, jako někdo, kdo nám upírá právo na to, co je vlastně naše, na to, co nám náleží…

Tento „Učitel“, přitom může zdánlivě vypadat jako někdo, kdo se tváří jako chudák, ale ve skutečnosti nás staví do pozice, kde se cítíme viníkem za něco, s čím nemáme nic společného….

Často tento „Učitel“ může volat po toleranci, chce toleranci pro sebe, ale sám nechce tolerovat nás, naše potřeby, náš osobní prostor, vnucuje nám vlastní postoje, hodnoty, ty naše ničí, nerespektuje….

 

..a pokud se nám toto v životě děje, ukazuje nám to, že naše hranice nemáme zdravě nastavené… a měli bychom se zamyslet, jak je přenastavit….

 

Slovo tolerance má oboustranný podtext: toleruji a jsem tolerován… můžeme to převést do jiného pojmu: já respektuji a jsem respektován

Pokud to není oboustranné, nejde o toleranci, o respekt, ale o manipulaci…. a té bychom se vždy měli umět postavit, protože manipulace vždy vede k deformování vztahů, života….

Tolerance by měla skončit tam, kde někdo pod záminkou tolerance chce zničit samotný princip tolerance……

Je to těžká a dlouhá cesta, která vede skrze poznání vlastních strachů, křivd, vin, vlastních pocitů nedostatečnosti, ale i vlastního sobectví, je to cesta odhalování pokrytectví a cesta Pravdy a skutečné Lásky…. pokud nás na ni Život pošle, neutečeme z ní, nezbývá nám, než po ní jít a otevírat oči, otavírat své pandořiny skříňky, své 13. komnaty, vypouštět ven kostlivce, které máme schované ve skříních.. a čistit celý prostor svého života… je to dřina, ale asi nám nic jiného nezbyde…

Věta: Láska a Prada zvítězí nad lží a nenávistí je úžasná, ale pokud je jen vyslovována, psána, pokud pod ní nejsou skutečné činy, činy Láskyplné a tedy odvážné, je jen prázdnou frází……