Meditace pro Dobro naše a Dobro Matky Země….připojte se na dálku…

Období kolem 11.9. je vždy poněkud náročnější… energie jsou těžší…

proto zvu všechny, kdo mají chuť: připojte se k meditaci  na dálku.. budeme meditovat pro Dobro nás a Matky Země!

Ve čtvrtek 10.9. .. začneme v 20,40 budeme meditovat asi do 20,50hodin…

stačí se posadit někde v klidu, prodýchat, zklidnit  se a v duchu si představit jak sedíte spolu s námi v kruhu a společně udržzujeme myšlenku a pocit: Kéž Dobro žije v nás, skrze nás, kéž dokážeme Dobro žít každou vteřinou, každou minutou, každou hodinou, každým dnem… kéž dokážeme Dobro šířit slovem, činem, myšlenkou a pocitem…

stačí si to v duchu nebo polohlasně říci a potom jen chvíli v klidu s  touto myšlenkou a s tímto pocitem zůstat. Meditaci ukončíme slovvy Děkuji sobě, děkuji Matce Zemi, děkuji všem zúčastněným! Óm..nebo Amen…

This entry was posted on 6.9.2015, in Akce. Bookmark the permalink.