Začal rok ovce či kozy

Podle Čínské tradice, která používá pohyb Měsíce k určení začátku roku, začal 19.2.2015 rok Ovce či Kozy.

Po dynamickém a trochu splašeném roku Koně nastává rok ovce, kozy, nebo muflona, kamzíka, antilopy… symbolem těchto těchto rohatýchh zvířat teplá vlahost a dobrotivost.

Ovce, koza… má jinovou energii, je symbolem míru, harmonického soužití a klidu.

Ovce je symbolem umění, mírového způsobu řešení složitých situací, kompromisů v jednání.

Síly dobra, míru budou zesilovat, bude se probouzet zájem nalézat harmonické uspořádání společnsoti, řešit problémy, které jsou v současném světě.

Rovnováha mezinárodní ekonomiky a společenská  harmonie bude závislá na tom, jestli bude ve světě mír. Volání po válce nebude bráno na lehkou váhu. Přestože budou zbraně řinčet na obou stranách, bude to uklidňující melancholie roku Ovce, která se rozšíří nad národy, vášně se zklidní a moudrost převládne.

Je velká šance, že i mezi členy rodin a ekonomickými rivaly energie roku ovce podpoří zdravý rozum. Mnozí z nich se podívají do svého srdce a duše a uvědomí si, že cesta k harmonii a ekonomické síle je mírná, na základě domluvy a dohody, ne boje a sporů.

Energi roku Ovce bude postupně vyzařovat svou energii vůči všemu a všem. Nejvíce turbulentní dny budou v období od jarní rovnodennosti 21. března do 20. dubna a  ode dne zimního slunovratu 21. prosince do 20. ledna 2016. V těchto obdobích je třeba obracet se do svého Srdce a posilovat víru a naději.

Rok Ovce je příznivý pro používání mentálních schopností před hrubou silou. Ti, kteří chtějí být agresivní budou oslabeni vlastní hrubou silou …..