Andělské cvičení pro dnešní den: vyvážený postoj

To jak stojíme, velice ovlivńuje celé naše tělo,  proudění energií,ale také pocity, i myšlenky… ani si to neuvědomuje, jak důležité je učit se stát ve vyváženém postoji.

Vyvážený postoj je takový, kdy stojíme tak, že máme chodidla od sebe na šířku pánve, palce nevytáčíme ven ani nevtáčíme dovnitř, palce u nohou u by měly vlastně být pod koleny, když si spustíme pomyslnou kolmici z kolene dolů…. váha těla spočívá fakticky na středu chodidel, není ani na špičkách ani na patách, ani na vnější hraně chodidla, ani na vnitřní…kolena jsou volná, ne pokrčená ale také ne propnutá, zadek volný a lehce podsazený, přitom hyžďové svaly jsou uvolněné, – tím uvolníme kostrč….spodek břicha je lehce vtažený, aktivní… hrudník volný, otevřený, hlava vzpřímená,  krk lehce vytažený vzhůru,ramena volná., paže visí podél těla a prostředníček by měl být zhruba na „bočním švu kalhot…….. stání ve vyváženém postoji vědomě, ale bez myšlenek, alespoň 3 minuty nám rozproudí energie, zklidní mysl a prospěje celému tělu….