Poradenství a konzultace, terapie

V oblasti poradenství a terapií pracuji s dětmi i s dospělými.

Jak jsem se dostala k této práci. Vystudovala jsem Filozofickou Fakultu Univerzity Karlovy  v Praze. Již na vysoké škole mě nejvíce při studiu dějin zajímaly pohnutky, příčiny a také následky lidských činů, jak u jednotlivců, tak u skupin i národů a států. Roky jsem studovala nejen dějiny náboženství a filozofie, ale i náboženské doktríny a spisy a mám vlastní zkušenosti s některými církvemi a sektami. Nejvíce odpovídá mému vnímání života tibetský budhismus, jeho pokora, logika, tolerance a učení meditací, práce s myslí. Studiem tibetského budhismu a komunikací s lidmi praktikujícími budhismus jsem  si vytvořila vlastní pohled na svět, který je určitým spojením budhismu a křesťanství.  Moje dnešní přesvědčení a životní filozofie je asi takové: Žijeme v tomto hmotném světě, vesmíru, který je projevem, otiskem dokonalého univerzálního vědomí,jenž má dokonalý řád. Jeho nedokonalou součástí je i  hmotný lidský svět a individuální lidké vědomí, lidská mysl. Pokud poznáme zákonitosti fungování vesmíru a naše lidské činy budou s těmito v souladu, bude náš život harmonický. Lidská mysl je věčná, jsou v ní uloženy všechny zážitky a zkušenosti, jde o to, naučit se tyto dostat ze zasutých oblastí povědomí do vědomé mysli. To, že lidská mysl je určující pro veškeré dění ve fyzickém světě jsem pochopila poměrně brzy, dlouhá léta jsem ale docházela ke zjišťování, jak to všechno funguje a jak lze mysl v pozitivním smyslu ovlivňovat. Zkušenostmi jsem dospěla k tomu, že nejlépe lze pracovat s myslí pomocí meditací.  Od dětství byl nedílnou součástí života naší rodiny pohyb, brzy jsem se dostala k tancování, nejvíce mě ale přitahoval tanec výrazový, spontánní, později jsem se skupinou mladých lidí začala dělat scénický tanec a začala s přirozeným tancem pracovat i s veřejností v malém pohybovém studiu. Po 20 letech práce s lidským tělem , hudbou, myslí, jsem dospěla k určitým spojitostem mezi fungováním fyzického těla, lidské mysli a zdravím člověka.  Studovala jsem také kineziologii a její metoda mi pomohla dát určitý rámec terapiím.

Neměla jsem život bez zvratů a těžkých zkoušek, ale jejich prožití mi umožnilo dospět tam, kde jsem dnes. K jistotě, která mi dává klid uvnitř a sílu navenek: jedinou jistotou v tomto pozemském životě je nejistota. Člověk je součástí dokonalého stvoření, pouze nedokonalou znalostí vlastní mysli se dostává do zmatků a do nesouladu. Cestou k harmonii je zdokonalování mysli a poznávání souvislostí mezi fungováním mysli a těla.

Moje práce s klienty je mnohotvárná, u dospělých je důležitý osobní pohovor, pokud je třeba kineziologický test a potom pracujeme s myslí, učíme se rozeznávat vlastní emoce a pracovat s nimi. Důležitá je i životospráva, stravovací a pohybové návyky. Pokud je klient ochoten, pracujeme na úpravě stravování a také se učíme určité relaxační a meditační techniky.

U malých dětí pracuji většinou pomocí intuitivní kineziologie skrze jejich rodiče, u větších dětí případ od případu používáme pohovor, automatickou kresbu a svalové testy, cvičení na aktivaci čaker. 

Co „ordinuji klientům?“ Různé formy práce s myslí, emocemi, relaxační a meditační cvičení, jógu prstů, intuitivní masáže,také pravidelné kurzy energetických cvičení a intuitivného tance. Očistné kůry a pobyt v přírodě a na místech, která vyzařují pozitivní energii.