Aktivity v Mateřských školách v roce 2009

V tomto roce probíhá pravidelný kurz harmonizačního cvičení s dětmi v MŠ Dr Malíka v Chrudimi, každý čtvrtek od 10h. Od února začne kurz s dětmi v MŠ v Řestokách u Chrasti.  Jednou za 14 dní, či jednou za měsíc cvičíme s pohádkami v MŠ v Orli, Tuněchodech, Rabštejnské Lhotě. S dalšími školkami spolupracuji operativně, objednávají si jednorázové cvičení.

Nejvíce jsou patrné výsledky u dětí, které cvičí harmonizační cvičení pravidelně, moje zkušenost je taková, že děti se postupně zklidňují, koncetrují se a učí se lépe vzájemně kominikovat. Celková atmosféra v kolektivu dětí se zklidňuje a harmonizuje.

To, že děti vnímají vlastním pocitem, jak je pro ně harmonizační cvičení užitečné, potvrzuje i opětovné započetí kurzů po vánoční pauze, děti a radostí cvičí a mnoho z nich popisuje, jak některá cvičení dělají sami doma. Cvičení má pozitivní vliv nejen na jejich pohybové schopnosti, ale osvojováním si dechových cvičení, cvičení na vyrovnávání mozkových hemisfér, se optimalizuje i jejich psychika.