Slovo je zvukem a hláskami projevená myšlenka

Je mnoho prostředků, které pomáhají v léčení. Slovo je silný prostředek k ovlivňování skutečnosti. Měli bychom vážit slova, než je vyslovíme a naopak používat je tam kde mohou pomáhat.

Každý na sobě tisíckrát pocítil jak krásně mu je když uslyší slova:“Mám tě rád“. Každý také ví, co s ním udělají slova:“ Nemám tě rád, nechci tě.“ Slovo může uzdravovat, může ale také velice ublížit.

Často nevyslovíme to, co bychom chtěli, to co si myslíme, na druhé straně někdy řekneme to, co by bylo lépe neříkat. Například ,když nás zaplaví emoce zlosti, vzteku. Ale vyslovené slovo již zanechalo otisk ve vesmíru a není možné ho vzít zpět. Slova lásky, chvály, ocenění bychom měli, pokud jdou ze srdce, vyslovovat co nejčastěji, nešetřit jimi. Slova kritiky, odsuzování a odmítání bychom měli nejlépe vymazat ze svého slovníku.

Nejsou to ale pouze vyslovená slova, ale i myšlenky, to vše ovlivňuje nás a naše okolí. Jsme zvyklí dělat tělesnou hygienu, ale mentální, myšlenkovou hygienu neděláme, ani to nepovažujeme za potřebné.

S jakou myšlenkou ráno vstávám, to potom ovlivňuje energeticky celý můj den. S jakou myšlenkou usínám, to ovlivňuje kvalitu mého spánku.

Vstávat s myšlenkou „vítám tento den, přijmu vše, co mi přinese“, mi dá sílu a energii prožít bez ztráty energie i těžké situace.

Usínat s myšlenkou děkuji za vše, co tento den přinesl, mi dá klidný a vydatný spánek.

Staré pravdy říkají:

„Co pošleš, to se ti vrátí“

„Nedělej, neříkej druhému, co nechceš, aby dělal, říkal tobě“