Rok 2022, rok spolupráce a domluvy…jaký asi bude?

Rok 2022 je v energiích dvojky.

Dvojka je energií „MY“, spolupráce, domluvy, dohody, uvědomění si toho, že pokud chci být svobodný, musím být také zodpovědný, že zájem můj nesmí být proti zájmu celku, jehož jsem součástí  – ať chci nebo nechci.

„MY“ a „JÁ“ a „TY“

Já jsem jedinečná bytost, v podstatě svobodná, dokonalá….

„TY“ jsi jedinečná bytost svobodná a dokonalá

Já i Ty máme osobní potřeby, přání, projevy, myšlenky, pocity

MY sjednocuje Já a ty…… tato energie je prospěšná, tvůrčí, zdravá, 

Energie dvojky nás vede ke spolupráci, domluvě mezi Já a Ty….

Co je to spolupráce?

Spolupráce je společné podílení se na vytváření nějkých hodnot, od těch základních, potřebných k fyzickému přežití, po hodnoty nehmotné, které nám mohou zpříjemňovat život. Spolupráce skutečná přináší prospěch těm, kdo se jí účastní. Učit se spolupracovat znamená být schopen rozlišit své vlastní schopnosti a dannosti a také schopnosti a dannosti toho s kým chci spolupracovat. Nesetkáme se dva zcela totožní jedinci…. každý máme nějaké plusy a mínusy, nikdy to není matematicky 50 na 50 procent…. někdo je silnější fyzicky, druhý je rychlejší, nebo někdo je kreativnější, druhý zase praktičtější… toto vše hraje podstatnou roli v tom, jak bude  vypadat naše spolupráce. A jaká bude naše spolupráce, takový potom její výsledek a prospěch pro ty, kdo se jí účastní.

Měli bychom tedy, pokud chceme spolupracovat , začít tím, že poznáme sebe, toho s kým máme spolupracovat a vyhodnotíme správně cestu naší spolupráce.

Učit se to můžeme sledováním dějů v přírodě… život přírody je založený na spolupráci…. úžasným příkladem toho jsou třeba mravenci…. vyjděme si ven a sledujme chvíli co se  děje v mraveništi…. dokonalá spolupráce…. a učme se to..

Pokud  se budeme tento rok učit spolupracovat, pokud se budeme snažit domluvit, plnit dohody, pokud dokážeme pochopit, že k přežití potřebujeme ty druhé kolem sebe, že život na úkor druhých, ale i přírody vede jen k záhubě, že vše materiální máme tu jen propůjčené, byť to máme zapsané v katastru, na účtech nebo v obchodním rejstříku…., nic si „tam nahoru“ neodneseme, vše tu zůstane, jen naše prožitky, fyzické, mentální i pocitové zůstanou otištěny v naší „pozůstalosti“

Ještě troška numerologie:

2022

nula opisuje energii dvojek kole sebe….. tedy celkem 4x 2…. to je 8…. osmička je energií Požehnání, tedy veliké Šance a Nadějě… je jen nás každém, jak ten rok budeme konat, myslet, pociťovat. Amen.