Energie září 2022

Být připraven je šancí nebýt zaskočen… říkávala babička…

Tak jaké energie nám přinese letošní září?

No, postavení Panny a Blíženců může přinášet poněkud napětí mezi kritikou starého a hledání nových řešení, ale bez napětí není pokroku…. proto je důležité přijímat osobní zodpovědnost a to skutečně  a statečně…nespoléhat na nějakého zachránce….. 

Mezi 10. 9. a 2.10. bude poněkud těžší dohodnout se….v osobním životě i ve společnosti…dává nám to příležitost učit se poučit z  vlastních chyb

Mezi 23.9. a 11.10. obodobí příznivé pro zdraví, vzdělání a racionalitu

23.9. nastane podzimní Rovnodennost a její energie ovlivní období až do 22.12.2022  na jedné straně energie příznivé pro Mír a mírová řešení  nastraně druhé tendence pro šíření strachu skrze ekonomiku a zdraví, to vše jako prostředek  k obohacení na úkor druhých…. zachovávat klid a používat zdravá rozum a být zodpovědný

Přeji Vám, abyste dokázali držet svůj život ve svých rukách a nepodléhali lákání a mámení těch kdo nabízejí jednoduchá řešení….. neodevzdávejte svoji moc manipulátorům…  mentální a emoční hygiena, relaxace, meditace, pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu, to nám dává sílu….Aloha!