Popeleční středa 2.3.2022

Letošní popeleční středa bude 2.3.2022…. numerologicky to je den s energií spolupráce, vzájemného pochopení a díky tomu vytváření harmonické atmosféry.

Popeleční středa souvisí s křesťanskou liturgií a tradicemi, je předznamenámí Velikonoc, začíná s ní doba postní.

Popel je symbolem toho, že ze země pocházíme a tam se také vrátíme…  prach jsi a v prach se proměníš… máme si tím připomenout naši pomíjivost, také pomíjivost všeho fyzického a materiálního a zaměřit se na to nepomíjivé, čím je náš duchovní rozvoj, učení se pokoře, toleranci a vzájemnému pochopení. Nečiň co necheš, aby druhý činil tobě…..

Popelem se také dříve čistilo – například nádobí…. tady symbolizuje výzvu k očištění sebe samého od všeho omezujícího, nepotřebného, nejen na těle, ale především v Duši a v Srdci….. máme na to dosti času, 40 dní do Velikonoc… abychom se podívali do svého nitra a odhalili tam zlobu, závist, křivdu, vinu, kritičnost, touhu po moci a po mamonu…. a bychom se od toho očisťovali, třeba odpouštením sobě i druhým, abychom prosili za odpuštění , nesoudili a snažili se konat „Dobro“

Mám pocit, že to letošní očistné období všichni hodně potřebujeme a že nás to bude stát dosti práce, abychom toho co nejvíce v sobě a ve svém životě očistili.

Když tu cestu nastoupíme, bude to mít obrovský dopad nejen na nás osobně, ale na dění kolem nás, na dění ve světě. Aloha!