O čem dnes přemýšlím: co je to štěstí?… muška jenom zlatá

Pojem štěstí často používáme, je ho v našem životě plno… přejeme šťastné narozeniny, štěstí v lásce., šťastnou cestu,…

Co to vlastně je štěstí?…. štěstí je stav, štěstí je pocit…. proto je štěstí velice subjektivním …. pokud vztahujeme své štěstí k vnějším událostem, lidem a věcem, stále nám uniká… objeví se na chvilku a unikne… například štěstí spojené se vztahem k nějakému člověku je velice pomíjivé… pokud jsme šťastní když s tím člověkem jsme, když máme pocit, že nás miluje, když dělá to co chceme, je v tom skryto zklamání když toto pomine – nebude dělat co chceme, odejde od nás,  přestane nás milovat… místo štěstí cítíme se nešťastní…. stejně tak to je když spojujeme své štěstí s nějakou věcí, po které toužíme…. když tu věc dostaneme, jsme chvíli šťastní, ale například auto, které jsme si pořídíli a jsme šťastní, že ho máme… nabouráme…. a už jsme nešťastní…. jedeme na úžasnou dovolenou, máme o ní nějaké představy a potom to není tak jak jsme si představovali a opět, pocit štěstí se mění v pocit neštěstí…. 

Často žijeme ve vzorci: budu šťastná až…… budu šťastná když….. a to je ten zádrhel… podmiňujeme stav štěstí něčím…. a toto podmiňování nám vlastně brání být šťastní….. čekáme, že něco bude a potom budeme šťastní…. a tak stav štěstí posouváme mimo přítomnost… a štěstí neprožíváme…. nebo stav štěstí lovíme v minulosti: to jsem tehdy byla šťastná….. a opět stav štěstí neprožíváme… posouváme ho mimo přitomnost…. 

Učit se nepodmiňovat stav štěstí ničím, nikým….. je cesta ke skutečnému štěstí… prostě učit se být šťastný právě tehdy a v tom, co zrovna prožíváme….. když teď myji nádobí, …. opustím myšlenky, že musím nádobí umýt, že mě to nebaví, že až to umyji, budu dělat něco příjemnějšího, že budu šťastná až tato obyčejná činnost  pomine….. prostě jsem teď a tady a prožívám to naplno, byť je to banální prožitek….. nestavím své štěstí mimo obyčejné události a  zkouším se neorientovat na výsledek, ale na „cestu“…. a prožitky a potom je protoru štěstí v mém životě více…..

Přeji Vám šťastné dny, hodiny, minuty, sekundy…. šťastný Život!