Přivítejme začátek roku Kohouta…

Podle čínské astrologie začne 28. ledna 2017 rok Kohouta…. bude to rok zajímavý… to, co symbolizuje kohout je Slunce, život, řád, zodpovědnost… ale i odvaha a někdy i marnivost… nicméně, symbolika kohouta není jinak rozporuplná a tak by tento rok mohl poněkud klidnější, než doznívající rok Opice..

Jak tedy rok Kohouta přivítat?

Nejlépe tak, jak by ho vítal sám kohout: ráno vstaneme před východem Slunce, abychom si ten východ, začátek dne, symbol Života, Naděje užili…. 

Slunce by mělo vyjít asi ve třičtvrtě na osm a téměř celou následující hodinu máme možnost si užít tak zvané Zlaté Hodiny, Magické Hodiny, kde je Slunce těsně nad horizontem a jeho světlo a zář je nádherná… v té době se dělají nádherné fotky… ale nemusíme jen fotit, ale můžeme si užít Zlaté sluneční sprchy: postavíme se tak, abychom měli Slunce před sebou, zavřeme oči, necháme do sebe pronikat sluneční světlo a energii… pouštíme ji nejprve do prsní kosti, do srdeční pleteně, potom paprskovitě do celého těla, a také do mysli…. abychom skrze toto světlo prozářili zbytečné myšlenky, které nás omezují…. a takto naplněni světlem a energií Slunce poděkujeme Slunci, dni, který začal, Životu, sobě….. a posílíme v sobě tak naději v to, že rok Kohouta bude příznivý, požehnaný, že se nám bude dařit, že budeme zdraví, spokojení, silní….Aloha!