Nastává období Střelce…..

Střelec je znamením ohnivým, stejně jako Beran a Lev….. vládne mu planeta Jupiter, planeta štěstí… období Střelce přináší na jedné straně možnost rychlého vzplanutí, ale také o to rychlejšího vyhasnutí,  Střelec je přímočarý, někdy až moc …pozor tedy na zbrklost, ukvapenost…vláda Střelce přináší i silový přístup, někdy až moc silový,  také výkon, touhu po tom, aby se „Něco dělo“…. jedno co…. Také je znamením přinášejícím schopnost jít do konfliktu, někdy potřebného a očistného, často však do zbytečného….

Období Střelce je i obdobím vizí, naděje, může být i  osvícení…. Moudrosti postavené na zkušenosti, Naděje přesahující materiální svět…. uvědomění si vlastní smrtelnosti, pomíjivosti a věčného znozrození…. v období Střelce nás mohou oslovovat témata jako je pravda, víra, smysl života, smysl toho, co děláme…

Období Střelce je obodbím vlády Tmy, kterou prosvěcuje Světlo naděje a lásky…v tomto období začíná Advent, doba čekání na příchod svátků vánočních….začínáme zdobit své domovy věnci a svícny, přemýšlíme o tom, jak blízkým udělat radost…..

Přeji Vám krásné prožití tohoto období, které vyvrcholí Světlem Vánoc! Amen

035 (2)